Regler & villkor

Sammanfattning av regler och villkor:

Deltagande begränsad till juridiska personer i Australien, Österrike, Belgien, Kanada (exklusive Quebec), Colombia, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hongkong, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Japan, Litauen, Marocko, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Sydkorea, Spanien, Sverige, Taiwan, Ukraina, Storbritannien, USA och Vietnam, 18+. Ogiltig där det är förbjudet. Deltagande med början den 29.09.18 till och med 31.10.18. För att delta: Posta ett inlägg på Instagram eller på Booking.com Facebook-sidan och berätta med högst 300 ord vilket boende du bodde på vid en Booking.com-resa mellan den 18 november 2017 och 28 september 2018, position /jobbtitel/jobbansvar för din gästfrihetshjälte ("Booking Hero"), och vad de gjorde som var det där lilla extra enligt dig. Se till att du inkluderar #BookingHero och #Contest och om du är på Instagram, tagga @BookingCom och ställ in ditt konto till offentligt (public). Priserna: ett (1) första pris: 25 000 euro som kredit på Booking.com för dig och 25 000 euro som kredit på Booking.com för din Booking Hero; samt två (2) andrapriser: Varje andrapristagare vinner 5 000 euro som kredit på Booking.com för dig och 5 000 euro som kredit på Booking.com för din Booking Hero. Krediterna på Booking.com kan användas för att betala vistelser på någon av Booking.coms partnerboenden som godtar Booking.coms krediter. Gå till https://hero.booking.com för fullständig information om regler och vinster. Tävlingsarrangör: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna.

Fullständiga regler och villkor:

 1. Behörighet:
  1. “My Booking Hero 2018” (“Kampanjen” eller “Tävlingen”) är endast öppen för juridiska personer i följande länder: Australien, Österrike, Belgien, Kanada (exklusive Quebec), Colombia, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hongkong, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Japan, Litauen, Marocko, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Sydkorea, Spanien, Sverige, Taiwan, Ukraina, Storbritannien, USA och Vietnam, som är 18 år eller äldre och som har bokat ett boende via Booking.com och har bott i det givna boendet mellan den 18 november 2017 och 28 september 2018 (de behöriga “deltagarna” eller “tävlingsdeltagarna”). Deltagarna måste kunna tillhandahålla Booking.com-bokningens bekräftelsenummer som är associerat med deras namn, datum för vistelsen och det givna boendet för att bevisa sin vistelse, när som helst och enligt arrangörens eget gottfinnande.
  2. Alla deltagare måste säkerställa att deras deltagande (inklusive deras mottagande av en eventuell vinst) följer lagen i enlighet med lagstiftningen i det land där de är bosatta. Denna kampanj är ogiltig där det är förbjudet. Tävlingsarrangören gör inte några utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, när det gäller lagenligheten i en enskild deltagares medverkan eller någon annan aspekt av tävlingen.
  3. Anställda hos Booking.com (“Tävlingsarrangören”) och deras direkta familj eller någon annan som, på något sätt är kopplad till Tävlingsarrangören är undantagna från att delta i tävlingen.
 2. Tävlingsperiod:
  1. Tävlingsperioden börjar klockan 00.01 GMT den 29 september 2018 och avslutas klockan 23.59 GMT den 31 oktober 2018 (“Tävlingsperioden”)
 3. Hur man deltar:
  1. Under Tävlingsperioden loggar du in på ditt Facebook- eller Instagram-konto (eller skapar ett kostnadsfritt konto). Deltagande i tävlingen kan endast göras via inlägg på ditt Facebook- eller Instagram-konto enligt nedanstående (“Deltagande” eller “Inlägg”).
  2. För Facebook: Följ anvisningarna nedan för att göra ett inlägg på Booking.coms Facebook-sida: www.facebook.com/bookingcom/. Se till att du inkluderar #BookingHero och #Contest i ditt inlägg.
  3. För Instagram: Följ anvisningarna nedan för att göra ett inlägg på Booking.coms Instagram-sida: Se till att du inkludera #BookingHero och #Contest i ditt inlägg och tagga @BookingCom. Se till att ditt Instagram-konto är offentligt under hela tävlingsperioden, så att tävlingsarrangören kan läsa ditt bidrag och kontakta dig vid behov.
