Regler och villkor

Sammanfattning av regler och villkor:

Deltagande begränsat till juridiska personer i Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kanada (exklusive Quebec), Chile, Colombia, Costa Rica, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hong Kong , Ungern, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Japan, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Marocko, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Oman, Peru, Filippinerna, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Ukraina, Storbritannien, USA, Uruguay och Vietnam, 18+. Ogiltigt där det är förbjudet. Deltagande med början den 2019-11-04 till 2019-11-19. För att delta: Gör ett inlägg på Instagram eller på Facebook-sidan för Booking.com och berätta för oss med maximalt 300 ord vilket boende du vistades på under en Booking.com-resa mellan 28 september 2018 och 3 november 2019, positionen/jobbtiteln/jobbansvaret för din gästfrihetshjälte (“Booking Hero”) och vad de gjorde som var det där lilla extra enligt dig. Se till att inkludera #BookingHero och #Contest och om du är på Instagram, tagga @BookingCom och ställ in ditt konto till offentligt. Priserna: Ett (1) förstapris: 25 000 EUR som bonus på Booking.com för prisvinnaren och 25 000 EUR som bonus på Booking.com för dennes Booking Hero; samt två (2) andrapriser: Varje andrapristagare vinner 5 000 EUR som bonus på Booking.com för sig själva och 5 000 EUR som bonus på Booking.com för sin Booking Hero. Booking.com-bonusarna kan användas för att betala för vistelser på alla Booking.com-samarbetspartnersboende som accepterar Booking.com-bonusar. Besök https://hero.booking.com för fullständiga villkor och vinstdetaljer. Arrangör: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna. Att vinna ett pris är villkorat av att uppfylla alla krav som anges här enligt sponsors eget gottfinnande.

Fullständiga regler och villkor:

 1. Behörighet:
  1. “My Booking Hero 2019” ( “Kampanjen” eller “Tävlingen”) är endast öppen för juridiska personer i följande länder: Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kanada (exklusive Quebec), Chile, Colombia, Costa Rica, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hong Kong , Ungern, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Japan, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Marocko, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Oman, Peru, Filippinerna, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Ukraina, Storbritannien, USA, Uruguay och Vietnam, för alla som är 18 år eller äldre och som har bokat ett boende via Booking.com och vistats i det givna boendet mellan den 28 september 2018 och 3 november 2019 (behöriga ”Medverkande” eller ”Deltagare”). Deltagarna måste kunna uppge Bekräftelsesnummer för Booking.com som är kopplat till deras namn, datum för Vistelse och Boende för att bevisa deras Vistelse, när som helst, efter arrangörens eget gottfinnande.
  2. Medverkande måste se till att deras deltagande (inklusive godkännande av alla priser som tilldelats) är rättsenligt i enlighet med lagarna i det land där de bor. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet. Arrangören gör inte några utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, när det gäller lagenligheten i en enskild deltagares medverkan eller någon annan aspekt av erbjudandet.
  3. Anställda på Booking.com ( “Arrangören”) och deras direkta familj samt alla som på annat sätt är kopplade till Arrangören är undantagna från att delta i tävlingen.
  4. Deltagare måste ha ett aktivt, giltigt och personligt Facebook- eller Instagram-konto och följa alla Facebooks och/eller Instagrams användarvillkor.
  5. Personer som inte är lagliga bosatta i de ovannämnda områdena får inte delta i tävlingen. Deltagande i denna tävling är ogiltigt om det är förbjudet eller på annat sätt begränsat genom lag. Du ansvarar personligen för att alla tillämpliga lokala, statliga och federala lagar och förordningar följs, förutom att avgöra om du får delta i denna tävling.
  6. Lagligt hemvist bestäms av följande faktorer: (a) för passinnehavare, det land som utfärdar passet som innehas av en sådan deltagare bestämmer lagligt hemvist, och om en sådan deltagare har mer än ett pass gäller det land där deltagaren senast har erhållit sin lagliga hemvist; (b) för icke-passinnehavare, det land där deltagaren är lagligt berättigad att få ett pass och om det finns fler än ett sådant land gäller det land från vilket deltagaren kommer att säkra ett pass för att resa som en finalist om deltagaren är bestämd att vara en finalist.
 2. Kampanjperiod:
  1. Kampanjperioden börjar kl. 00.01 GMT den 4 november 2019 och slutar kl. 23.59 GMT den 25 november 2019 (“Kampanjperioden”).
 3. Hur deltar man:
  1. Logga in på ditt Facebook- eller Instagram-konto under Kampanjperioden (eller skapa ett gratis). Inlägget till tävlingen kan endast göras via inlägg på ditt Facebook- eller Instagram-Konto enligt nedan ("Inlägg" eller "Inlägget"
  2. För Facebook: Följ instruktionerna nedan för att göra ett inlägg på Booking.com:s egen Facebook-sida på: www.facebook.com/Bookingcom/. Se till att du inkluderar #BookingHero och #Contest i din post.
  3. För Instagram: Följ instruktionerna nedan för att göra ett inlägg på sidan för ditt Instagram-konto. Se till att du inkluderar #BookingHero och #Contest i ditt inlägg samt taggen @BookingCom. Ditt Instagram-konto måste vara inställt på offentligt under hela Kampanjperioden och vid anmälnings-/tilldelningsdatum så att Arrangören kan läsa ditt inlägg och kontakta dig vid behov.
  4. Ditt inlägg bör innehålla: (i) namnet på det Boendet du vistades på under din Booking.com-Resa, (ii) befattningen/anställningen/arbetsansvaret för den anställde som du utser till din Booking Hero, och (iii) vad de gjorde utöver det vanliga gå för att göra din resa till en upplevelse. VIKTIGT: Dela aldrig namnet på din Booking Hero offentligt. Om du gör det, förbehåller sig Arrangören rätten att radera ditt inlägg på Facebook, eller om du har lagt ut det på Instagram så måste du ta bort det aktuella inlägget inom en timme efter att Arrangören har kontaktat dig för att göra dig uppmärksam om detta problem.
  5. Det är ditt ansvar att erhålla samtycke från Booking Hero du nominerar för att delta i Kampanjen.
  6. Alla inlägg måste publiceras senast 23.59 GMT den 25 november 2019. Inlägg som publiceras efter denna datum- och tidsfrist kommer inte att godkännas för att delta i denna tävling.
 4. Riktlinjer och Restriktioner som gäller för inlägget:
  1. Ett inlägg per person, oavsett inmatningsmetod.
  2. Beskrivningstexten får inte överstiga 300 ord.
  3. en Booking Hero kan nomineras mer än en gång.
  4. Nominerad Booking Hero måste ha varit anställd vid Boendet vid tidpunkten för inlägget och vid val av vinnare för att inlägget ska vara giltigt och, om han/hon väljs som vinnaren, för att priset ska kunna delas ut.
  5. Bidrag/inlägg kan skrivas på det officiella språket i det land där deltagaren är bosatt.
  6. Alla inlägg måste göras direkt av den person som deltar i Kampanjen.
  7. Massinlägg från handel, konsumentgrupper eller tredje parter kommer inte att godkännas. Ofullständiga eller oläsliga anmälningar och inlägg som inte uppfyller kraven i dessa Regler och villkor fullt ut, kommer att diskvalificeras.
  8. I händelse av att ett Boende eller en anställd som arbetar på det Boendet har valt att dra sig ur kampanjen eller inte har gett sitt samtycke, kommer Arrangören att ta bort alla inlägg på Facebook som rör det Boendet eller den anställda som arbetar på det Boendet. Deltagarna godkänner att, om de skulle göra inlägg på Instagram om ett Boende eller en anställd som arbetar på det Boendet och som antingen inte har gett sitt samtycke eller dragit sig ur kampanjen, måste de radera det inlägget inom en timme efter att de kontaktats av Arrangören för att åtgärda problemet. Deltagaren förstår och samtycker till att ha fått Booking Hero samtycke till att nominera personen offentligt som en Booking Hero.
  9. Arrangören kommer att avvisa inlägg som enligt Arrangörens åsikt bryter mot dessa Regler och villkor, Facebook eller Instagram användarvillkor och/eller gemenskapsstandarder; eller bryter mot lagar, bestämmelser eller andra förordningar i den jurisdiktion där deltagaren gjort inlägget.
  10. Inlägget måste vara deltagarens ursprungliga arbete. Att modifiera, förbättra eller förändra en tredje parts redan existerande arbete räknas inte som deltagarens ursprungliga skapelse.
  11. Inlägget bör inte kränka någon rättigheter eller tredje parts copyright, inklusive men inte begränsat till sekretess, publicitet, varumärke eller andra immateriella Boende rättigheter. Arrangören förbehåller sig rätten att tillåta bidrag som endast innehåller icke-kränkande användning av tredje parts copyright eller varumärken.
  12. Inlägget får inte innehålla bilder från tredje part utan deras tillstånd.
  13. Inlägget får inte ha ett innehåll som avbildar/främjar något farligt beteende eller aktivitet som kan resultera i skada för sig själv eller andra.
  14. Inlägget får inte på något sätt nedvärdera Arrangören eller personer eller organisationer; inlägget bör inte innehålla stötande ord, uttalanden eller innehåll (inklusive ord eller symboler som ofta anses kränkande för individer av en viss ras, etnicitet, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk grupp); inlägget får inte på något annat sätt bryta mot gällande lagar och förordningar, federala, statliga, nationella, regionala eller lokala lagar; det får inte innehålla olagligt innehåll; och måste vara lämpligt för presentation i ett offentligt forum.
  15. Inlägget får inte främja någon politisk agenda.
 5. Bedömning och val av vinnare:
  1. Runt den 26 november 2019 kommer på Arrangörens kontor alla inlämnade tävlingsbidrag att bedömas efter en lång lista med alla kvalificerade inlägg som mottagits fram till kampanjens stängs (efter eget gottfinnande) baserat på följande bedömningskriterier ( “Kriterierna”) som kommer att väga lika för att bestämma ett slutresultat:
   1. Har deltagaren påvisat vilka extraordinära insatser Booking Hero har gjort för att visa höga nivåer av gästfrihet?
   2. Skulle upplevelsen vara oförglömlig för både deltagaren och Booking Hero?
   3. Är inlägget intressant, engagerande och av hög standard?
  2. Arrangören kommer att meddela de listade deltagarna via meddelande till det sociala mediekontot som används för att delta i kampanjen, för att fråga efter en e-postadress. Korrespondens via denna e-postadressen kommer att användas för att samla in ytterligare information om deltagaren och hans/hennes Booking Hero, inklusive verifiera att både deltagaren och dess Bokningshjälte är giltiga/berättigade deltagare.
  3. Korrespondens kommer också att äga rum med den nominerade Booking Hero som måste förbli anställd på Boendet för att inlägget ska vara giltigt. Om en listade deltagare eller deras Booking Hero inte svarar inom 48 timmar efter den första kontakten, eller om deras Konto är inställt på privat och inte kan ta emot meddelanden, vägrar ta emot priset, kan inte påvisa giltigt bevis för sin Booking.com-Resa som anges i deras inträde och/eller deras Booking Hero är inte anställd av det Boendet som nämns i inlägget, förbehåller Arrangören rätten att diskvalificera deltagaren och deras Booking Hero, efter eget gottfinnande.
  4. Från den slutliga listan med berättigade deltagare ("Semi-finalisterna"), kommer Arrangören och en kvalificerad oberoende part att bedöma dessa inlägg med hjälp av bedömningskriterier som anges ovan för att fastställa de tre bästa bidragen ( “Finalisterna”),
  5. Representanter för Arrangören kommer sedan att omvärdera varje finalistinlägg baserat på den extra information som har samlats in för att fastställa en (1) första pristagare och de två (2) andrapristagarna.
  6. Arrangörens beslut ska vara slutgiltiga och ingen korrespondens kommer att ingås.
  7. En deltagare anses inte vara en finalist eller en vinnare av något pris, även om en anmälan skulle indikera det, såvida och inte tills (i) deltagarens behörighet har verifierats, (ii) alla krav som fastställts av Arrangören för att göra anspråk på ett pris har uppfyllts och (iii) deltagaren har meddelats att godkännande- och verifieringsprocessen är slutförd.
 6. Priser och ungefärliga värden:
  1. Booking.com bonuspriser:
   En (1) Förstapris består av 50 000 EUR i Booking.com-bonus som tilldelas enligt följande: 25 000 EUR för deltagaren och 25 000 EUR för hans/hennes nominerade Booking Hero.
   Två (2) Runner-up priser består av 10 000 EUR i Booking.com-bonus som tilldelas enligt följande: 5 000 EUR för deltagaren och 5 000 EUR för hans/hennes nominerade Bokningshjälte.
   Det totala värdet av alla Booking.com-bonuspriser som erbjuds i denna kampanj är 70 000 EUR.
  2. Respriser för Finalister:
   Finalisterna kan komma att flygas till en relevant filmningsplats vid en tidpunkt som bestämts under kommunikationen med Arrangören. Deltagarna måste vara villiga och tillgängliga att resa under en period av 4 dagar mellan 26 november 2020 och 31 januari 2020, och deras Booking Hero måste vara villig och tillgänglig under två överlappande dagar under denna reseperiod. Ungefärligt detaljhandelns värde för varje resa är 3 000 EUR.
   Den bekräftade Förstaprisvinnaren och Runner Up-pristagarna samt deras respektive Booking Heroes måste vara villiga och tillgängliga för att resa till Amsterdam under en period av 3 dagar mellan 30 januari 2020 och 1 februari 2020 om så önskas. Ungefärligt detaljhandelns värde för varje resa är 3 000 EUR. Det totala värdet av alla Booking.com resepriser som erbjuds i denna kampanj är 18 000 EUR.
   Det totala värdet av alla Booking.com resepriser som erbjuds i denna kampanj är 18 000 EUR.
 7. Pris-/reseinformation och restriktioner:
  1. Arrangören kan vägra att dela ut ett pris eller kräva att det tillbaks i händelse av en deltagares bedrägeri, oärlighet eller icke-rätt enligt dessa Regler och villkor.
  2. Endast de bekräftade vinnarna och deras Booking Hero som verifierats av Arrangören kommer att få de priser som anges här.
  3. Inlämning/publicering av ett inlägg utgör inte eller garanterar mottagande av ett pris.
  4. Booking.com-bonus kan användas för att betala för Vistelser på alla Booking.com-samarbetspartnersboende som accepterar Booking.com-plånbokskrediter och omfattas av Booking.com Regler och villkor.
  5. Booking.com-bonus kommer att krediteras vinnarnas konton den 3 februari 2020. Om en vinnare inte har ett Booking.com-konto måste ett konto skapas. Booking.com erbjuder en tvåfaktors autentiseringstjänst till sina kontoinnehavare och rekommenderar starkt att vinnare använder sig av denna service.
  6. Bonusar kommer att vara giltiga under en period av fem år från det datum då de tillämpades av Arrangören direkt på vinnarens Booking.com-konto.
  7. Vinnare är förbjudna att sälja sina Booking.com Wallet-bonus Om Booking.com får veta att en vinnare säljer sina bonusar förbehåller sig Booking.com rätten att inaktivera bonusarna.
  8. Under inga omständigheter kommer Arrangören att vara skyldig att dela ut fler priser än antalet tillgängliga priser som anges i dessa Regler och villkor.
  9. Priser är inte överföringsbara och inga kontanter eller något annat alternativ till priserna är tillgängliga i sin helhet eller delvis. I händelse av oförutsedda förhållanden, förbehåller sig Arrangören rätten att ersätta ett alternativt pris av lika eller större värde.
  10. Vinnaren/vinnarna är helt och hållet ansvariga för att bedöma och betala alla tillämpliga federala, regionala, statliga och lokala skatter i något avseende det pris som mottagits, om någon, inklusive eventuella inkomster eller källskatter. Om arrangören är eller rimligen kan bli skyldig att betala någon källskatt i förhållande till priset, har arrangören rätt att dra av en sådan skatt från ett pris.
  11. Flygbolagsstolar beror på tillgänglighet.
  12. Flygningar kan vara över natten så att mottagarna kan bli tvungna att avgå eller anlända i hemlandet på endera sidan av de angivna resedatumen.
  13. Biljetter är ej återbetalningsbara och ej överföringsbara; blackout-datum och restriktioner kan tillämpas. Alla resor måste bokas efter Arrangörens eget gottfinnande. Inga byten eller överföring av resepriser är tillåtna.
  14. Alla resenärer omfattas av flygbolagets offentliggjorda villkor för transport.
  15. De utfärdade biljetterna gäller endast för flygningar, datum och tider som visas.
  16. Resan måste göras vid angivna tidpunkter; inga alternativ finns tillgängliga. Namnändringar på flygstolarna, efter att de har bekräftats, är inte tillåtna.
  17. Om en bokning avbokas av vinnaren kommer priset att förfalla och inga alternativa biljetter kommer att utfärdas, och för att undvika missförstånd, kommer ingen kompensation och/eller återbetalning att ges.
  18. Arrangören ansvarar inte för borttappade, skadade eller stulna resehandlingar. Priset kan förverkas om (a) korrekta resehandlingar för alla resor är inte möjliga att ordna av någon anledning inom den tid som krävs av Arrangören, eller (b) om det uppstår komplikationer med immigrations- eller resedokumentation som förbjuder en Vinnare att resa till eller från den angivna destinationen. I det senare fallet kommer Vinnaren att vara ensam ansvarig för arrangemanget och betalning av resan tillbaka till sin ursprungsdestination. Vinnarna är själva ansvariga för att fastställa och följa alla tillämpliga internationella/nationella reseförfaranden och restriktioner.
  19. Resenären och deras respektive gäst måste resa samtidigt på samma rutt.
  20. Extra service på flygningar ingår inte i priset (extra service på flygningar inkluderar, men är inte begränsad till, måltider och drycker ombord).
  21. Varje resenär ansvarar själv för lämplig och passande rese- och/eller avbokningsförsäkring.
  22. Alla resenärer måste ha nödvändiga resehandlingar vilket kräver ett pass som är giltigt i minst 6 månader från och med resedatumet; när det gäller nödvändiga dokument som visum eller reseförsäkring ligger ansvaret hos vinnaren och deras gästers och måste uppfylla inträdeskraven. Observera, från och med den 1 april 2016, måste alla passagerare som reser till USA under Visa Waiver-programmet ha ett pass med ett integrerat chip.
  23. För att undanröja tvivel, inkluderar priset inte resor/transport, boende, mat, drycker, souvenirer, gratifikationer, parkeringsavgifter, överskottsbagage, extra utflykter och sevärdheter eller andra personliga kostnader (inklusive fickpengar) som inte uttryckligen anges i dessa Regler och villkor och varken Arrangören eller någon leverantör av någon del av priset kommer att ansvara för sådana kostnader.
  24. Resenärerna kan krävas att underteckna ett rättsligt undantag, tystnadsplikt, överlåtelse av rättigheter och ansvarsfriskrivning som ett villkor för att acceptera och ta del i priset;
  25. Rese- och annan relevant försäkring är alla resenärers ansvar.
  26. Resenärerna måste informera Arrangören om rullstolar eller liknande åtkomstbehov.
  27. Alla medicinska tillstånd måste specificeras i förväg i samband med bokningen och en läkares anmärkning kan krävas.
  28. Arrangören betalar kostnaden för standardrummet plus tillhörande rumskatter; och;
  29. Resenärerna är ensamt ansvariga för tilläggsavgifter som uppstår på hotellet under vistelsen, inklusive, utan begränsning, kostnader för måltider, drycker, ytterligare nätter och service tillsammans med tillhörande skatter; och ett giltigt kredit- eller debetkort kommer att krävas för att checka in på ditt rum och kommer att användas för att garantera eventuella oförutsedda utgifter som samtal på rummet eller rumsservice.
 8. Allmän utgåva och Ansvarsfrigivande:
  1. Genom att delta i denna Kampanj anses deltagarna ha accepterat att de är bundna av dessa Regler och villkor.
  2. Genom att delta i kampanjen beviljar Finalister/Vinnare härmed Arrangören (eller arrangörens utsedda) den exklusiva rättigheten att filma, tejpa, spela in och fotografera deras aktiviteter i samband med Kampanjen och (om tillämpligt) eventuella priser. Allt som filmats, tejpats eller spelats in av Arrangören (eller Arrangörens utsedda) ska kallas ”Film- och bildmaterial”. Alla deltagare överlåter härmed oåterkalleligt och ovillkorligt till Arrangören med full titelgaranti (och i form av nuvarande överlåtelse av nuvarande och framtida rättigheter) alla immateriella rättigheter till alla bilder över hela världen under hela den återstående perioden av sådana rättigheter och alla förnyelser, återföringar och förlängningar av sådan period som kan tillhandahållas enligt alla tillämpliga lagar över hela världen. Alla deltagare avstår härmed oåterkalleligt och ovillkorligt till förmån för Arrangören, Booking.coms affiliates och deras licensinnehavare, efterträdare och nya ägare till titeln, alla moraliska rättigheter i allt film- och bildmaterial som han eller hon är eller kan när som helst i framtiden ha rätt till.
  3. Inget ansvar accepteras för oläsliga, ofullständiga eller sena anmälningar eller inlägg.
  4. Genom att delta i kampanjen ger deltagarna sitt tillstånd att deras anmälningar kan användas av Arrangören utan ytterligare kompensation, utöver utdelningen av priset, för all framtid för marknadsföringsändamål från dagen för inlägget. Upphovsrätten till ämnet eller inlägget kommer att förbli hos deltagaren. Men genom att delta i denna kampanj samtycker deltagaren till att Arrangören publicerar dessa bidrag eller inlägg på deras webbplats och för eventuell vidare användning på deras webbplats, Facebook, Twitter, Instagram eller andra sociala medieplattformar. De samtycker också till annan möjlig marknadsföringsanvändning i media som Arrangören väljer utan ytterligare betalning, utöver utdelningen av priset, i upp till ett år från dagen inlägget gjordes men mot en lämplig bonus till den ursprungliga deltagaren.
  5. Arrangören, dess affiliates, dotterbolag, säljare, reklam -och marknadsföringsbyråer kommer inte ansvara för reklammaterial som kan vara oläsligt, förstört, förändrat, förfalskat, duplicerat eller manipulerat på något sätt, eller för tryckmässiga, typografiska, mekaniska eller andra fel eller för eventuella fel i anmälan eller tillkännagivandet av priset.
  6. Om du anses vara Finalist i denna kampanj, accepterar du att Arrangören kan använda ditt namn, bild och stad eller bosättningsland för att tillkännage vinnaren/vinnarna i denna tävling och för alla andra rimliga och relaterade kampanjändamål.
  7. Genom att acceptera ett pris (Booking.com-bonus och/eller resa) samtycker vinnare att delta i all rimlig publicitet som arrangeras av Arrangören eller av dess byråer. För att bli bekräftad som en vinnare måste både deltagaren och Booking Hero godkänna alla villkor och vara tillgängliga för offentliggöranden enligt rimliga instruktioner av Arrangören.
  8. Om saker går fel och, trots Arrangörens bästa ansträngningar, de inte kan administrera Kampanjen rättvist eller korrekt, är Arrangören och deras affiliates-företag inte ansvariga och har rätt att avbryta eller ändra Kampanjen. Detta kommer endast att ske under exceptionella omständigheter. Arrangören har också rätt att diskvalificera en deltagare om de manipuleras eller missbrukar anmälningsprocessen och de kommer inte heller att ha rätt till priset om de har agerat bedrägligt eller oärligt.
  9. Arrangören tar inget ansvar för eventuella skador, förluster eller personskador som drabbar deltagare som deltar i Kampanjen eller som ett resultat av att acceptera eller delta i något pris.
  10. Deltagarna påtar sig allt ansvar för personskada eller anspråk på skador genom deltagandet i denna tävling eller användning eller inlösen av något pris. Booking.com och dess dotterbolag, affiliates, reklambyråer, leverantörer, prisleverantörer och deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda och utsedda, samt Facebook och Instagram (kollektivt "Utgivna parter") kommer inte att ha något ansvar för några anspråk som uppkommer i samband med deltagande i denna Tävling (inklusive eventuella skador som orsakats eller påstås ha orsakats under fotograferingen av film- och bildmaterialet) eller accepterandet eller användningen av ett pris.
  11. Deltagaren befriar Arrangören från alla anspråk som uppstår till följd av användning eller utlämnande av ett inlägg i överensstämmelse med dessa Regler och villkor. Arrangören accepterar inte något ansvar för publicering av olagligt reproducerat inläggsinnehåll.
  12. Ingenting i dessa Regler och villkor ska tolkas så att det begränsar eller utesluter antingen de befriade parterna eller deltagaren från ansvar för bedräglig framställning.
 9. Integritet:
  1. Arrangören kommer att använda de personuppgifter som tillhandahållits till Arrangören för att driva Kampanjen och följa upp marknadsföring av de resultat som anges i dessa Regler och villkor. Arrangören kan vidare använda personuppgifter för ändamål som anges i Booking.coms sekretessförklaring www.booking.com/content/privacy, såsom för interna analytiska ändamål, bedrägeri upptäckt och förebyggande syften eller annan efterlevnad eller juridiska ändamål som anges i Booking.coms sekretessförklaring. Arrangören är registeransvarig för alla personuppgifter som tas emot som en del av Kampanjen. Om du har några frågor eller funderingar kring hur Arrangören använder personuppgifter, vänligen kontakta [bookinghero@booking.com].
  2. Denna Kampanj är inte på något sätt sponsrad/marknadsförd, stödd eller administrerad av eller associerad med Facebook eller Instagram. Du är medveten om att du i förhållande till denna Kampanj tillhandahåller information till Arrangören och inte till Facebook eller Instagram. Genom att delta i kampanjen samtycker alla deltagare till en fullständig ansvarsfrihet för Facebook eller Instagram. Alla inlägg kommer att omfattas av Facebook och Instagrams användarvillkor som kan hittas på www.facebook.com och www.instagram.com.
  3. Arrangören respekterar fullständigt yttrandefriheten, men innan inträdet i kampanjen, får de som väljs ut som vinnare inte ha yttrat, gjort inlägg, publicerat eller orsakat publicering via press, radio, tv eller i något socialt medium, några kommentarer som sannolikt kan inskränka eller skada Arrangören eller deras produkt(er) eller tjänst(er) eller bryta mot reglerna för relevant media. Dessutom får vinnare inte göra det under den tid kampanjen pågår. Om Arrangören, efter eget gottfinnande, beslutar att en vinnare har åsidosatt detta villkor, kan vinnarens rätt till priset avbrytas och en ersättare väljas på samma grund som den ursprungliga vinnaren.
 10. Gällande lag:
  1. Genom att delta i tävlingen samtycker deltagarna härmed uttryckligen till och accepterar att för allt som är relaterat till tolkningen, utförandet och efterlevnaden av dessa Regler och villkor, som regleras av nederländsk lag och ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i Amsterdam, Nederländerna, uttryckligen avstår från någon annan jurisdiktion som kan motsvara dem på grund av deras nuvarande eller framtida hemvist eller på grund av någon annan orsak. För ytterligare information om lagstiftning, tvister och skiljedom gå till www.booking.com/content/terms.
  2. Om någon bestämmelse i dessa regler är ogiltig enligt lagen, reglerna eller bestämmelserna i ett visst land, kommer den endast att gälla i den utsträckning det är tillåtet.
 11. INGEN RÄTTSFÖRFARANDE: Endast för tyska medborgare: Varje möjlighet till överklagande är uteslutet (tysk översättning): Der Rechtsweg ist ausgeschlossen].
 12. Endast för EU-medborgare:
  1. Arrangören ska vara fullt ansvarig för uppsåt och grov vårdslöshet samt för skador på liv, kropp eller hälsa orsakade av Arrangören som ett direkt resultat eller en följd av denna tävling.
  2. I händelse av lätt vårdslöshet ska Arrangören endast hållas ansvarig för brott mot en materiel avtalsförpliktelse ("Cardinal Duty"). En kardinal plikt ("Cardinal Duty") i den mening som avses i denna bestämmelse är en skyldighet vars uppfyllande gör genomförandet av detta avtal möjligt i första hand och på uppfyllandet av vilka avtalssamarbetspartnern därför i allmänhet kan åberopa.
  3. Arrangören ansvarar inte för bristande kommersiell framgång, utebliven vinst, oförutsedda skador och indirekta skador.
  4. Det totala ansvarsbeloppet får inte överstiga 70 000 EUR.
  5. Ansvarsbegränsningen skall gälla i tillämpliga delar till förmån för Arrangörens anställda, agenter och ställföreträdare.
  6. Om det är tillämpligt ska eventuella skadeståndsskyldighet från Arrangören för eventuella garantier och för anspråk som grundar sig på den tillämpliga produktansvarslagen inte påverkas.
 13. ÖVRIGT: I händelse av konflikt mellan den engelska versionen av dessa Regler och villkor och eventuell översättning, ska den engelska versionen gälla. Ogiltighet eller omöjliggörande av någon bestämmelse här påverkar inte på något sätt giltigheten och verkställbarheten av någon annan bestämmelse i dessa Regler och villkor.
 14. Vem vann? Förnamn och regioner för hemvist och vinnande inlägg från vinnarna kan erhållas genom att skicka ett e-postmeddelande till bookinghero@booking.com som kommer att finnas tillgängliga efter 3 februari 2020 under 4 veckor.
 15. LANDSPECIFIKA MEDDELANDEN: Om någon bestämmelse i dessa Regler och villkor är ogiltig enligt lagen, reglerna eller bestämmelserna i ett visst land, kommer den endast att gälla i den utsträckning det är tillåtet. Utöver de upplysningar om skatteskulden som anges i dessa Regler och villkor, är finalisterna/vinnarna skyldiga att följa inkomstrapporteringen och, i förekommande fall, betalning av eventuella skatter som ska betalas enligt de lagar, regler och förordningar som gäller i finalisternas/vinnarens hemvist. Genom att delta i tävlingen samtycker deltagarna härmed uttryckligen till att för allt som är relaterat till tolkning, utförande och verkställighet av dessa Regler och villkor, var och en av dem uttryckligen underkastar sig lagarna i domstolarna i Amsterdam, Nederländerna, uttryckligen avstår till någon annan jurisdiktion som skulle kunna motsvara dem på grund av deras nuvarande eller framtida hemvist eller på grund av någon annan orsak.

Genom att medverka som deltagare i tävlingen, bekräftar du och samtycker till att du noggrant har läst dessa fullständiga Regler och villkor och förstå att du är bunden av varje villkor i detta dokument.

Arrangör: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna