ข้อกำหนดและเงื่อนไข #BookingHero

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยสรุป:

สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ระยะเวลาร่วมแคมเปญ: วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยจำกัดเฉพาะการร่วมแคมเปญตามปกติ วิธีการเข้าร่วม: โพสต์บน Instagram หรือบนหน้าแฟนเพจของ Booking.com บน Facebook แล้วบอกเล่าเรื่องราวไม่เกิน 300 คำเกี่ยวกับที่พักที่ท่านจองผ่าน Booking.com ซึ่งเข้าพักระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ตำแหน่งงานของฮีโร่ในใจท่าน (“Booking Hero”) และสิ่งที่เขาเหล่านั้นได้ทุ่มเททำให้เกินกว่าคำว่าหน้าที่ อย่าลืมใส่แฮชแท็ก #BookingHero หากท่านใช้ Instagram โปรดติดแท็ก @BookingCom แล้วตั้งค่าบัญชีของท่านเป็นสาธารณะ รางวัล: รางวัลหลักจำนวน 1 รางวัล โดยท่านและ Booking จะได้รับสมนาคุณจาก Booking.com ท่านละ €25,000 รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล โดยแต่ละรางวัลประกอบด้วยสมนาคุณจาก Booking.com สำหรับท่านและ Booking Hero ท่านละ €5,000 สมนาคุณจาก Booking.com สามารถนำไปใช้ชำระค่าที่พักของที่พักคู่ค้าของ Booking.com ที่รับชำระด้วยสมนาคุณ Wallet ของ Booking.com โปรดเข้าไปที่ www.booking-hero.com เพื่อดูรายละเอียดของข้อกำหนดและรายละเอียดรางวัลฉบับเต็ม ผู้จัดแคมเปญ: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Netherlands

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม

 1. แคมเปญนี้เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะผู้ที่จองที่พักผ่าน Booking.com และเข้าพักในที่พักดังกล่าวระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้เข้าร่วมต้องสามารถแจ้งหมายเลขยืนยันการจองของ Booking.com ที่จองภายใต้ชื่อของผู้เข้าร่วมและพักที่พักที่กล่าวถึงเพื่อพิสูจน์ว่าได้เข้าพักจริง
 2. ผู้เข้าร่วมจะต้องแน่ใจว่าการร่วมแคมเปญของตน (รวมถึงการรับรางวัลใด ๆ) ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ตนเองเป็นพลเมืองและ/หรือพำนักอยู่ การเข้าร่วมแคมเปญนี้จะถือเป็นโมฆะหากกฎหมายประจำชาติของเขตปกครองนั้น ๆ กำหนดให้เป็นโมฆะ ผู้จัดแคมเปญจะไม่ถือว่าเป็นตัวแทน หรือแสดงความคิดเห็น หรือแสดงเป็นนัยว่าการเข้าร่วมแคมเปญของผู้เข้าร่วมแต่ละรายถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงแง่มุมอื่น ๆ ของแคมเปญนี้
 3. ผู้ชนะเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินและชำระภาษีสหพันธรัฐ ภาษีส่วนจังหวัด ภาษีรัฐ และภาษีท้องถิ่นทั้งหมดตามสัดส่วนของรางวัลที่ได้รับ (หากมี) รวมถึงภาษีรายได้หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่ผู้จัดแคมเปญจำเป็นต้องหรืออาจมีเหตุให้ต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัล ผู้จัดแคมเปญมีสิทธิ์หักภาษีดังกล่าวออกจากรางวัล
 4. พนักงานของ Booking.com และครอบครัวใกล้ชิดที่มีสายเลือดเดียวกัน และบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้จัดแคมเปญไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนี้
 5. บัญชี Instagram ที่ใช้ร่วมรายการจะต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะตลอดระยะเวลาที่มีการจัดแคมเปญนี้
 6. ระยะเวลาร่วมแคมเปญ: ตั้งแต่ 00.01 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 23.59 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 7. วิธีการเข้าร่วม:
  1. เข้าใช้งานบัญชี Facebook หรือ Instagram ของท่าน (หรือสร้างบัญชีฟรี)
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี Instagram ของท่านมีการตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพื่อให้ทางผู้จัดแคมเปญสามารถอ่านเรื่องราวที่ท่านส่งเข้าร่วมและติดต่อท่านได้หากจำเป็น
  3. สำหรับ Facebook ให้โพสต์บนเพจ Facebook ของ Booking.com: www.facebook.com/bookingcom/ สำหรับ Instagram ให้โพสต์ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยโพสต์ควรมีความยาวไม่เกิน 300 คำ
  4. บอกชื่อที่พักที่ท่านจองผ่าน Booking.com และเข้าพัก ตำแหน่งของพนักงานที่ท่านต้องการเสนอชื่อให้เป็น Booking Hero ของท่าน และสิ่งที่พวกเขาให้บริการไปเกินกว่าคำว่าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือหรือทำให้ทริปของท่านน่าประทับใจ ท่านต้องไม่เปิดเผยชื่อของ Booking Hero ทางสาธารณะโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นผู้จัดแคมเปญสงวนสิทธิ์ในการลบเรื่องราวที่ท่านส่งเข้าร่วมบน Facebook หรือหากท่านโพสต์บน Instagram ท่านจะต้องลบโพสต์ดังกล่าวภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับการติดต่อแจ้งเตือนปัญหานี้จากผู้จัดแคมเปญ
  5. การขอความยินยอมจาก Booking Hero เพื่อร่วมแคมเปญนี้อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน
  6. ใส่แฮชแท็ก #BookingHero และหากท่านใช้ Instagram ให้แท็ก @BookingCom
 8. รายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมแคมเปญ: ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านมีสิทธิ์แบ่งปันเรื่องราวเพียง 1 เรื่องเท่านั้น
 9. รางวัล:
  1. รางวัลหลัก 1 รางวัล: สมนาคุณจาก Booking.com สำหรับผู้เสนอชื่อและ Booking Hero ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยจะได้รับท่านละ €25,000
   1. รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล: แต่ละรางวัลประกอบด้วยสมนาคุณจาก Booking.com สำหรับผู้เสนอชื่อและ Booking Hero ที่ได้รับการเสนอชื่อท่านละ €5,000
   2. สมนาคุณจาก Booking.com สามารถนำไปใช้ชำระค่าห้องพักของที่พักคู่ค้าของ Booking.com ที่รับชำระด้วยสมนาคุณ Wallet ของ Booking.com
   3. สมนาคุณมีอายุการใช้งาน 5 ปีนับจากวันที่ได้รับ
 10. การตัดสินและคัดเลือกผู้ชนะ:
  1. ผู้จัดแคมเปญจะคัดเลือกผู้ร่วมแคมเปญบางส่วนจากเรื่องราวทั้งหมดที่ได้รับภายในวันสิ้นสุดแคมเปญ (โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดแคมเปญแต่เพียงผู้เดียว) โดยพิจารณาจาก:
   1. ผู้ร่วมแคมเปญแสดงให้เห็นหรือไม่ว่า Booking Hero ได้ทำสิ่งใดบ้างที่เป็นการทุ่มเทเกินคำว่าหน้าที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจอย่างยิ่งในการให้บริการ
   2. ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าประทับใจทั้งของผู้ร่วมแคมเปญและ Booking Hero หรือไม่
   3. เรื่องราวมีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจ และมีเนื้อหาน่าทึ่งหรือไม่
  2. ผู้ร่วมแคมเปญที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะได้รับแจ้งผ่านข้อความทางบัญชีโซเชียลมีเดียที่ใช้เข้าร่วมแคมเปญนี้ และจะมีการสอบถามข้อมูลอีเมล โดยการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการยืนยันว่าผู้ร่วมรายการและ Booking Hero เป็นผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ได้รับเลือก นอกจากนี้จะมีการติดต่อสื่อสารกับ Booking Hero ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดย Booking Hero จะต้องอยู่ในระหว่างการจ้างงานโดยที่พักที่กล่าวถึง จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญ หากผู้ร่วมแคมเปญที่ได้รับการคัดเลือกหรือ Booking Hero ที่เสนอชื่อไม่ตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับการติดต่อครั้งแรก ผู้จัดแคมเปญขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ของผู้ร่วมแคมเปญท่านนั้น
  3. ผู้จัดแคมเปญและคณะทำงานอิสระจะคัดเลือกเรื่องราวที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกจากผู้ร่วมแคมเปญที่อยู่ในรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดแคมเปญและคณะแต่เพียงผู้เดียว
  4. ผู้ร่วมแคมเปญที่เป็นเจ้าของเรื่องราวที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกจะได้เดินทางไปยังสถานที่ถ่ายทำวิดีโอที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่ตกลงไว้ระหว่างการติดต่อสื่อสารกับผู้จัดแคมเปญ ผู้ร่วมแคมเปญจะต้องยินยอมและสามารถเดินทางเป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 และ Booking Hero ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องยินยอมเข้าร่วมและว่างเป็นเวลา 2 วันในช่วงเดียวกันกับช่วงเวลาเดินทางดังกล่าว
  5. ผู้ร่วมแคมเปญและ Booking Hero ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องและสามารถเดินทางไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
  6. การจัดหากรมธรรม์การเดินทางและ/หรือการยกเลิกการเดินทางที่เหมาะสมเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะและ Booking Hero ที่้ได้รับการเสนอชื่อ
  7. จากเรื่องราวที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก จะมีการตัดสินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 ตำแหน่งและรองชนะเลิศ 2 ตำแหน่งจากจำนวนโหวตของคณะผู้ตัดสินซึ่งเป็นพนักงานของ Booking.com
 11. ข้อมูลการเดินทาง:
  1. ที่นั่งบนสายการบินขึ้นอยู่กับจำนวนว่าง
  2. รางวัลของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 2 ตำแหน่งรวมบัตรโดยสารเที่ยวบินชั้นประหยัดแบบไป-กลับ 2 ใบสำหรับผู้ร่วมแคมเปญและผู้ติดตามเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ถ่ายทำวิดีโอที่เกี่ยวข้อง ที่พักร่วมกันในห้องเตียงใหญ่หรือเตียงแฝดจำนวน 2 คืนพร้อมบริการอาหารเช้า บริการรับส่งไป-กลับสนามบินในจุดหมายที่เดินทางไป และเบี้ยเลี้ยงวันละ €75
  3. รางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 2 ตำแหน่งรวมถึง Booking Hero ที่ได้รับการเสนอชื่อรวมบัตรโดยสารเที่ยวบินชั้นประหยัดแบบไป-กลับ 2 ใบสำหรับผู้ร่วมแคมเปญและผู้ติดตามเพื่อเดินทางไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัม ที่พักร่วมกันในห้องเตียงใหญ่หรือเตียงแฝดจำนวน 3 คืนพร้อมบริการอาหารเช้า บริการรถรับส่งไป-กลับสนามบินในกรุงอัมสเตอร์ดัม และเบี้ยเลี้ยงวันละ €75
  4. เที่ยวบินในการเดินทางอาจเป็นเที่ยวบินข้ามคืน ดังนั้นผู้รับรางวัลจึงอาจต้องออกเดินทางก่อนวันที่ระบุไว้ หรืออาจเดินทางกลับถึงประเทศที่พำนักอยู่หลังวันที่ระบุไว้
  5. บัตรโดยสารไม่สามารถนำไปขอรับเงินคืนและโอนให้แก่ผู้อื่นได้
  6. ผู้ชนะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขนส่ง (Conditions of Carriage) ที่สายการบินประกาศไว้
  7. เมื่อออกบัตรโดยสารแล้ว บัตรโดยสารจะสามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบิน วันที่ และเวลาที่กำหนด
  8. จะต้องเดินทางตามเวลาที่ระบุไว้ ไม่มีตัวเลือกอื่น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสารของที่นั่งในเที่ยวบินหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว
  9. หากผู้ชนะยกเลิกการจอง จะไม่มีการออกบัตรโดยสารใบใหม่แทน และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยและ/หรือคืนเงิน
  10. บริการเพิ่มเติมบนเที่ยวบินไม่รวมอยู่ในรางวัล (บริการเพิ่มเติมบนเที่ยวบินนั้นรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน แต่ไม่จำกัดเพียงบริการดังกล่าว)
  11. ผู้ชนะและผู้ติดตาม (ทั้งของผู้ร่วมแคมเปญและของ Booking Hero) จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง วีซ่าหรือกรมธรรม์การเดินทางที่จำเป็นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะและผู้ติดตาม และจะต้องตรงกับข้อกำหนดของการร่วมแคมเปญ ขอเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาภายใต้โปรแกรมการยกเว้นวีซ่า (Visa Waiver Program) จะต้องถือหนังสือเดินทางฝังไมโครชิป
  12. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย รางวัลจะไม่รวมการเดินทาง/ยานพาหนะ ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เงินกำนัล ค่าที่จอดรถ สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว (รวมถึงการใช้จ่ายเงิน) ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งผู้จัดแคมเปญและผู้ที่มีส่วนในการจัดหารางวัลใด ๆ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
  13. ผู้ชนะต้องลงนามในเอกสารทางกฎหมายว่าด้วยการสละสิทธิ์ การรักษาความลับ การโอนสิทธิ์ และการปฏิเสธความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเข้าร่วมแคมเปญและการรับรางวัล
  14. กรมธรรม์การเดินทางและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะและ Booking Hero ที่ได้รับการเสนอชื่อ
  15. ผู้ชนะต้องแจ้งผู้จัดแคมเปญหากต้องการเก้าอี้รถเข็นหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
  16. ผู้ที่มีโรคประจำตัวทุกท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดก่อนทำการจอง และต้องมีเอกสารทางการแพทย์
  17. ผู้จัดแคมเปญจะรับผิดชอบค่าห้องพักแบบมาตรฐาน รวมถึงภาษีห้องพัก
  18. ผู้ชนะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นที่ที่พักระหว่างการเข้าพัก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าอาหาร เครื่องดื่ม คืนที่พักเพิ่ม และบริการต่าง ๆ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง ผู้ชนะจะต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับเช็คอินเข้าห้องพักและใช้ในการประกันค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ภายในห้องพัก หรือบริการต่าง ๆ
 12. การคัดกรอง: ผู้จัดแคมเปญจะตัดสิทธิ์เรื่องราวลักษณะดังต่อไปนี้ (ตามที่ผู้จัดรายการเห็นควร):
  1. มีเนื้อหาดูหมิ่นหรืออาจส่งผลในทางลบแก่ชื่อ ชื่อเสียง หรือความนิยมของผู้จัดแคมเปญหรือแบรนด์คู่ค้า
  2. มีเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือวัตถุที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งผู้ร่วมแคมเปญไม่ได้เป็นเจ้าของหรือใช้งานโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของล่วงหน้า (รวมถึงชื่อ-นามสกุลที่มีชื่อเสียง ชื่อบริษัท ฯลฯ)
  3. ละเมิดสิทธิ์ของผู้ร่วมแคมเปญ
  4. ทำให้เสียชื่อเสียง แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นหรือบริษัทอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้จัดแคมเปญ (รวมถึงคู่ค้า)
  5. ส่งเสริมประเด็นการเมืองใด ๆ
 13. ในกรณีที่ทางที่่พักหรือพนักงานที่ทำงานอยู่ในที่พักดังกล่าวเลือกไม่ร่วมแคมเปญหรือไม่ยินยอมร่วมแคมเปญ ผู้จัดแคมเปญจะลบเรื่องราวเข้าร่วมที่โพสต์บน Facebook ที่เกี่ยวข้องกับที่พักหรือพนักงานที่ทำงานอยู่ในที่พักดังกล่าว ผู้ร่วมแคมเปญต้องยินยอมว่าหากตนเองโพสต์เกี่ยวกับที่พักหรือพนักงานที่ทำงานอยู่ในที่พักดังกล่าวบน Instagram และบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ยินยอมหรือเลือกไม่ร่วมแคมเปญ ผู้ร่วมแคมเปญจะลบโพสต์หรือทวีตดังกล่าวภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งปัญหาจากผู้จัดแคมเปญ ผู้ร่วมแคมเปญเข้าใจและยอมรับที่จะขอความยินยอมของ Booking Hero เพื่อเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็น Booking Hero ต่อสาธารณะ
 14. รางวัลจะเพิ่มไปยังแอคเคาท์ของผู้ชนะในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 หากผู้ชนะยังไม่มีแอคเคาท์ Booking.com ผู้ชนะจะต้องสร้างแอคเคาท์ขึ้นใหม่ โดย Booking.com จะให้บริการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนแก่เจ้าของแอคเคาท์ และขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ชนะใช้บริการนี้
 15. รางวัลไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นไม่ว่าจะเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ผู้จัดแคมเปญสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันหรือมากกว่าให้แทน
 16. สามารถขอชื่อ ภูมิภาคที่พำนัก และเรื่องราวร่วมแคมเปญที่ชนะรางวัลของผู้ชนะโดยส่งอีเมลไปยัง bookinghero@booking.com หลังวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปภายในเวลา 4 สัปดาห์
 17. เมื่อเข้าร่วมแคมเปญ ผู้ชนะยอมรับเข้าร่วมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จัดขึ้นโดยผู้จัดแคมเปญหรือตัวแทนของผู้จัด ในการยืนยันการเป็นผู้ชนะทั้งผู้ร่วมแคมเปญและ Booking Hero จะต้องเห็นชอบต่อข้อกำหนดทั้งหมด และสามารถร่วมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับการบอกกล่าวจากผู้จัดแคมเปญตามสมควร
 18. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ผู้ร่วมแคมเปญทุกท่านมอบสิทธิ์แก่ผู้จัดแคมเปญ (หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดแคมเปญ) ในการถ่ายทำวิดีโอ บันทึกเทป บันทึกเสียง และถ่ายภาพกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้และรางวัลใด ๆ (หากมี) ทุกสิ่งที่ผู้จัดแคมเปญ (หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดแคมเปญ) ถ่ายเป็นวิดีโอ บันทึกเทป หรือบันทึกเสียงจะเรียกว่า "คลิปวิดีโอ” ในที่นี้ผู้ร่วมแคมเปญทุกท่านยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้จัดแคมเปญมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (ด้วยการโอนสิทธิ์ปัจจุบันสำหรับสิทธิ์ในปัจจุบันและสิทธิ์ในอนาคต) ในคลิปวิดีโอใด ๆ ทั่วโลกตามกฎหมาย รวมถึงการต่ออายุ การกลับคืนสู่ และการขยายเวลาตลอดระยะเวลาของสิทธิ์ดังกล่าวที่อาจได้รับภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ทั่วโลก โดยนัยนี้ผู้ร่วมแคมเปญทุกท่านสละสิทธิ์ให้ผู้จัดแคมเปญ บริษัทแอฟฟิลิเอตของ Booking.com และผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดตามกฎหมาย สิทธิทางศีลธรรมทั้งหมดในคลิปวิดีโอใด ๆ ที่ตนเองเป็นผู้มีสิทธิ์หรืออาจเป็นผู้มีสิทธิในอนาคตโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง
 19. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ผู้ร่วมแคมเปญอนุญาตให้ผู้จัดแคมเปญนำเรื่องราวที่ส่งเข้าร่วมไปใช้โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับ โดยเป็นกรรมสิทธิ์ตลอดชีพเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดแคมเปญนับจากวันที่ส่งเรื่องราวเข้าร่วมแคมเปญ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ในเรื่องราวหรือโพสต์ที่ร่วมแคมเปญจะยังคงเป็นของผู้ร่วมแคมเปญ อย่างไรก็ตามในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ผู้ร่วมแคมเปญยอมรับให้ผู้จัดแคมเปญเผยแพร่เนื้อหาหรือโพสต์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ และอาจนำไปใช้เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ รวมถึง Facebook, Twitter, Instagram หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของผู้จัดแคมเปญ ผู้ร่วมแคมเปญยังยอมรับการนำไปใช้ในการส่งเสริมแคมเปญที่เป็นไปได้อื่น ๆ ในสื่อที่ผู้จัดแคมเปญเลือกโดยผู้ร่วมแคมเปญไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากรางวัลที่ได้รับ โดยเป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปีนับจากวันที่ส่งเรื่องเข้าร่วมแคมเปญ โดยจะมีการให้เครดิตที่เหมาะสมแก่ผู้ร่วมแคมเปญท่านนั้น
 20. หากท่านเป็นผู้ชนะในแคมเปญ ท่านยินยอมให้ผู้จัดแคมเปญใช้ชื่อ ภาพ และเมืองหรือภูมิภาคที่พำนักของท่านในการประกาศรายชื่อผู้ชนะของการแข่งขันครั้งนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการจัดแคมเปญ
 21. เมื่อเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะถือว่าผู้ร่วมแคมเปญยอมรับในข้อผูกมัดที่มีต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข
 22. หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ (ถึงแม้ว่าผู้จัดแคมเปญจะพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตาม) และผู้จัดแคมเปญไม่สามารถจัดแคมเปญได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเหมาะสม ผู้จัดแคมเปญและบริษัทแอฟฟิลิเอตจะไม่รับผิดชอบและมีสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแคมเปญ โดยจะดำเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์พิเศษเท่านั้น ผู้จัดแคมเปญยังมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมแคมเปญ หากมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนขั้นตอนการส่งเรื่องราว และผู้ร่วมแคมเปญจะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลหากมีพฤติกรรมไปในทางมิชอบหรือฉ้อฉล
 23. ผู้จัดแคมเปญไม่รับผิดชอบหากได้รับเรื่องราวหรือโพสต์ที่อ่านไม่เข้าใจ ไม่สมบูรณ์ หรือส่งเลยเวลาร่วมแคมเปญไปแล้ว
 24. ผู้จัดแคมเปญจะนำข้อมูลส่วนตัวที่ผู้จัดแคมเปญได้รับไปใช้ในการจัดแคมเปญและแคมเปญต่อเนื่องจากการประกาศผลตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดแคมเปญอาจนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้เพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Booking.com www.booking.com/content/privacy เช่น เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์เป็นการภายใน การตรวจหาและป้องกันการฉ้อโกง หรือเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายและการปฎิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Booking.com ผู้จัดแคมเปญเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนตัวโดยผู้จัดแคมเปญ โปรดติดต่อ bookinghero@booking.com
 25. เรื่องราวทั้งหมดจะต้องมาจากบุคคลที่เข้าร่วมแคมเปญโดยตรง
 26. เรื่องราวจากบริษัท กลุ่มผู้บริโภค หรือบุคคลที่สามจะไม่สามารถร่วมแคมเปญได้ เรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์หรืออ่านไม่เข้าใจ รวมทั้งเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถูกตัดสิทธิ์และไม่นับรวมในการพิจารณา
 27. คมเปญนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือจัดการโดยหรือเกี่ยวข้องกับ Facebook หรือ Instagram ท่านเข้าใจว่าท่านจะมอบข้อมูลให้กับผู้จัดแคมเปญ ไม่ใช่ Facebook หรือ Instagram เมื่อเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะถือว่าผู้ร่วมแคมเปญทุกท่านยินยอมตามข้อตกลงยกเว้นความรับผิดต่อ Facebook หรือ Instagram โดยเรื่องราวทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานของ Facebook และ Instagram ซึ่งระบุไว้ที่ www.facebook.com และ www.instagram.com
 28. ผู้จัดแคมเปญเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ แต่ก่อนที่จะเข้าร่วมแคมเปญนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะจะต้องไม่เคยกล่าว โพสต์ เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อทำให้เกิดการเผยแพร่ความคิดเห็นใด ๆ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ ผ่านวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อสังคมอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้จัดแคมเปญ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้จัดแคมเปญ หรือละเมิดข้อบังคับของสื่อที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ชนะจะต้องไม่กระทำการดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จัดแคมเปญ หากผู้จัดแคมเปญมีความเห็นว่าผู้ชนะฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้ ผู้จัดแคมเปญจะยกเลิกสิทธิ์ของผู้ชนะในการได้รับรางวัล แล้วเลือกผู้ชนะรายอื่นขึ้นมาแทนโดยใช้กติกาเดียวกันกับผู้ชนะรายเดิม (โดยการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดแคมเปญอย่างสมบูรณ์)
 29. ผู้จัดแคมเปญอาจปฏิเสธที่จะมอบหรือเรียกคืนรางวัล ในกรณีที่พบว่าผู้ร่วมแคมเปญฉ้อโกง ไม่สุจริต หรือไม่มีสิทธิ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 30. ห้ามไม่ให้ผู้ชนะจำหน่ายสมนาคุณ Wallet ของ Booking.com หาก Booking.com พบว่าผู้ชนะจำหน่ายสมนาคุณของตน Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมนาคุณดังกล่าว
 31. ผู้จัดแคมเปญจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากผู้สนใจตัดสินใจเข้าร่วมแคมเปญ หรือที่เกิดจากการยอมรับหรือรับรางวัลใด ๆ
 32. คำตัดสินของผู้จัดแคมเปญถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่มีการยอมรับความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นใดอีก
 33. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ และมีผลบังคับใช้เฉพาะในเขตอำนาจศาลประเทศอังกฤษและเวลส์

ผู้จัดแคมเปญ: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Netherlands