  4. Ditt inlägg ska innehålla: (i) namnet på ett boende som du besökt under en vistelse som du bokat via Booking.com, (ii) position/jobbtitel/arbetsansvar som innehas av personen i personalen som du nominerar som din Booking Hero och (iii) vad han eller hon gjorde för att rädda din vistelse eller ge dig en upplevelse utöver det vanliga. VIKTIGT: Publicera aldrig namnet på din Booking Hero offentligt. Om du gör detta förbehåller tävlingsarrangören sig rätten att radera ditt tävlingsbidrag på Facebook. Om du har lagt ut ditt bidrag på Instagram måste du själv radera ovannämnda inlägg inom en period av en timme efter att tävlingsarrangören har kontaktat dig för att göra dig uppmärksam på problemet.
  5. Det är ditt ansvar att inhämta samtycke från din Booking Hero som du nominerar i tävlingen.
  6. Alla deltagande inlägg måste postas innan klockan 23.59 GMT den 31 oktober 2018. Inlägg som publiceras efter denna tid och datum är inte berättigade att delta i denna tävling.
 4. Inlämningsriktlinjer och restriktioner för deltagande:
  1. Endast ett bidrag per person, oavsett deltagandemetod.
  2. Inlägget får inte överskrida 300 ord.
  3. Booking Hero kan nomineras mer än en gång.
  4. Den nominerade Booking Hero måste vara anställd vid det angivna boendet vid tidpunkten för deltagandet och tilldelningen, för att bidraget ska vara giltigt och om den väljs som vinnare, för att priset ska delas ut.
  5. Bidrag/Inlägg kan skrivas på det officiella språket i landet där deltagaren bor.
  6. Alla tävlingsbidrag måste lämnas in direkt av den person som har för avsikt att delta i tävlingen.
  7. Massbidrag från företag, konsumentgrupper eller tredje part kommer inte att accepteras. Ofullständiga eller oläsliga tävlingsbidrag och bidrag som inte uppfyller kraven i dessa regler och villkor fullt ut kommer att diskvalificeras och uteslutas ur tävlingen.
  8. Om ett boende eller en anställd på ett boende har valt att inte delta i tävlingen, eller inte har givit sitt medgivande att delta, kommer tävlingsarrangören att radera eventuella bidrag på Facebook som rör det berörda boendet eller den anställda vid boendet. Om en tävlingsdeltagare lägger ut ett bidrag på Instagram som inkluderar ett boende eller en anställd som arbetar på det berörda boendet som inte har givit sitt medgivande, eller som har valt att inte delta i tävlingen, ska tävlingsdeltagaren radera inlägget inom en period av en timme efter att tävlingsarrangören har kontaktat tävlingsdeltagaren för att göra denne uppmärksam på problemet. Alla tävlingsdeltagare måste ha inhämtat samtycke från sin respektive Booking Hero för att nominera personen offentligt som en Booking Hero.
  9. Tävlingsarrangören kommer att avvisa tävlingsbidrag som enligt tävlingsarrangörens rimliga åsikt: Inlägget måste vara deltagarens ursprungliga arbete. Modifiering, förbättring eller ändring av en tredje parts redan existerande arbete accepteras inte som deltagarens ursprungliga skapelse.
  10. Inlägget får inte bryta mot upphovsrätt eller rättigheter för tredje part, inklusive men inte begränsat till sekretess, reklam, varumärke eller andra immateriella rättigheter. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att tillåta inlämningar som inte innehåller intrång i användning av upphovsrättsskydd eller varumärken från tredje part.
  11. Inlägget får inte innehålla bilder på tredje part utan deras tillåtelse.
  12. Inlägget får inte innehålla innehåll som visar/främjar något farligt beteende eller aktivitet som kan leda till skada på sig själv eller andra.
  13. Inlägget får inte på något sätt nedvärdera Tävlingsarrangören eller personer eller organisationer. Inlägget får inte innehålla kränkande ord, uttalanden eller innehåll (inklusive ord eller symboler som allmänt anses stötande för individer av en viss ras, etnicitet, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk grupp). Inlägget får inte på något annat sätt strida mot tillämpliga federala, statliga, nationella, provinsiella eller lokala lagar och förordningar; det får inte innehålla olagligt innehåll och måste vara lämplig för presentation i ett offentligt forum.
  14. Inlägget får inte sprida politisk propaganda.
 5. Bedömning för att bestämma vinnare:
  1. Den eller runt 1 november 2018 på Tävlingsarrangörens kontor kommer de inlämnade bidragen att bedömas och ett första urval kommer att göras bland från bland de giltiga bidragen som mottogs innan kampanjperiodens slut (efter eget gottfinnande) baserat på följande bedömningskriterier (“Kriterierna”) som kommer att vara lika viktiga för att bestämma ett slutresultat:
   1. Har den tävlande visat hur hans eller hennes Booking Hero har gjort något utöver det vanliga och uppvisat en hög nivå av gästfrihet?
   2. Var upplevelsen oförglömlig för både den tävlande och dennes Booking Hero?
   3. Är inlägget intressant, engagerande och av hög kvalitet?
   4. Tävlingsarrangören kommer att kontakta tävlingsdeltagarna i det första urvalet via det konto på sociala medier som användes för att delta i tävlingen och bli ombedda att ange en e-postadress. Korrespondens via denna e-postadress kommer att användas för att få ytterligare information om deltagaren och dennes Booking Hero, inklusive verifiera att både deltagaren och dennes Booking Hero är giltiga/behöriga deltagare.
   5. Korrespondens kommer även att äga rum med den tävlandes nominerade Booking Hero, som måste ha kvar sin anställning på det aktuella boendet för att tävlingsbidraget ska vara giltigt. Om en tävlingsdeltagare som ingår i det första urvalet eller dennes Booking Hero inte svarar inom 48 timmar efter det första kontakttillfället, om deras konto är inställt till privat eller om de är oförmögna att ta emot meddelanden, vägrar ta emot priset, inte kan lämna ett giltigt bevis på deras Booking.com-resa som angivits i inlägget eller att deras Booking Hero inte är anställd på det boende som anges i inlägget så förbehåller tävlingsarrangören sig rätten att diskvalificera tävlingsdeltagaren.
   6. Från den slutliga urvalslistan av behöriga deltagare (“Semifinalister”) kommer arrangören och en kvalificerad oberoende part att döma dessa inlägg med de ovan angivna bedömningskriterierna för att bestämma de tre bästa inläggen (“Finalisterna”), efter eget gottfinnande.
   7. I händelse av ett oavgjort resultat i bedömningsfaserna kommer dessa bidrag att bedömas igen, för att bestämma semifinalisterna och finalisterna, av en separat domare för att bestämma deltagaren/inlägget som anses vara respektive semifinalist eller finalist.
   8. Företrädare för Tävlingsarrangören kommer sedan att omvärdera finalistinläggen baserat på den extra information som erhållits för att bestämma förstaprisvinnaren och de två vinnare som vann andra priset.
   9. Tävlingsarrangörens beslut är slutgiltigt, och ingen korrespondens kommer att inledas.
 6. Priser och ungefärliga värden:
  1. Priser i kredit på Booking.com:
   Ett (1) Förstapris bestående av 50 000 euro i kredit på Booking.com som tilldelas enligt följande: 25 000 euro för deltagaren och 25 000 euro för den nominerade Booking Hero.
   Två (2) Andrapriser: bestående av 10 000 euro i kredit på Booking.com som tilldelas enligt följande: 5 000 euro för deltagaren och 5 000 euro för den nominerade Booking Hero.
   Det totala värdet av alla Booking.com-kreditpriser som erbjuds i denna kampanj är 70 000 euro.
  2. Finalisters och Vinnarens resepriser:
   Finalisterna kommer att få erbjudande om att flyga till en särskild filminspelningsplats vid en tidpunkt som överenskommits i kommunikation med tävlingsarrangören. Tävlingsdeltagarna måste vara tillgängliga och villiga att resa under en period på 4 dagar mellan den 1 november 2018 och den 15 januari 2019, och deras Booking Hero måste vara tillgänglig och villig att delta under två efterföljande dagar under denna reseperiod. Ungefärligt försäljningsvärde för varje resa är 3 000 euro.
   Finalisterna kommer att få erbjudande om att flyga till en särskild filminspelningsplats vid en tidpunkt som överenskommits i kommunikation med tävlingsarrangören. Tävlingsdeltagarna måste vara tillgängliga och villiga att resa under en period på 4 dagar mellan den 1 november 2018 och den 15 januari 2019, och deras Booking Hero måste vara tillgänglig och villig att delta under två efterföljande dagar under denna reseperiod. Ungefärligt försäljningsvärde för varje resa är 3 000 euro.
   Det totala värdet av alla Booking.com-resepriser som erbjuds i denna kampanj är 18 000 euro.
 7. Pris/reseinformation och restriktioner:
  1. Tävlingsarrangören kan vägra att dela ut ett pris eller begära att priset återlämnas om en tävlingsdeltagare har agerat på ett bedrägligt eller oärligt sätt eller om tävlingsdeltagaren inte har rätt att delta enligt dessa regler och villkor.
  2. Endast de bekräftade vinnarna och deras Booking Hero som bekräftas av Tävlingsarrangören kommer att få de priser som anges här.
  3. Inlämning/postande av inlägg utgör inte eller motiverar mottagande av ett pris.
  4. Krediterna på Booking.com kan användas för att betala vistelser på någon av Booking.coms partnerboenden som godtar Booking.coms krediter.
  5. Vinsterna kommer att krediteras till vinnarnas konto den 31 januari 2019. Om en vinnare inte har något konto på Booking.com måste ett sådant konto skapas. Booking.com erbjuder en tvåfaktorsautentisering till sina kontoinnehavare och rekommenderar starkt att vinnarna använder denna tjänst.
  6. Krediterna kommer att vara giltiga under en period på fem år från det datum då de krediterades av Tävlingsarrangören direkt in på vinnarens Booking.com-konto.
  7. Vinnarna är förbjudna att sälja sina krediter hos Booking.com. Om Booking.com får veta att en vinnare har för avsikt att sälja sina krediter förbehåller Booking.com sig rätten att annullera dessa krediter.
  8. Tävlingsarrangören är inte under några omständigheter skyldig att tilldela fler priser än antalet tillgängliga priser som anges i dessa användarvillkor.
  9. Vinsterna kan inte överlåtas, och varken kontanter eller något annat alternativ kommer att erbjudas helt eller delvis. I händelse av oförutsedda omständigheter förbehåller tävlingsarrangören sig rätten att byta ut vinsten mot en alternativ vinst med motsvarande eller högre värde.
  10. Vinnaren(na) är helt och hållet ansvarig för att beräkna och betala alla tillämpliga federala, regionala, statliga och lokala skatter i samband med den mottagna vinsten, om sådana skatter tillämpas, inklusive eventuella inkomstskatter eller källskatter. I händelse av att tävlingsarrangören är eller inom rimliga gränser kan bli skyldig att betala källskatt med avseende på vinsten har tävlingsarrangören rätt att dra av beloppet för en sådan skatt från en vinst. Anställda hos Booking.com och deras närmaste familj och alla andra som på annat sätt har en relation med tävlingsarrangören är förbjudna att delta i tävlingen.
  11. Flygstolar erbjuds i mån av tillgång.
  12. Flygresorna kan avgå under natten, vilket innebär att vinnarna kan vara tvungna att resa från eller till sitt hemland dagen före eller dagen efter de specificerade resedatumen.
  13. Biljetterna kan inte återbetalas eller överlåtas; black out-datum och restriktioner kan gälla. Alla resor bokas efter Tävlingsarrangörens eget gottfinnande. Inga substitutioner eller överföring av resepriser är tillåtet.
  14. Alla resor måste uppfylla flygbolagets publicerade bagageregler.
  15. När biljetterna har utfärdats är de endast giltiga för de flygturer, datum och tider som anges.
  16. Resorna måste äga rum vid de angivna tidpunkterna. Inga alternativ finns tillgängliga. Det är inte tillåtet att ändra namnet på passageraren i respektive flygstol när biljetterna har bekräftats.
  17. Om vinnaren avbokar en flygning kommer inga alternativa biljetter att utfärdas, och för att undvika oklarheter kommer ingen kompensation och/eller återbetalning att tillhandahållas.
  18. Tävlingsarrangören är inte ansvarig för borttappade, skadade eller stulna resedokument. Priset kan förverkas om (a) korrekt resehandlingar för alla resor inte kan uppnås av någon anledning inom den tid som arrangören kräver, eller (b) om det uppstår problem med migrations- eller resehandlingar som förbjuder en vinnare att resa till eller från den angivna destinationen. I det sistnämnda fallet är vinnaren ensamt ansvarig för att ordna och betala för resor, tillbaka till deras ursprungsland. Vinnarna är ensamt ansvariga att bestämma och följa alla tillämpliga internationella/nationella reseprocedurer och restriktioner.
  19. Resenären och deras respektive gäster måste resa på samma resväg.
  20. Extra förmåner på flygningarna ingår inte i priset (sådana förmåner omfattar, men är inte begränsade till, måltider och drycker ombord på flygplanet).
  21. Lämplig rese- och/eller avbeställningsförsäkring kommer att vara varje resenärs eget ansvar.
  22. Samtliga resenärer måste ha nödvändiga resedokument och det kommer att krävas ett pass som är giltigt i minst 6 månader från utresedatumet. Alla nödvändiga visum eller reseförsäkringar för vinnaren och deras gäster/ är helt deras eget ansvar och samtliga resenärer måste uppfylla deltagandekraven. Observera att alla passagerare som reser till USA efter den 1 april 2016 och som är berättigade till undantag från viseringskravet måste ha ett pass med ett inbyggt chip.
  23. För att undvika oklarheter omfattar vinsten inte resor/transporter, boende, mat, drycker, souvenirer, dricks, parkeringsavgifter, överskridande bagage, ytterligare avgifter för utflykter och attraktioner eller andra kostnader av personlig karaktär (inklusive fickpengar) som inte uttryckligen fastställs i dessa regler och villkor, och varken tävlingsarrangören eller någon annan leverantör av någon del av priset kommer att hållas ansvarig för några sådana kostnader.
  24. Resenärerna kan behöva underteckna dokument avseende juridiskt undantag, åtagande om tystnadsplikt, överlåtelse av rättigheter och intyg om ansvarsfrihet som ett villkor för att godta och delta i pristävlingen.
  25. Reseförsäkringar och andra relevanta försäkringar måste tecknas av samtliga resenärer.
  26. Resenärerna måste informera tävlingsarrangören om eventuella krav på tillgänglighetsanpassat boende eller liknande behov.
  27. Alla särskilda medicinska behov måste uppges före bokningen, och läkarintyg kan krävas i förekommande fall.
  28. Tävlingsarrangören kommer att betala kostnaden för ett rum i kategorin Standard plus tillhörande skatter.
  29. Resenärerna är ensamt ansvariga för eventuella ytterligare kostnader som tillkommer på hotellet under vistelsen, inklusive, utan begränsning, kostnader inklusive skatt för måltider, drycker, ytterligare nätter eller tjänster. Ett giltigt kreditkort eller bankkort kommer att krävas vid incheckningen.
 8. Allmän friskrivning och ansvarsfrihet:
  1. Genom att delta i denna tävling anses deltagarna ha godtagit att de förbinder sig att följa dessa Regler och Villkor.
  2. Genom att delta i denna tävling godkänner alla vinnare att tävlingsarrangören (eller tävlingsarrangörens företrädare) har den exklusiva rättigheten att filma, spela in och fotografera aktiviteter i samband med tävlingen och (i tillämpliga fall) i samband med vinsterna. Allt material som filmas eller spelas in av tävlingsarrangören (eller tävlingsarrangörens företrädare) betecknas som “Inspelningsmaterial”. Alla tävlingsdeltagare överlåter härmed oåterkalleligen och ovillkorligen och med fullständig garanti (och enligt nuvarande tilldelning av nuvarande och framtida rättigheter) alla immateriella rättigheter till allt inspelningsmaterial till tävlingsarrangören. Detta gäller i alla delar av världen under hela den återstående perioden för sådana rättigheter och under alla förnyelser, återföringar och utökningar av en sådan period som kan beviljas enligt tillämplig lagstiftning i alla delar av världen. Alla tävlingsdeltagare avstår härmed oåterkalleligen och ovillkorligen från alla moraliska rättigheter till allt inspelningsmaterial som tävlingsdeltagaren är, eller, vid något tillfälle i framtiden, kan vara berättigad till, till förmån för tävlingsarrangören, Booking.coms dotterbolag och deras licensinnehavare, förvärvare och efterföljande rättsinnehavare.
  3. Inget ansvar accepteras för oläsliga, ofullständiga eller försenade bidrag eller inlägg.
  4. Genom att delta i tävlingen samtycker tävlingsdeltagarna till att tävlingsarrangören använder deras bidrag i marknadsföringssyften utan ytterligare kompensation utöver utdelningen av vinsterna från den dag då bidraget lämnades in och för all framtid. Upphovsrätten för det berörda bidraget eller inlägget förblir hos tävlingsdeltagaren. Genom att delta i denna tävling samtycker tävlingsdeltagaren emellertid till att tävlingsarrangören publicerar dessa bidrag eller inlägg på sin webbplats och sparar dem för eventuell framtida användning på sin webbplats, Facebook, Twitter, Instagram eller andra plattformar för sociala medier. De samtycker även till annan eventuell användning i marknadsföringssyfte i olika medier enligt tävlingsarrangörens eget val utan ytterligare betalning utöver utdelningen av vinsterna i upp till ett år efter den dag då bidraget lämnades in med lämpligt erkännande av den ursprungliga tävlingsdeltagaren.
  5. Tävlingsarrangören, dess filialer, dotterbolag, försäljare, reklam- och marknadsföringsbyråer har inget ansvar för reklammaterial som kan vara oläsliga, förstörda, förändrade, förfalskade, duplicerade eller manipulerade på något sätt, eller för utskrift, typografiska, mekaniska eller andra fel eller för eventuella fel i anmälan eller meddelandet om priset.
  6. Om du vinner tävlingen samtycker du till att tävlingsarrangören får använda ditt namn, din bild och din bostadsort vid presentationen av vinnaren(na) av denna tävling och för andra rimliga och närliggande marknadsföringssyften.
  7. Genom att acceptera ett pris (Booking.com-krediter och/eller resor), samtycker deltagarna till att i rimlig grad delta i alla publicitetsevenemang som arrangeras av tävlingsarrangören eller av dennes agenturer. För att kunna bekräftas som vinnare måste både tävlingsdeltagaren och dennes Booking Hero samtycka till alla villkor och vara tillgängliga för publicitetsevenemang enligt rimliga instruktioner av tävlingsarrangören.
  8. Om någonting går fel och om tävlingsarrangören trots sina yttersta ansträngningar inte kan genomföra tävlingen på ett rättvist och korrekt sätt ska tävlingsarrangören och dennes anknutna företag hållas ansvarsfria och ha rätt att avbryta eller ändra tävlingen. Detta kommer endast att ske under exceptionella omständigheter. Tävlingsarrangören har även rätt att diskvalificera deltagare som har manipulerat eller missbrukat tävlingsprocessen. Deltagare som har agerat på ett bedrägligt eller oärligt sätt kommer inte att vara berättigade till något pris.
  9. Tävlingsarrangören tar inte ansvar för några skador, förluster eller personskador som en tävlingsdeltagare ådragit sig i samband med deltagandet i tävlingen eller till följd av att tävlingsdeltagaren tagit emot eller deltagit i ett pris.
  10. Deltagarna tar allt ansvar för alla tänkbara skador som orsakats, eller som påstås vara orsakade, genom deltagande i denna tävling eller användning eller inlösen av något pris. Booking.com och dess dotterbolag, närstående bolag, marknadsföringsbyråer, leverantörer, prisleverantörer och var och en av sina respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och tilldelningar samt Facebook och Instagram (kollektivt “Friskrivna parter”) kommer inte att ansvara för eventuella krav som uppstår i samband med deltagande i denna tävling (inklusive skada som orsakats eller påstås orsakas vid fotografering), eller acceptans eller användning av något pris.
  11. Deltagaren friskriver Tävlingsarrangören från eventuella anspråk som uppstår på grund av användning eller upplysningar om ett inlägg som överensstämmer med dessa användarvillkor. Tävlingsarrangören tar inget ansvar för offentliggörandet av olagligt reproducerat bidragsinnehåll.
  12. Ingenting i dessa Regler och Villkor ska tolkas så att den frisläppande parten eller deltagaren begränsar eller utesluter ansvar för bedräglig förvrängning.
 9. Integritet:
  1. Tävlingsarrangören kommer att använda de personuppgifter som lämnats in till tävlingsarrangören under hela tävlingsperioden och den efterföljande marknadsföringen av resultaten enligt vad som fastställs i dessa Regler och Villkor. Tävlingsarrangören kan vidare använda personuppgifterna för de ändamål som fastställs i Booking.coms sekretessregler på webbadressen www.booking.com/content/privacy, till exempel för interna analytiska ändamål, spårning och förebyggande av bedrägerier eller andra juridiska ändamål i enlighet med Booking.coms sekretessregler. Tävlingsarrangören är registreringsansvarig för alla personuppgifter som tas emot som en del av tävlingen. Om du har några frågor eller farhågor när det gäller tävlingsarrangörens användning av personuppgifter kan du kontakta arrangören på [bookinghero@booking.com].
  2. Denna tävling är inte på något sätt sponsrad/främjad, godkänd eller administrerad av, eller associerad med, Facebook eller Instagram. Du är införstådd med att du lämnar information till tävlingsarrangören och inte till Facebook eller Instagram. Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare till att Facebook eller Instagram har fullständig ansvarsfrihet. Alla bidrag och inlägg kommer att omfattas av Facebooks och Instagrams användarvillkor, vilka kan hittas på www.facebook.com och www.instagram.com.
  3. Tävlingsarrangören respekterar yttrandefriheten fullt ut, men de tävlingsdeltagare som väljs ut som vinnare får inte i dagspress, radio, television eller någon typ av sociala medier ha uttryckt, postat, publicerat eller låtit publicera någon kommentar som riskerar att skada anseendet för tävlingsarrangören eller dennes produkter och tjänster eller som bryter mot det relevanta mediets regler. Vinnarna måste även uppfylla detta krav under hela tävlingsperioden. Om tävlingsarrangören efter eget avgörande konstaterar att en vinnare har brutit mot detta villkor kan vinnarens berättigande till vinsten dras in och en annan vinnare väljas ut som ersättare på samma grundval som den ursprungliga vinnaren.
 10. Gällande lag:
  1. Genom deltagande i denna tävling godkänner och accepterar deltagarna härmed uttryckligen att för allt som är relaterat till tolkningen, utförandet och verkställigheten av dessa villkor och villkor som regleras av nederländsk lag och ska omfattas av domstolens exklusiva behörighet i Amsterdam, Nederländerna, och uttryckligen avstår från någon annan jurisdiktion som skulle kunna motsvara dem på grund av sitt nuvarande eller framtida hemvist eller på grund av någon annan orsak. För ytterligare information om gällande lag, tvister och skiljedom besök www.booking.com/content/terms.
  2. Om någon bestämmelse i dessa regler är ogiltig enligt lag, regler eller förordningar i ett visst land, gäller den endast i den utsträckning det är tillåtet.
 11. INGEN RÄTTSLIG PROCEDUR: Endast för boende i Tyskland: Någon form av domstolsansökan är utesluten.
 12. Endast för boende i EU:
  1. Tävlingsarrangören ska vara fullt ansvarig för avsikt och grov oaktsamhet samt för skador som orsakats av skada på liv, kropp eller hälsa som orsakats av Tävlingsarrangören till direkt följd av eller som konsekvens av denna Tävling.
  2. I händelse av mindre försummelse så är Tävlingsarrangören endast ansvarig för brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse ("kardinalplikt"). En kardinalplikt i den mening som avses i denna bestämmelse är en förpliktelse vars fullgörande möjliggör förverkligandet av detta kontrakt i första hand och på vilket avtalsparten därför i allmänhet kan förlita sig.
  3. Arrangören ska inte vara ansvarig för brist på kommersiell framgång, förlorad vinst, oförutsedda skador och indirekta skador.
  4. Ansvarsbeloppet ska inte överstiga 70 000 euro.
  5. Ansvarsbegränsningen ska gälla mutatis mutandis till förmån för de anställda, agenter och delegerade agenter av Tävlingsarrangören.
  6. Eventuellt ansvar från Tävlingsarrangörens sida för eventuella garantier och för fordringar baserade på gällande Produktansvarslagar ska inte påverkas.
 13. DIVERSE: Vid eventuell konflikt mellan den engelska versionen av dessa Villkor och eventuella översättningar, gäller den engelska versionen. Invaliditeten eller avsaknad av juridisk giltighet av någon bestämmelse i denna ska inte på något sätt påverka giltigheten och verkställigheten av någon annan bestämmelse i dessa Regler och Villkor.
 14. Vem vann? Vinnarnas förnamn, bostadsort och vinnande bidrag kan erhållas genom att skicka ett
  e-postmeddelande till adressen bookinghero@booking.com, som kommer att vara tillgänglig efter den 31 januari 2019 och 4 veckor framåt.

Tävlingsarrangör: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna