Hüküm ve Koşullar

Hüküm ve Koşulların Özeti:

Katılım Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada (Quebec hariç), Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İsrail, Japonya, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Umman, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Ukrayna, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve Vietnam’da yasal oturma iznine sahip olan 18 yaşından büyük kişiler ile sınırlıdır. Yasaklandığı yerlerde geçersizdir. Katılım 04.11.2019’dan 25.11.2019’a kadardır. Katılmak için: Instagram’da veya Booking.com Facebook sayfasında yayınlayacağınız bir gönderinizde en fazla 300 sözcükle Booking.com üzerinden 28 Eylül 2018 ile 3 Kasım 2019 tarihleri arasında hangi tesiste konakladığınızı, konaklama kahramanınızın (“Booking Hero”) görevini/mesleki unvanını/iş sorumluluğunu ve beklentilerinizi aşmak için ne yaptığını yazın. #BookingHero ve #Contest etiketlerini eklemeyi unutmayın ve Instagram’ı kullanıyorsanız @BookingCom etiketini kullanın ve hesabınızı herkese açık olarak ayarlayın. Ödüller: bir (1) adet Birincilik Ödülü: Birincilik Ödülünü kazananın kendisine 25.000 €’luk Booking.com kredisi ve Booking Hero’ya 25.000 €’luk Booking.com kredisi; iki (2) adet İkincilik Ödülü:
 Her bir İkincilik Ödülünü kazananın hem kendileri hem de aday gösterdikleri Booking Hero’lar 5.000’er € Booking.com kredisi kazanacak. Booking.com kredisi, Booking.com cüzdan kredilerini kabul eden herhangi bir Booking.com Ortağı tesisindeki konaklamalar için kullanılabilecek. Tüm Ödül Koşulları ve Detayları için https://hero.booking.com adresini ziyaret edin. Düzenleyen: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Netherlands. Ödülün kazanılabilmesi için Sponsor’un kendi iradesine göre burada belirlediği tüm koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Hüküm ve Koşulların Tamamı:

 1. Uygunluk:
  1. “My Booking Hero 2019” (“Promosyon” veya “Yarışma”) sadece şu ülkelerin yasal mukimlerine açıktır: Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada (Quebec hariç), Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İsrail, Japonya, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Umman, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Ukrayna, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve Vietnam’da 18 yaşından büyük olan ve Booking.com üzerinden bir konaklama rezervasyonu yaptırarak söz konusu tesiste 28 Eylül 2018 ile 3 Kasım 2019 tarihleri arasında konaklamış olan kişiler (uygun “Yarışmacılar” veya “Katılımcılar”). Katılımcılar, Düzenleyicinin kendi iradesine göre isteyeceği herhangi bir zamanda konaklamalarını ispat edebilmeleri için adlarını, konaklama tarihini ve söz konusu tesisi içeren Booking.com rezervasyon onay numaralarını sunabilmelidir.
  2. Yarışmacılar, katılımlarının (herhangi bir ödülün kabul edilmesi de dahil) ikamet ettikleri ülkenin kanunları uyarınca yasallığından emin olmalıdır. Bu Promosyon, yasaklanan yerlerde geçersizdir. Düzenleyen, herhangi bir bireyin katılımının kanunlara uygunluğu veya herhangi bir Tanıtımın diğer herhangi bir yönü ile ilgili olarak sarih veya zımni hiçbir taahhütte bulunmaktan sorumlu tutulamaz.
  3. Booking.com (“Düzenleyen”) çalışanları ile onların doğrudan aile fertleri veya Düzenleyen ile başka herhangi bir şekilde bağlantısı bulunan herhangi bir şahıs Yarışmaya katılamaz.
  4. Yarışmacıların aktif, geçerli ve şahsi Facebook veya Instagram hesabı bulunmalıdır ve Yarışmacılar Facebook’un ve/veya Instagram’ın tüm Kullanım Koşularına uymalıdır.
  5. Yukarıda belirtilen ülkelerin yasal mukimleri olmayan bireylerin Yarışmaya katılması yasaktır. Kanunen yasaklanan veya başka bir şekilde sınırlandırılan durumlarda bu Yarışmaya yapılan katılımlar geçersizdir. Tüm geçerli yerel kanunlara ve yönetmeliklere, eyalet ve devlet kanun ve yönetmeliklerine uymaktan, ayrıca bu Yarışmaya katılmanıza izin verilip verilmediğini tespit etmekten sorumlusunuz.
  6. Yasal oturma izni şu faktörlerle belirlenmektedir: (a) pasaport sahipleri için, ilgili yarışmacının sahip olduğu pasaportu düzenleyen ülke yasal ikameti belirlemektedir ve ilgili yarışmacı birden fazla ülkenin pasaportuna sahipse, bu ülkeler arasında yarışmacının en az yasal ikametgahını bulundurduğu ülke onun ikamet ettiği yerdir; (b) pasaport sahibi olmayanlar için, yarışmacının yasal olarak pasaport alma hakkına sahip olduğu ülkedir ve böyle birden fazla ülke varsa, bunların arasında, yarışmacının Finalist olarak seçilmesi halinde Finalist olarak seyahat etmek için kendisinden pasaport alacağı ülkedir.
 2. Promosyon Dönemi:
  1. Promosyon Dönemi 4 Kasım 2019 tarihinde saat 00.01 GMT’de başlamaktadır ve 25 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59 GMT’de sona ermektedir (“Promosyon Dönemi”).
 3. Nasıl Girilir:
  1. Promosyon Dönemi boyunca Facebook veya Instagram hesabınıza oturum açın (veya ücretsiz bir hesap oluşturun). Aşağıda belirtildiği üzere yarışmaya katılım sadece Facebook veya Instagram hesabınızdan yapılabilir (“Giriş” veya “Gönderi”).
  2. Facebook İçin: Booking.com Facebook sayfasında gönderinizi yayınlamak için şuradaki talimatları izleyin: www.facebook.com/bookingcom/. Gönderinize #BookingHero ve #Contest ifadelerini dahil ettiğinizden emin olun.
  3. Instagram için: Instagram hesap sayfanızda gönderi için aşağıdaki talimatları takip edin. Gönderinize #BookingHero ve #Contest ifadelerini ekleyin ve @BookingCom’u etiketleyin. Instagram hesabınız Promosyon Dönemi süresince ve Bildirim/Ödül tarihlerinde genel erişime açık olmalıdır, böylece Düzenleyici girişinizi okuyarak gerektiğinde iletişime geçebilir.
  4. Gönderiniz şunları içermelidir: (i) Booking.com geziniz sırasında konakladığınız tesisin adı, (ii) Booking Hero olarak görevlendirdiğiniz personelin görevi/unvanı/iş sorumluluğu ve (iii) gezinizi düzenlemek veya güvenceye almak için beklentilerinizin ötesine geçen neler yaptılar. ÖNEMLİ: Booking Hero’nuzun adını asla genel erişime açık olarak paylaşmayın. Böyle yaptığınız takdirde Destekleyici, Facebook’taki girişinizi silme hakkına sahiptir veya Instagram’da yayınladıysanız, ilgili gönderiyi bu sorunu size bildirmek için Düzenleyicinin sizi uyarmasından itibaren bir saatlik süre içinde sileceksiniz.
  5. Promosyona katılım için aday gösterdiğiniz Booking Hero’nun onayını almaktan siz sorumlusunuz.
  6. Tüm girişler 25 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59 GMT’ye kadar gönderilmelidir. Bu son tarih ve saatten sonra yayınlanan girişler bu Yarışmaya katılma hakkına sahip olmayacaktır.
 4. Giriş Gönderimi Talimatları ve Kısıtlamaları:
  1. Giriş yöntemi fark etmeksizin kişi başına tek giriş.
  2. Yazınız, 300 sözcüğü aşmamalıdır.
  3. Booking Hero birden fazla kez aday gösterilebilir.
  4. Katılımın geçerli olabilmesi ve kazanılması halinde ödülün verilebilmesi için aday gösterilen Booking Hero, yarışmaya katılım ve ödüllendirme sırasında sözü edilen tesiste çalışıyor olmalıdır.
  5. İletiler/Gönderiler Yarışmacının ikamet ettiği ülkenin resmi dilinde yazılabilir.
  6. Tüm katılımlar doğruca Promosyona katılan kişi tarafından yapılmalıdır.
  7. Zanaat gruplarından, tüketici gruplarından veya üçüncü şahıslardan toplu katılımlar kabul edilmeyecektir. Eksik veya gayrimeşru girişler ve işbu Hüküm ve Koşulların gereksinimlerini tümüyle karşılamayan katılımlar diskalifiye edilecek ve dikkate alınmayacaktır.
  8. Bir tesisin veya o tesiste çalışan personelin Promosyona katılmaması veya katılmaya rıza göstermemesi halinde Düzenleyen, Facebook’ta o tesisle veya o tesiste çalışan personel ile ilgili tüm katılımları silecektir. Yarışmacılar, onay vermemiş veya Promosyon’da yer almak için rıza göstermemiş bir tesis veya o tesiste çalışan bir personel hakkında Instagram’da bir gönderi yayınlamaları halinde söz konusu gönderiyi, Düzenleyen’in bu konuyu kendilerine bildirmek için iletişime geçmesinden itibaren bir saatlik süre içinde sileceklerini kabul etmektedir. Yarışmacı, aleni olarak bir Booking Hero adayı göstermek için Booking Hero’nun onayını alması gerektiğini anlamakta ve kabul etmektedir.
  9. Düzenleyen, kendi makul görüşüne göre Hüküm ve Koşulları, Facebook veya Instagram Kullanım Koşullarını ve/veya Topluluk Standartlarını ihlal eden veya herhangi bir kanuna, yönetmeliğe veya Yarışmacının Katılımını gönderdiği ülkenin diğer mevzuatlarına aykırı olan katılımları reddedecektir.
  10. Katılım, Yarışmacının kendi orijinal çalışması olmalıdır. Bir üçüncü şahsın önceden var olan bir çalışmasının değiştirilmesi, geliştirilmesi veya üzerinde oynanması Katılımcıya orijinal eser hakkı vermez.
  11. Katılım, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla mahremiyet, alenilik, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakları dahil herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir telif hakkını veya üçüncü şahıs haklarını ihlal etmemelidir. Katılımcı, sadece üçüncü şahıs telif haklarının veya ticari markalarının ihlalde bulunmayan kullanımını içeren Gönderimlere izin verme hakkını saklı tutmaktadır.
  12. Katılım, izin alınmadan üçüncü şahısların görüntülerini içermemelidir.
  13. Katılım, bir kişinin kendisine veya başkalarına zarar vermesine yol açabilecek hiçbir tehlikeli davranış veya etkinliği gösteren/teşvik eden içerik içermemelidir.
  14. Katılım, hiçbir surette Düzenleyenin veya herhangi bir şahsın ya da kuruluşun itibarını lekelememelidir; Katılımda saldırganca sözcükler, ifadeler veya içerik yer almamalıdır (belirli bir ırk, etnik köken, din, cinsel yönelim veya sosyoekonomik grup dahilindeki bireyler için yaygın şekilde saldırganca olduğu kabul edilen sözcükler ve simgeler dahil); Katılım, başka hiçbir şekilde geçerli federal, eyalet, ülke, il veya yerel yönetim kanun ve yönetmeliklerini ihlal etmemelidir; yasadışı içerik içermemelidir ve kamuoyuna sunmak için uygun olmalıdır.
  15. Katılım hiçbir siyasi gündem içermemelidir.
 5. Kazananları Belirlemeye Yönelik Değerlendirme:
  1. 26 Kasım 2019 tarihinde veya yakınlarında Düzenleyenin merkezinde, Promosyon Dönemi bitene kadar tüm hak sahibi girişleri içeren geniş listede yer alan gönderilmiş tüm katılımlar nihai bir puan belirlemek için eşit şekilde ağırlıklandırılmış aşağıdaki değerlendirme kriterlerine (“Kriterler”) göre Düzenleyen tarafından (kendi iradesine göre) değerlendirilecektir:
   1. Katılımcı, Booking Hero’nun yüksek konukseverlik seviyelerini göstermek için nasıl beklentileri aştığını gösterebilmiş mi?
   2. Deneyim hem katılımcı hem de Booking Hero için unutulmaz mı?
   3. Katılım ilgi çekici, dikkat uyandırıcı ve yüksek standartta mı?
  2. Düzenleyen, geniş liste katılımcılarını Promosyon’a katılmak için kullandıkları sosyal medya hesabına bir e-posta adresi vermelerinin istendiği bir mesaj göndererek bildirecektir. Bu e-posta adresi üzerinden yapılan yazışmalar, hem katılımcının hem de Booking Hero’nun geçerli/uygun katılımcılar olduğundan emin olunmasının doğrulanması dahil katılımcı ve onun Booking Hero hakkında ek bilgi toplamak için kullanılacaktır.
  3. Ayrıca katılımın geçerli olması için ilgili konaklama tesisinde çalışmaya devam ediyor olması gereken Booking Hero adayı ile de yazışmalar yapılacaktır. Geniş listede yer alan bir katılımcının veya Booking Hero’nun ilk temastan sonra 48 saat içinde yanıt vermemesi veya Hesaplarının özel olarak ayarlanması ve mesajları kabul edememesi, ödülü reddetmesi, Katılımlarında belirtilen Booking.com seyahatlerinin geçerli bir kanıtını üretmedikleri ve/veya Booking Hero’nun katılımda belirtilen konaklama tesislerinin çalışanı olmaması halinde Düzenleyen, Yarışmacıyı ve Booking Hero’yu kendi iradesine göre diskalifiye etme hakkını saklı tutar.
  4. Uygun katılımcıların nihai geniş listesinden (“Yarı Finalistler”), Destekleyen ve yetkili bağımsız şahıs, bu girişleri yukarıda belirtilen Yargılama Kriterlerini kullanarak tekrar değerlendirecek ve ilk üç katılımı (“Finalistler”) seçecektir,
  5. Destekleyenin Temsilcileri daha sonra her bir Finalist Katılımcıyı bir (1) Birincilik ödülü kazanını ve iki (2) İkincilik Ödülü kazananını belirlemek için toplanan ek bilgilere istinaden değerlendirecektir.
  6. Destekleyenin kararları kesin olacaktır ve hiçbir yazışma yapılmayacaktır.
  7. Herhangi bir bildirimde Katılımcının Finalist veya Kazanan olduğu bildirilse dahi (i) Katılımcının uygunluğu doğrulanıncaya kadar, (ii) Düzenleyen tarafından ödüle hak kazanılması için belirlenen tüm koşullar yerine getirilinceye kadar ve (iii) kabul ve doğrulama işleminin tamamlandığı Katılımcıya bildirilmedikçe ve bildirilince kadar Katılımcı bir Finalist veya Kazanan olarak kabul edilmeyecektir.
 6. Ödüller ve Yaklaşık Değerler:
  1. Booking.com Kredisi Ödülleri:
   Şu şekilde verilecek olan toplam 50.000 €’luk Booking.com kredisi bir (1) adet Birincilik Ödülü : Katılımcıya 25.000 € ve onun aday gösterdiği Booking Hero’ya 25.000 €.
   İki (2) adet İkincilik Ödülü: her biri şu şekilde ödenecek 10.000 Booking.com kredisinden oluşmaktadır: Katılımcıya 5.000 € ve onun aday gösterdiği Booking Hero’ya 5.000 €.
   Bu Promosyonda sunulan tüm Booking.com kredi ödüllerinin toplam değeri 70.000 €’dur.
  2. Finalist Seyahat Ödülleri:
   Finalistler, Düzenleyen ile iletişim sırasında belirlenen bir zamanda ilgili bir filme alma konumuna davet edilebilir. Katılımcılar 26 Kasım 2019 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında 4 günlük bir süreyle seyahat etmeye istekli ve seyahat için uygun olmalıdır; Booking Hero da bu seyahat döneminde çakışan iki gün için seyahat etmeye istekli ve seyahat için uygun olmalıdır. Her bir seyahatin Yaklaşık Perakende Değeri 3.000 €’dur.
   Onaylanan Birincilik Ödülü ve İkincilik Ödülü kazananları ve onların ilgili Booking Hero’lar 30 Ocak 2020 ile 1 Şubat 2020 tarihleri arasında talep edildiğinde 3 günlük bir süreyle Amsterdam’a seyahat etmeye istekli ve seyahat için uygun olmalıdır. Her bir seyahatin Yaklaşık Perakende Değeri 3.000 €’dur. Bu Promosyonda sunulan tüm Booking.com seyahat ödüllerinin toplam değeri 18.000 €’dur.
   Bu Promosyonda sunulan tüm Booking.com seyahat ödüllerinin toplam değeri 18.000 €’dur.
 7. Ödül/Seyahat Bilgileri ve Kısıtlamalar:
  1. Katılımcının yolsuzlukta bulunması, dürüst davranmaması veya işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında hakka sahip olmaması halinde Düzenleyen, bir ödülü vermeyi reddedebilir veya ödülün geri verilmesini talep edebilir.
  2. Sadece teyit edilen kazananlar ve onların Düzenleyen tarafından doğrulandığı haliyle Booking Hero burada listelenen ödülleri alacaktır.
  3. Bir Katılımın Gönderilmesi/Yayınlanması bir ödülün alınmasını taahhüt veya garanti etmez.
  4. Booking.com kredisi, Booking.com cüzdan kredilerini kabul eden herhangi bir Booking.com Ortağı tesisinde konaklamak için kullanılabilir ve Booking.com hüküm ve koşullarına tabidir.
  5. Booking.com kredisi, 3 Şubat 2020 tarihinde kazananların hesaplarına kredilendirilecektir. Bir kazananın Booking.com hesabı yoksa hesap oluşturulmalıdır. Booking.com, hesap sahiplerine iki faktörlü kimlik doğrulama hizmeti sunmaktadır ve kazananların bu hizmeti kullanmalarını önemle tavsiye etmektedir.
  6. Krediler, Düzenleyen tarafından doğruca kazananın Booking.com Hesabına uygulandıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacaktır.
  7. Kazananların Booking.com Cüzdan kredilerini satmaları yasaktır. Booking.com, bir kazananın kredilerini sattığını öğrendiği takdirde bu kredileri devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.
  8. Düzenleyen, hiçbir durumda işbu Hüküm ve Koşullar’da belirtilen mevcut ödül sayısından daha fazla ödül vermekle yükümlü olmayacaktır.
  9. Ödüller devredilemez ve ödül yerine kısmen veya tamamen nakit veya başka herhangi bir alternatif seçenek sunulamaz. Beklenmedik durumların meydana gelmesi halinde Düzenleyen, onun yerine eşit veya daha yüksek değerde başka bir ödül verme hakkını saklı tutar.
  10. Her türlü gelir ve stopaj vergisi de dahil olmak üzere alınan herhangi bir ödülle ilgili olarak tüm geçerli federal, eyalet, il, devlet vergilerini ödemekten tamamen kazanan/kazananlar sorumludur. Düzenleyen, ödül ile ilgili varsa stopaj vergisini ödemekle yükümlü olduğu veya makul olarak yükümlü olması gerektiği durumlarda Düzenleyen bu vergiyi ödülden mahsup etme hakkına sahiptir.
  11. Uçuş yerleri müsaitlik durumuna tabidir.
  12. Uçuşlar gece boyunca sürebilir ve bu yüzden alıcıların, belirtilen seyahat tarihlerinden önceki veya sonraki günlerde kendi ülkelerinden hareket etmeleri veya kendi ülkelerine varmaları gerekebilir.
  13. Biletler iade edilemez ve devredilemez; kullanımın yasaklandığı dönemler ve kısıtlamalar uygulanabilir. Tüm seyahatler, Düzenleyenlerin yegane takdirine göre ayırtılmalıdır. Seyahat ödüllerinin değiştirilmesine veya devredilmesine izin verilmez.
  14. Tüm yolcular Havayolu’nun yayımladığı Taşıma Koşulları’na tabidir.
  15. Biletler düzenlendikten sonra sadece gösterilen uçuşlar, tarihler ve saatler için geçerlidir.
  16. Seyahat belirtilen zamanlarda yapılmalıdır; onların yerine başka zamanlarda yapılması mümkün değildir. Uçuş biletleri teyit edildikten sonra biletlerdeki adların değiştirilmesine izin verilmemektedir.
  17. Kazanan tarafından bir rezervasyonun iptal edilmesi halinde ödül kaybedilecektir ve onun yerine başka bilet düzenlenmez ve tereddüde mahal bırakmamak adına, onun yerine hiçbir tazminat ve/veya para iadesi ödenmez.
  18. Kaybolan, iptal edilen veya çalınan seyahat belgelerinden Düzenleyen sorumlu değildir. (a) Düzenleyen tarafından gerekli görülen sürede herhangi bir sebeple uyun seyahat belgelerinin herhangi biri veya tamamı alınamadığı takdirde veya (b) bir Kazananın belirtilen seyahat noktalarından birine veya birinden seyahatini yasaklayan herhangi bir göç veya seyahat belgesi sorununun ortaya çıkması halinde ödül iptal edilebilir. Belirtilen durumlardan ikincisinin meydana gelmesi halinde Kazanan, ilk geldikleri noktaya dönüşe ilişkin düzenlemenin yapılması ve seyahat bedelinin ödenmesinden münferiden sorumlu olacaktır. Kazananlar yalnızca tüm geçerli uluslararası/yurt içi seyahat prosedürlerinin ve kısıtlamalarının belirlenmesi ve onlara uyulmasından sorumludur.
  19. Seyahat edenler ve misafirleri aynı seyahat programında seyahat etmelidir.
  20. Uçuş ekstraları ödüle dahil değildir (uçuş ekstraları bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla uçuş sırasındaki yiyecek ve içecekleri içermektedir).
  21. Her bir yolcu, uygun ve doğru seyahat ve/veya iptal sigortasının yaptırılmasından sorumlu olacaktır.
  22. Tüm seyahat edenler gerekli seyahat belgelerine ve seyahat tarihinde en az 6 ay geçerliliğe sahip bir pasaporta sahip olmalıdır;gereki tüm vizeler veya seyahat sigortaları kazananın ve konuklarının sorumluluğundadır/ ve giriş koşullarını karşılamalıdır. 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren ABD’den Vize Muafiyet Programı kapsamında seyahat eden tüm yolcular tümleşik çipe sahip pasaport bulundurmalıdır.
  23. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına, ödül işbu hüküm ve koşullarda açıkça belirtilmemiş olan şahsi yapıdaki seyahat/ulaşım, konaklama, gıda, içecek, hediyelik eşya, bahşiş, otopark ücretleri, aşırı bagaj, ek gezi ve etkinlik ya da başka herhangi bir benzeri maliyeti (para harcama dahil) içermemektedir ve ne Düzenleyen ne de ödülün herhangi bir kısmının herhangi bir sağlayanı bu tür masraflardan sorumlu olmayacaktır.
  24. Seyahat edenlerin ödülü kabul etmenin ve katılmanın bir koşulu olarak yasal feragat, gizlilik taahhüdü, hak temliki ve yükümlülük reddi imzalaması gerekebilir;
  25. Seyahat sigortası ve diğer ilgili sigortalar tüm seyahat edenlerin sorumluluğunda olacaktır.
  26. Seyahat edenler, Düzenleyen’i varsa tekerlekli sandalye veya benzeri erişim ihtiyaçları hakkında bilgilendirmelidir.
  27. Tüm sağlık koşullarının rezervasyon öncesinde detaylandırılması gerekmektedir ve bir doktor yazısı gerekebilir.
  28. Standart oda ve ilgili oda vergilerinin masrafını Düzenleyen ödeyecektir ve;
  29. Seyahat edenler sadece konaklamaları sırasında varsa otelde yapılan yiyecek, içecek, ek gece ve hizmet masrafları ve ilgili vergiler dahil olmak üzere, bunlarla sınırlı olmaksızın ek ücretlerden sorumlu olacaklardır; odanıza check-in yapmak için geçerli bir kredi kartı veya banka kartı gerekecektir ve odadan yapılacak telefon aramaları veya oda hizmetleri gibi ek harcamaları garanti altına almak için kullanılacaktır.
 8. Genel Azil ve Yükümlülük Azli:
  1. Katılımcıların, bu Promosyon’a katılmakla işbu Hüküm ve Koşulların bağlayıcılığını kabul ettikleri varsayılacaktır.
  2. Finalistler/Kazananlar, bu Promosyon’a katılmakla Düzenleyen’e (veya Düzenleyen’in temsilcisine) Promosyon ve (varsa) tüm ödüller ile bağlantılı faaliyetlerini filme, banda, ses kaydına almalarına ve fotoğraflarını çekmesi için münhasır hak vermektedir. Düzenleyen (veya Düzenleyen’in temsilcisi) tarafından filme, banda veya ses kaydına alınan her şey “Çekim” olarak adlandırılacaktır. İşbu belgede belirtilen tüm yarışmacılar, işbu belgeyle Düzenleyen’e dünya çapında her türlü Çekim üzerinde gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak ve söz konusu hakların tüm sınırsız dönemi boyunca ve tüm yenilemeleri, tekrar alınmaları ve uzatılmaları boyunca, dünya genelindeki geçerli herhangi bir hukuk kapsamında gerekli görülen şekilde tam mülkiyeti devretme garantisi (ve mevcut ve gelecekteki ilgili hakları devretme garantisi) vermektedir. İşbu belgede belirtilen tüm yarışmacılar, üzerinde hakka sahip oldukları veya gelecekte sahip olabilecekleri her türlü Çekim’e ait tüm manevi haklarından Düzenleyen, Booking.com’un bağlı kuruluşları ve onların lisans alanları, temlik alanları ve halefleri lehine gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak feragat etmektedir.
  3. Okunaksız, eksik veya geç gönderilen ileti veya gönderiler konusunda hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.
  4. Yarışmacılar, Promosyon’a katılmakla katılımlarının Düzenleyen tarafından ödülden ayrı veya ona ilave olarak ek bir ücret ödemeksizin, katılım tarihinden itibaren süresiz olarak promosyon amaçlarıyla kullanılmasına izin vermektedir. Konu iletinin veya gönderinin telif hakkı katılımcıya ait olmayı sürdürecektir. Ancak yarışmacı, bu Promosyon’a katılarak Düzenleyen’in bu iletileri veya gönderileri kendi internet sitesinde yayınlamasını ve kendi internet sitesinde, Facebook, Twitter, Instagram’da veya diğer sosyal medya platformlarında olası kullanımlarını kabul etmektedir. Ayrıca Düzenleyen’in ödül haricinde ve ona ek olarak herhangi bir başka ödeme yapmaksızın seçtiği ortamda giriş tarihinden itibaren bir yıla kadar, ancak orijinal yarışmacıya uygun atıfta bulunularak diğer olası promosyon amaçlı kullanımlarını kabul etmektedirler.
  5. Düzenleyen, bağlı kuruluşları, iştirakleri, tedarikçileri, reklamcıları ve tanıtım acenteleri okunaksız, tahrif olmuş, değiştirilmiş, taklit edilmiş, çoğaltılmış veya üzerinde herhangi bir şekilde oynama yapılmış promosyon malzemeleri veya baskı ve yazımdaki mekanik hatalardan veya diğer hatalardan veya varsa ödülün bildirilmesi ve duyurulmasındaki hatalardan ötürü hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.
  6. Bu Promosyon’a bir Finalist olarak kabul edilirseniz, Düzenleyen’in adınızı, resminizi ve ikamet ettiğiniz şehri veya ülkeyi bu Yarışmanın kazananını/kazananlarını duyurmak ve diğer makul ve ilgili tanıtım amaçları için kullanabileceğini kabul etmektesiniz.
  7. Kazananlar, bir ödülü (Booking.com kredisi ve/veya seyahat) kabul ederek Düzenleyen veya temsilcileri tarafından düzenlenmiş her türlü makul reklama katılmayı kabul etmektedir. Hem yarışmacının hem de Booking Hero’nun yarışmayı kazandıklarının doğrulanabilmesi için tüm koşulları kabul etmeleri ve Düzenleyen tarafından makul olarak katılımlarının isteneceği reklama katılmaya uygun olmaları gerekmektedir.
  8. İşler ters giderse veya Düzenleyen’in elinden gelen gayreti göstermesine rağmen Promosyon’u adil veya düzgün şekilde yönetememeleri halinde Düzenleyen ve onların bağlı şirketleri sorumlu değildir ve Promosyon’u iptal etme veya değiştirme hakkına sahiptirler. Bu sadece istisnai durumlarda yapılacaktır. Düzenleyen, ayrıca bir katılımcının giriş işlemini kurcalaması veya istismar etmesi halinde katılımcıyı diskalifiye etme hakkına sahiptir ve hileli veya dürüstlüğe aykırı bir şekilde hareket etmeleri halinde ödüle hak kazanmayacaklardır.
  9. Düzenleyen, bir yarışmacının Promosyon’a katılması veya herhangi bir ödülü kabul etmesi ya da herhangi bir ödüle katılması nedeniyle karşılaşabileceği herhangi bir hasar, kayıp veya mağduriyet ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul edemez.
  10. Yarışmacılar bu Yarışmaya katılmaları veya ödülü almaları veya kullanmaları nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü mağduriyet veya zarar ile ilgili tüm yükümlülüğü üstlenmektedir. Booking.com ve iştirakleri, bağlı kuruluşları, promosyon acenteleri, tedarikçileri, ödül sağlayıcıları ve bunların her birinin ilgili yöneticileri, yetkilileri, çalışanları ve temsilcileri ile Facebook ve Instagram (hep birlikte “İbra Edilen Taraflar”) bu Yarışmaya katılmalarıyla veya herhangi bir ödülü kabul etmeleri veya kullanmalarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacaktır (Çekim sırasında ortaya çıkan veya ortaya çıktığı iddia edilen her türlü zarar dahil).
  11. Yarışmacı, Düzenleyen’i işbu Hüküm ve Koşullar’a uygun bir katılımın herhangi bir şekilde kullanılması veya ifşasından kaynaklanabilecek her türlü talepten ber’i kılmaktadır. Düzenleyen, yasadışı olarak çoğaltılan katılım içeriği için hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.
  12. İşbu Hüküm ve Koşullar’daki hiçbir husus İbra Edilen Tarafların veya Yarışmacının hileli yanlış beyan yükümlülüğünden muaf tutulduğu veya bu yükümlülüklerinin sınırlandırıldığı şeklinde yorumlanamaz.
 9. Gizlilik:
  1. Düzenleyen, Düzenleyen’e sunulan kişisel verileri Promosyon’un düzenlenmesi için kullanacak ve işbu Hüküm ve Koşullar’da belirtildiği gibi sonuçların duyurulmasını takip edecektir. Düzenleyen, kişisel verileri ayrıca Booking.com Gizlilik Bildirisinde www.booking.com/content/privacy belirtilen şirket içi analiz amaçları, yolsuzlukların tespiti ve önlenmesi veya Booking.com Gizlilik Bildirisinde belirtilen diğer yasal uyumluluk ve yasal amaçlar gibi amaçlar için de kullanabilir. Düzenleyen, Promosyon’un bir parçası olarak alınan her türlü kişisel verinin veri kontrolcüsüdür. Kişisel verilerin Düzenleyen tarafından kullanılması hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen [bookinghero@booking.com] ile iletişime geçin.
  2. Bu Promosyon hiçbir şekilde Facebook veya Instagram tarafından desteklenmemekte/teşvik edilmemekte, taahhüt edilmemekte, yönetilmemektedir ve onlarla ilişkili değildir. Söz konusu Promosyon bağlamında Facebook’a veya Instagram’a değil, Düzenleyen’e bilgi sağladığınızı anlamaktasınız. Tüm katılımcılar, promosyona katılmakla Facebook veya Instagram’ı tamamen yükümlülükten ber’i kılmayı kabul etmektedir. Tüm girişler Facebook ve Instagram’ın kullanım koşullarına tabi olacaktır ve bunlar www.facebook.com ve www.instagram.com adreslerinde bulunabilir.
  3. Düzenleyen, konuşma özgürlüğüne tamamen saygı duymaktadır ancak promosyona katılmadan önce, kazanan olarak seçilenler basın, radyo, televizyon veya herhangi bir sosyal ortam yoluyla Düzenleyen’in veya ürününün/ürünlerinin ya da hizmetinin/hizmetlerinin itibarını sarsma veya zedelemesi muhtemel olan veya ilgili ortamın kurallarını ihlal etmesi muhtemel hiçbir yorumu söylemiş, iletmiş, yayınlamış veya yayınlatmış olmamalıdır. Ayrıca kazananlar, promosyon süresi boyunca böyle bir şey yapmamalıdır. Düzenleyen, kendi mutlak iradesine göre bir kazananın bu koşulu ihlal ettiğine hükmettiği takdirde kazananların ödül hakkı iptal edilebilir ve onun yerine ilk kazanan ile aynı esaslara dayanılarak ikame bir kazanan seçilebilir.
 10. Geçerli Hukuk:
  1. Yarışmacılar, Yarışmaya katılmak suretiyle işbu Hüküm ve Koşullar’ın yorumlanması, ifası ve geçerliliği ile ilgili tüm hususların Hollanda Kanunu’na tabi olduğunu ve Amsterdam mahkemelerinin münhasır yargı salahiyetine tabi olacağını açıkça kabul etmekte ve rıza göstermekte olup, mevcut veya gelecekteki ikamet yerleri veya başka herhangi bir sebep nedeniyle onlar için geçerli olabilecek başka herhangi bir yargının salahiyetinden açıkça feragat etmektedirler. Geçerli hukuk, anlaşmazlıklar ve tahkim hakkında ek bilgiler için www.booking.com/content/terms adresini ziyaret edin.
  2. Bu kuralların herhangi bir hükmünün belirli bir ülkedeki kanunlar, kurallar veya yönetmelikler kapsamında geçersiz olması halinde bu kurallar, yalnızca izin verildiği ölçüde uygulanacaktır.
 11. YASAL PROSEDÜR BULUNMAMASI: Sadece Almanya’da ikamet edenler için: Hukuk mahkemelerine müracaat hakkı yok sayılmaktadır [Almanca tercümesi: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen].
 12. Sadece AB’de İkamet Edenler için:
  1. Düzenleyen, kasıtlı ve büyük ihmalden, ayrıca Düzenleyen’in bu Yarışma nedeniyle veya sonucunda yol açtığı fiziksel veya sağlık durumu ile ilgili yaralanma veya aksaklıkların yol açtığı zararlardan tamamen yükümlü olacaktır.
  2. Hafif ihmal durumunda Düzenleyen, sadece önemli sözleşme yükümlülüğü ihlallerinden yükümlü (“Esas Yükümlülük”) olacaktır. Bu hükümdeki anlamıyla Esas Yükümlülük, yerine getirilmesinin ilk etapta bu sözleşmenin uygulanmasını ve bu nedenle sözleşme ortağının genel olarak ifasına güvenebileceği bir yükümlülüktür.
  3. Düzenleyen hiçbir ticari başarı yetersizliğinden, kâr kaybından, öngörülmeyen zararlardan ve dolaylı zararlardan yükümlü olmayacaktır.
  4. Toplam yükümlülük miktarı 70.000 €’yu aşmayacaktır.
  5. Yükümlülük sınırı gerektiğinde Düzenleyen’in çalışanlarının, temsilcilerinin ve vekil tayin edilen acentelerinin yararına olacak şekilde uygulanacaktır.
  6. Varsa, Düzenleyen’in tarafında garantilere veya geçerli Ürün Yükümlülüğü Kanununa dayalı taleplere ilişkin hiçbir potansiyel yükümlülük etkilenmeyecektir.
 13. DİĞER HÜKÜMLER: İşbu Hüküm ve Koşullar’ın İngilizce sürümüyle herhangi bir çevirisi arasında herhangi bir çelişki halinde İngilizce sürüm geçerli olacaktır. Buradaki herhangi bir hükmün geçersizliği veya uygulanamaması, hiçbir surette işbu Hüküm ve Koşullar’daki başka herhangi bir hükmün geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
 14. Kim Kazandı? Kazananların adları ve ikamet ettikleri bölgeler ile kazanan katılımlar bookinghero@booking.com adresine 3 Şubat 2020 tarihinden sonra 4 hafta içinde e-posta gönderilerek öğrenilebilir.
 15. ÜLKEYE ÖZGÜ BİLDİRİMLER: İşbu Hüküm ve Koşullar’ın herhangi bir hükmünün belirli bir ülkedeki kanunlar, kurallar veya yönetmelikler kapsamında geçersiz olması halinde bunlar, yalnızca izin verildiği ölçüde uygulanacaktır. İşbu Hüküm ve Koşullar’daki vergi yükümlülüğü açıklamalarına ek olarak Finalistler/Kazananlar ikamet ettikleri ülkelerin kanunları, kuralları ve yönetmelikleri uyarınca gelir beyanında bulunmakla ve varsa her türlü ilgili vergiyi ödemekle yükümlüdür. Yarışmacılar, Yarışmaya katılmak suretiyle işbu Hüküm ve Koşullar’ın yorumlanması, ifası ve geçerliliği ile ilgili tüm hususlarda Hollanda’nın Amsterdam mahkemelerinin münhasır yargı salahiyetine tabi olacağını açıkça kabul etmekte ve buna rıza göstermekte olup, mevcut veya gelecekteki ikamet yerleri veya başka herhangi bir sebep nedeniyle onlar için geçerli olabilecek başka herhangi bir yargının salahiyetinden açıkça feragat etmektedirler.

Yarışmaya, Yarışmacı olarak katılmak suretiyle işbu Hüküm ve Koşullar’ın tamamını dikkatle okuduğunuzu ve her birinin ve işbu belgedeki her koşulun sizin için bağlayıcı olduğunu beyan ve kabul etmektesiniz.

Düzenleyen: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Netherlands