Uslovi i odredbe

Rezime uslova i odredbi:

Učešće je ograničeno na zakonite rezidente sledećih zemalja starosti 18 ili više godina: Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Čile, Danska, Egipat, Estonija, Filipini, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hongkong, Hrvatska, Indija, Indonezija, Irska, Izrael, Japan, Južna Afrika, Južna Koreja, Kanada (izuzev Kvebeka), Katar, Kolumbija, Kostarika, Kuvajt, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malezija, Maroko, Nemačka, Norveška, Novi Zeland, Oman, Peru, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Španija, Srbija, Švajcarska, Švedska, Tajland, Tajvan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj i Vijetnam. Nije važeće ukoliko je zabranjeno. Učešće počev od 04.11.2019. godine sve do 25.11.2019. godine Da biste učestvovali: Objavite post na mreži Instagram ili na Facebook stranici kompanije Booking.com i u najviše 300 reči nam ispričajte u kom smeštaju ste odseli na putovanju preko kompanije Booking.com između 28. septembra 2018. godine i 3. novembra 2019. godine, poziciju/naziv posla/poslovnu dužnost vašeg heroja gostoljubivosti („Booking Hero“) i kako se ta osoba potrudila da ostvari više od onoga što joj je u opisu posla. Obavezno navedite oznake #BookingHero i #Contest, a ako koristite Instagram, tagujte @BookingCom i podesite nalog tako da bude javan. Nagrade: jedna (1) Prva nagrada: 25.000 EUR kredita za Booking.com za dobitnika Prve nagrade i 25.000 EUR kredita za Booking.com za osobu koja je njegov Booking Hero; kao i dve (2) Prateće nagrade: Svaki dobitnik Prateće nagrade dobija 5.000 EUR kredita za Booking.com za sebe i 5.000 EUR kredita za Booking.com za osobu koja je njegov Booking Hero. Kredit za Booking.com može da se iskoristi za plaćanje u bilo kom objektu Booking.com partnera koji prihvata kredite Booking.com novčanika. Posetite https://hero.booking.com da biste videli kompletne uslove i detalje o nagradama. Promoter: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandija. Osvajanje nagrade zavisi od ispunjavanja svih uslova koji su ovde navedeni, prema isključivom nahođenju Sponzora.

Kompletni uslovi i odredbe:

 1. Kvalifikovanost:
  1. Akcija „My Booking Hero 2019“ („Promocija“ ili „Takmičenje“) otvoreno je samo za zakonite rezidente sledećih zemalja: Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Čile, Danska, Egipat, Estonija, Filipini, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hongkong, Hrvatska, Indija, Indonezija, Irska, Izrael, Japan, Južna Afrika, Južna Koreja, Kanada (izuzev Kvebeka), Katar, Kolumbija, Kostarika, Kuvajt, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malezija, Maroko, Nemačka, Norveška, Novi Zeland, Oman, Peru, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Španija, Srbija, Švajcarska, Švedska, Tajland, Tajvan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj i Vijetnam koji imaju 18 ili više godina i koji su rezervisali smeštaj putem kompanije Booking.com i koji su odseli u tom smeštaju između 28. septembra 2018. i 3. novembra 2019. (kvalifikovani „Prijavljeni korisnici“ ili „Učesnici“). Učesnici moraju da budu u mogućnosti da dostave broj potvrde rezervacije kompanije Booking.com koji je povezan sa njihovim imenom, datumom boravka i objektom u pitanju kako bi u svakom trenutku dokazali svoj boravak, prema isključivom nahođenju Promotera.
  2. Prijavljeni korisnici moraju da se uvere da je njihovo učešće (uključujući prihvatanje eventualne dodeljene nagrade) zakonito u skladu sa zakonima zemlje čiji su rezidenti. Ova Promocija je nevažeća tamo gde je zabranjena. Neće se smatrati da je Promoter dao bilo kakve izjave, izričite ili implicitne, po pitanju zakonitosti učešća bilo kog pojedinca, niti po pitanju nekog drugog aspekta Promocije.
  3. Zaposleni kompanije Booking.com („Promotera“) i njihovi najbliži članovi porodice, kao i sva druga lica povezana sa Promoterom na neki način, izuzeti su od učešća u Takmičenju.
  4. Prijavljeni korisnici moraju da imaju aktivni, važeći i lični Facebook ili Instagram nalog, kao i da ispunjavaju sve uslove korišćenja mreža Facebook i/ili Instagram.
  5. Pojedincima koji nisu zakoniti rezidenti prethodno pomenutih teritorija zabranjeno je da učestvuju u takmičenju. Učešće u ovom Takmičenju je nevažeće tamo gde je zabranjeno ili na drugi način ograničeno zakonom. Dužni ste da poštujete sve primenjive lokalne, državne i federalne zakone i propise, pored utvrđivanja toga da li vam je dozvoljeno da učestvujete u ovom Takmičenju.
  6. Zakonita rezidentnost se utvrđuje na osnovu sledećih faktora: (a) za nosioce pasoša zemlja koja je izdavalac pasoša koji je u vlasništvu takvog prijavljenog korisnika određuje zakonitu rezidentnost, a ako takav prijavljeni korisnik ima više od jednog pasoša, od tih zemalja korisnik je rezident one zemlje u kojoj je najskorije imao zakonitu rezidentnost; (b) za osobe koje nemaju pasoš zemlja rezidentnosti je ona u kojoj prijavljeni korisnik ispunjava zakonske uslove za dobijanje pasoša, ako postoji više takvih zemalja, onda je to ona zemlja među njima čiji pasoš će prijavljeni korisnik dobiti radi putovanja kao Finalista ako taj Prijavljeni korisnik postane Finalista.
 2. Period promocije:
  1. Period promocije počinje u 00:01 GMT 4. novembra 2019. godine, a završava se u 23:59 GMT 25. novembra 2019. godine („Period promocije“).
 3. Kako se prijaviti:
  1. Tokom Perioda promocije se prijavite na Facebook ili Instagram nalog (ili besplatno kreirajte novi). Prijavljivanje za Takmičenje može da se obavi isključivom objavljivanjem posta na Facebook ili Instagram nalogu na način opisan u nastavku („Prijava“ ili „Objava posta“).
  2. Za Facebook: Pratite uputstva u nastavku za objavljivanje posta na Facebook stranici kompanije Booking.com na: www.facebook.com/bookingcom/. Obavezno navedite oznake #BookingHero i #Contest u postu.
  3. Za Instagram: Pratite uputstva u nastavku za objavljivanje na vašoj stranici Instagram naloga. Obavezno navedite oznake #BookingHero i #Contest u postu i tagujte @BookingCom. Vaš Instagram nalog mora biti podešen kao javni tokom trajanja Perioda promocije i datuma za Obaveštenja/dodele nagrade da bi Promoter mogao da pročita vašu prijavu i stupi u kontakt sa vama ukoliko to bude potrebno.
  4. Vaša objava mora da obuhvata: (i) naziv objekta u kom ste odseli tokom putovanja preko kompanije Booking.com, (ii) poziciju/naziv radnog mesta/radna zaduženja člana osoblja kojeg nominujete kao kandidata za Booking Hero i (iii) šta je to što je ta osoba uradila da bi organizovala ili spasila vaše putovanje, a nije morala u okviru svojih dužnosti. VAŽNO: Nikada nemojte javno da delite ime osobe koja je Booking Hero. Ako to uradite, Promoter zadržava pravo da izbriše vašu prijavu na mreži Facebook ili, ako ste objavili post na mreži Instagram, taj post ćete izbrisati u roku od jednog sata od trenutka kada Promoter stupi u kontakt sa vama da bi vam skrenuo pažnju na ovaj problem.
  5. Vi ste dužni da dobijete saglasnost osobe koju nominujete da postane Booking Hero u okviru ove promocije.
  6. Sve prijave moraju da budu objavljene do 23:59 GMT 25. novembra 2019. godine. Prijave koje se objave nakon ovog roka neće se kvalifikovati za učešće u ovom Takmičenju.
 4. Smernice i ograničenja za slanje prijava:
  1. Jedna prijava po osobi, bez obzira na metod prijave.
  2. Esej ne sme da bude duži od 300 reči.
  3. Booking Hero može da bude nominovan više puta.
  4. Nominovani Booking Hero mora da bude zaposlen u opisanom smeštaju u trenutku slanja prijave i dodele nagrade da bi prijava bila važeća i, u slučaju da postane pobednik, da bi nagrada bila dodeljena.
  5. Prijava ili objava mogu da budu napisani na zvaničnom jeziku zemlje u kojoj je Prijavljeni korisnik ima prebivalište.
  6. Sve prijave moraju isključivo da budu osoba koje se prijavljuju za Promociju.
  7. Grupne prijave koje podnose udruženja, grupe potrošača ili treća lica neće biti prihvaćene. Nepotpune ili nerazumljive prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju u potpunosti ove Uslove i odredbe biće diskvalifikovane i neće se uzeti u obzir.
  8. U slučaju da smeštaj ili član osoblja koji radi u tom smeštaju odaberu da ne učestvuju u Promociji ili ne dostave saglasnost, Promoter će izbrisati sve prijave na mreži Facebook koje se odnose na taj smeštaj ili člana osoblja koji radi u tom smeštaju. Prijavljeni korisnici prihvataju da će u slučaju da na mreži Instagram objave post o smeštaju ili članu osoblja koji radi u tom smeštaju, a neko od njih nije dao saglasnost ili je odabrao da ne učestvuje u Promociji, izbrisati taj post u roku od jednog sata od trenutka kada Promoter stupi u kontakt sa njima da bi im skrenuo pažnju na ovaj problem. Prijavljeni korisnik razume i prihvata da treba da dobije saglasnost osobe koja je njegov Booking Hero da bi tu osobu javno imenovao da postane Booking Hero.
  9. Promoter će odbiti prijave koje, prema razumnom sudu Promotera, krše ove uslove i odredbe, uslove korišćenja i/ili standarde mreža Facebook ili Instagram, odnosno koje krše bilo koji zakon, uredbu ili drugi propis u pravnoj nadležnosti u kojoj Prijavljeni korisnik šalje prijavu.
  10. Prijava mora da bude originalno delo Prijavljenog korisnika. Korigovanje, poboljšavanje ili menjanje već postojećeg dela trećeg lica ne smatra se originalnim stvaralačkim delom Prijavljenog korisnika.
  11. Prijave ne smeju da krše eventualna autorska prava ili prava nekog trećeg lica, uključujući, ali se ne ograničavajući na pravo na privatnost, publicitet, zaštićeni žig ili druga prava intelektualne svojine. Promoter zadržava pravo da dozvoli prijave koje obuhvataju upotrebu samo onih autorskih prava ili zaštićenih žigova kojima se ne krše prava trećih lica.
  12. Prijava ne sme da sadrži snimke trećih lica bez njihove dozvole.
  13. Prijava ne sme da obuhvata sadržaj koji prikazuje ili promoviše bilo kakvo opasno ponašanje ili aktivnost koji bi mogli da dovedu do povrede tog ili drugih lica.
  14. Prijava ne sme ni na koji način da omalovažava Promotera niti druge pojedince ili organizacije; prijava ne sme da sadrži uvredljive reči, izjave ili sadržaj (uključujući reči ili simbole koji se uopšteno smatraju uvredljivim za pojedince koji pripadaju nekoj rasi, etničkoj zajednici, religiji, seksualnoj orijentaciji ili socioekonomskoj grupi); prijava ne sme ni na koji drugi način da krši primenjive federalne, državne, lokalne, nacionalne, pokrajinske zakone i propise; ne sme da sadrži nezakonit sadržaj i mora da bude prikladna za prikazivanje na javnom skupu.
  15. Prijava ne sme da promoviše neki politički program.
 5. Donošenje odluke o pobednicima:
  1. 26. novembra 2019. godine, ili oko tog dana, u kancelarijama Promotera, Promoter će (po sopstvenom nahođenju) suziti izbor prijava na dužu listu od svih podnetih kvalifikovanih prijava koje su primljene do zatvaranja Promotivnog perioda na osnovu sledećih kriterijuma za donošenje odluka („Kriterijumi“) koji će se ravnopravno procenjivati da bi se utvrdila konačna ocena:
   1. Da li je prijavljeni korisnik pokazao kako se to Booking Hero dodatno potrudio da pokaže visok nivo gostoprimstva?
   2. Da li bi to iskustvo bilo nezaboravno i za prijavljenog korisnika i za osobu koja je Booking Hero?
   3. Da li je prijava interesantna, zanimljiva i visokog standarda?
  2. Promoter će obavestiti prijavljene korisnike koji su dospeli na dužu listu porukom putem naloga u društvenoj mreži koji su upotrebili za prijavljivanje na promociju i zatražiće njihove e-adrese. Prepiska putem te e-adrese će se koristiti za dobijanje dodatnih pojedinosti o prijavljenom korisniku i osobi koja je njegov Booking Hero, uključujući i potvrdu činjenice da su i prijavljeni korisnik i Booking Hero važeći i kvalifikovani učesnici.
  3. Doći će i do prepiske sa osobom koja je nominovana kao Booking Hero i koja mora i dalje da bude zaposlena u pomenutom smeštaju da bi prijava bila važeća. Ako prijavljeni korisnik sa duže liste ili njegov Booking Hero ne odgovore u roku od 48 sati nakon prvog kontakta, odnosno ako je njegov nalog privatan i ne može da prima poruke, odbije nagradu, ne može da dostavi valjan dokaz putovanja preko kompanije Booking.com koje je opisano u prijavi i/ili njegov Booking Hero nije zaposlen u pomenutom smeštaju, Promoter zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, diskvalifikuje tog prijavljenog korisnika i njegovog kandidata za Booking Hero.
  4. Među kvalifikovanim prijavljenim korisnicima na dugoj listi („Polufinalisti“) Promoter i kvalifikovana nezavisna strana će ponovo doneti odluku o tim prijavama na osnovu prethodno opisanih kriterijuma za donošenje odluke kako bi odredili tri najbolje prijave („Finalisti“),
  5. Predstavnici Promotera će tada ponovo proceniti svaku prijavu Finalista na osnovu dodatnih dobijenih informacija kako bi odredili jednog (1) dobitnika Prve nagrade i dva (2) dobitnika pratećih nagrada.
  6. Odluke Promotera su konačne i neće se stupati ni u kakvu prepisku.
  7. Prijavljeni korisnik se ne smatra Finalistom niti dobitnikom bilo koje nagrade, čak i ako postoji obaveštenje koje tako navodi, osim ako i dok se (i) ne potvrdi kvalifikovanost prijavljenog korisnika, (ii) ne ispune svi zahtevi koje je Promoter postavio za dobijanje nagrade i (iii) prijavljeni korisnik ne obavesti o prihvatanju i proces potvrde ne dovrši.
 6. Nagrade i približne vrednosti:
  1. Nagrade u vidu kredita za Booking.com:
   Jedna (1) Prva nagrada koja se sastoji od 50.000 EUR kredita za Booking.com i koja se dodeljuje na sledeći način: 25.000 EUR za prijavljenog korisnika i 25.000 EUR za osobu koja je nominovana kao Booking Hero.
   Dve (2) Prateće nagrade: svaka se sastoji od 10.000 EUR kredita za Booking.com koji se dodeljuje na sledeći način: 5.000 EUR za prijavljenog korisnika i 5.000 EUR za osobu koja je nominovana kao Booking Hero.
   Ukupna vrednost nagrada u vidu kredita za Booking.com koje se nude u okviru ove Promocije iznosi 70.000 EUR.
  2. Nagrade u vidu putovanja za Finaliste:
   Finalisti će se možda obezbediti let do relevantne lokacije snimanja u vreme koje se odredi tokom komunikacije sa Promoterom. Prijavljeni korisnici moraju da budu voljni i raspoloživi za putovanje u trajanju od 4 dana između 26. novembra 2019. godine i 31. januara 2020. godine, a njihov Booking Hero mora da bude voljan i dostupan tokom dva preklapajuća dana u ovom vremenskom periodu za putovanje. Približna maloprodajna vrednost svakog putovanja je 3.000 EUR.
   Potvrđeni dobitnik Prve nagrade i dobitnici Pratećih nagrada i njihovi kandidati za Booking Hero moraju da budu voljni i raspoloživi za putovanje u Amsterdam u periodu od 3 dana između 30. januara 2020. godine i 1. februara 2020. godine ukoliko se to od njih zatraži. Približna maloprodajna vrednost svakog putovanja je 3.000 EUR. Ukupna vrednost svih nagrada u vidu putovanja za Booking.com koje se nude u okviru ove Promocije iznosi 18.000 EUR.
   Ukupna vrednost svih nagrada u vidu putovanja za Booking.com koje se nude u okviru ove Promocije iznosi 18.000 EUR.
 7. Informacije i ograničenja za nagrade/putovanja:
  1. Promoter može da odbije da dodeli nagradu ili da zatraži njeno vraćanje, u slučaju da je prijavljeni korisnik izvršio prevaru, da je bio neiskren ili da nema odgovarajuća prava prema ovim uslovima i odredbama.
  2. Samo potvrđeni dobitnici i njihovi kandidati za Booking Hero, koje proveri i potvrdi Promoter, dobiće ovde navedene nagrade.
  3. Slanje ili objavljivanje prijave ne podrazumevaju niti garantuju dobijanje nagrade.
  4. Kredit za Booking.com može da se iskoristi za plaćanje u bilo kom objektu Booking.com partnera koji prihvata kredite Booking.com novčanika i podleže uslovima kompanije Booking.com.
  5. Kredit za Booking.com izdaće se nalozima pobednika 3. februara 2020. godine Ako pobednik nema Booking.com nalog, mora da ga kreira. Booking.com svojim vlasnicima naloga nudi uslugu dvostruke provere identiteta i toplo preporučuje pobednicima da je koriste.
  6. Krediti su važeći u periodu od pet godina od datuma kada ih Promoter primeni direktno na Booking.com nalog pobednika.
  7. Pobednicima je zabranjeno da prodaju svoje kredite za Booking.com novčanik. Ako Booking.com sazna da pobednik prodaje kredite, Booking.com zadržava pravo da deaktivira te kredite.
  8. Promoter ni u kom slučaju nema obavezu da dodeli više nagrada od dostupnog broja nagrada koji je naveden u ovim uslovima i odredbama.
  9. Nagrade ne mogu da se prenose na druga lica, i nikakva alternativna opcija nagradama, bilo u gotovini ili u drugom obliku nije dostupna, u celosti ili delimično. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Promoter zadržava pravo da zameni Nagradu, drugom nagradom iste ili veće vrednosti.
  10. Pobednici su u potpunosti odgovorni za procenjivanje i plaćanje svih primenjivih federalnih, pokrajinskih, državnih i lokalnih poreza u bilo kom pogledu vezanom za primljenu nagradu, ako postoje, uključujući eventualne poreze na dohodak ili poreze po odbitku. U slučaju da Promoter jeste, ili da u razumnoj meri bude dužan da plati eventualni porez po odbitku vezan za nagradu, Promoter ima pravo da takav porez odbije od nagrade.
  11. Avionske karte podležu raspoloživosti.
  12. Letovi mogu da se odvijaju noću, pa će se od primalaca možda tražiti da napuste svoju matičnu zemlju, ili da se vrate u nju, dan pre ili posle u odnosu na navedene datume putovanja.
  13. Za karte ne postoji mogućnost povraćaja novca, nisu prenosive, a na njih se mogu primeniti i više tarife i ograničenja. Sve stavke putovanja moraju da se rezervišu prema isključivom nahođenju Promotera. Nisu dozvoljene zamene niti prenosi nagrada u vidu putovanja.
  14. Svi putnici podležu objavljenim uslovima transporta avio-kompanije.
  15. Kada se karte izdaju, one su važeće samo za prikazane letove, datume i vremena.
  16. Putovanje mora da se obavi u navedeno vreme, nisu dostupne alternative. Promena dodeljenog sedišta u avionu nije dozvoljena nakon potvrde.
  17. Ako pobednik otkaže rezervaciju, odreći će se prava na nagradu. Alternativne karte se ne izdaju i da bi se izbegle nedoumice, ne obezbeđuje se nikakva kompenzacija i/ili povraćaj.
  18. Promoter nije odgovoran za izgubljena, uništena ili ukradena putna dokumenta. Od nagrade može da se odustane ukoliko (a) nije moguće dobiti odgovarajuća putna dokumenta za bilo koje ili sva putovanja u roku koji zahteva Promoter ili (b) ukoliko dođe do komplikacija sa ulazom u zemlju ili putnim dokumentima usled kojih se pobedniku zabranjuje putovanje do navedenog odredišta ili sa njega. U ovom drugom slučaju, pobednik snosi isključivu odgovornost za organizovanje i plaćanje putovanja do svoje polazne tačke. Pobednici su dužni da se upoznaju i usaglase sa svim primenjivim međunarodnim i nacionalnim putnim procedurama i ograničenjima.
  19. Putnik i njegov gost moraju da putuju po istom rasporedu.
  20. Dodatne pogodnosti na letovima nisu uključene u nagradu (dodatne pogodnosti na letovima obuhvataju, ali se ne ograničavaju na obroke i pića tokom leta).
  21. Svaki putnik je odgovoran za odgovarajuće i prikladno putno osiguranje i/ili osiguranje od otkazivanja.
  22. Svi putnici moraju da imaju obavezna putna dokumenta i trebaće im pasoš koji je važeći još najmanje 6 meseci na datum putovanja; sve neophodne vize ili putna osiguranja predstavljaju odgovornost pobednika i njegovog gosta i moraju da ispunjavaju zahteve prijave. Imajte u vidu da od 1. aprila 2016. svi putnici koji putuju u SAD u okviru programa za Visa Waiver moraju da imaju pasoš sa integrisanim čipom.
  23. Radi izbegavanja nedoumica, nagrada ne obuhvata putovanje/prevoz, smeštaj, hranu, piće, suvenire, napojnice, naknade za parking, prekomerni prtljag, dodatne ekskurzije i atrakcije niti bilo koje druge troškove lične prirode (uključujući novac za trošenje) koji nisu izričito navedeni u ovi uslovima i odredbama i niti Promoter ni bilo koji drugi pružalac nekog dela Nagrade nisu odgovorni za takve troškove.
  24. Od putnika će se možda tražiti da potpišu odricanje od pravne odgovornosti, sporazum o poverljivosti, dodelu prava i odricanje odgovornosti kao uslov za prihvatanje i korišćenje nagrade;
  25. Putno i svako drugo relevantno osiguranje predstavlja odgovornost svih putnika.
  26. Putnici moraju da obaveste Promotera u slučaju da postoji potreba za posebnim pristupom za invalidska kolica ili slične potrebe.
  27. Sva medicinska stanja moraju da se detaljno navedu pre rezervisanja i možda će biti potrebna potvrda lekara.
  28. Promoter će platiti troškove standardne sobe, kao i povezane takse za sobu; i
  29. Putnici snose isključivu odgovornost za sve dodatne troškove koji se ostvare u hotelu tokom boravka, uključujući, ali se ne ograničavajući se na troškove za obroke, piće, dodatne noći i usluge zajedno sa povezanim taksama; za prijavljivanje u sobu će biti potrebna važeća kreditna ili debitna kartica i ona će se koristiti kao garancija za sve usputne troškove kao što su pozivi iz sobe ili usluge.
 8. Opšte oslobađanje i oslobađanje od odgovornosti:
  1. Ako učestvuju u ovoj Promociji, smatra se da su učesnici prihvatili ove uslovi i odredbe i da im se povinuju.
  2. Ako stupe u ovu Promociju, Finalisti/Pobednici ovim putem dodeljuju Promoteru (ili licu koje Promoter imenuje) ekskluzivno pravo da beleži njihove aktivnosti vezane za Promociju i (ako je primenjivo) eventualno beleženje na filmu, traci, zvučnom zapisu i fotografijama. Sve što Promoter (ili lice koje Promoter imenuje) zabeleži na filmu i traci ili što snimi zvaće se „Snimljeni materijal“. Ovim putem svi prijavljeni korisnici neopozivo i bezuslovno dodeljuju Promoteru potpuno vlasništvo (i putem trenutne dodele svih aktuelnih i budućih prava) sva prava intelektualne svojine za sav Snimljeni materijal u celom svetu tokom celog perioda do isteka takvih prava i svih obnova, reverzija i produžetaka tog perioda, kako može biti navedeno u okviru bilo kog primenjivog zakona širom sveta. Svi prijavljeni korisnici se ovim putem u korist Promotera, partnera kompanije Booking.com i njihovih korisnika licence, pridruženih lica i naslednika, neopozivo i bezuslovno odriču svih moralnih prava na celokupnom Snimljenom materijalu u kojem se nalaze i na koji bi u budućnosti mogli da imaju prava.
  3. Pravna odgovornost se ne prihvata za nerazumljive, nepotpune ili zakasnele prijave ili objave.
  4. Ako stupe u Promociju, prijavljeni korisnici daju dozvolu Promoteru da neprekidno od datuma prijave, bez dalje kompenzacije, mimo dodeljivanja nagrade, koristi njihove prijave, za promotivne svrhe. Autorska prava za konkretnu prijavu ili objavu pripadaju prijavljenom korisniku. Međutim, stupanjem u ovu Promociju, prijavljeni korisnik pristaje na to da Promoter objavi te prijave ili objave na svom veb-sajtu i da ih eventualno nadalje koristi na svom veb-sajtu, na mrežama Facebook, Twitter i Instagram, kao i na drugim platformama društvenih medija. On takođe pristaje na druge moguće upotrebe u promotivne svrhe koje Promoter izabere bez dalje isplate, iznad i više od dodeljivanja nagrade, tokom perioda od najviše jedne godine, ali uz adekvatno pripisivanje prava prvobitnom prijavljenom korisniku.
  5. Promoter, njegovi partneri, podružnice, dobavljači i agencije za oglašavanje i marketing nisu odgovorni za promotivne materijale koji su nerazumljivi, unakaženi, izmenjeni, falsifikovani, duplirani ili neovlašćeno izmenjeni na bilo koji način, niti za greške u štampanju, tipografske, mehaničke ili druge greške, kao ni za eventualne greške u obaveštavanju o nagradi ili objavljivanju nagrade.
  6. Ako postanete Finalista u ovoj Promociji, pristajete na to da Promoter može da koristi vaše ime, sliku i grad ili zemlju u kojoj ste rezident da bi objavio pobednike u ovom Takmičenju, kao i za sve druge razumne i povezane promotivne svrhe.
  7. Prihvatanjem nagrade (kredita za Booking.com i/ili putovanja) pobednici prihvataju da učestvuju u svim razumnim publicističkim aktivnostima koje organizuju Promoter ili njegove agencije. Da bi se potvrdio pobednik, i prijavljeni korisnik i njegov Booking Hero moraju da se saglase sa svim uslovima i da budu dostupni za publicističke aktivnosti u meri koju razumno zatraži Promoter.
  8. Ako dođe do poteškoća i, uprkos najboljim naporima Promotera, on ne uspe da održi Promociju na fer ili ispravan način, Promoter i njegove partnerske kompanije nisu odgovorni i imaju pravo da otkažu li promene Promociju. Ovo će se uraditi samo pod vanrednim okolnostima. Promoter takođe ima pravo da diskvalifikuje učesnika ako on neovlašćeno izmeni ili zloupotrebi proces prijave i učesnik nema pravo na nagradu ako je postupio na nepošten način ili počinio prevaru.
  9. Promoter ne može da prihvati odgovornost za eventualne štete, gubitke ili povrede koje pretrpe prijavljeni korisnici usled stupanja u Promociju ili koje su rezultat prihvatanja nagrade ili učestvovanja u njoj.
  10. Prijavljeni korisnici preuzimaju svu odgovornost za sve povrede ili štete koje nastanu ili za koje se tvrdi da su nastale usled učestvovanja u ovom Takmičenju, odnosno usled upotrebe bilo koje nagrade ili učestvovanja u njoj. Kompanija Booking.com i njene podružnice, partneri, promotivne agencije, dobavljači, dobavljači nagrada, kao i pripadajući direktori, službenici, zaposleni i imenovana lica, kao i Facebook i Instagram (pod zajedničkim nazivom „Oslobođene strane“) ne snose pravnu odgovornost za eventualne žalbe koje proisteknu u vezu sa učešćem u ovom Takmičenju (uključujući štete koje su izazvane ili za koje se tvrdi da su izazvane tokom snimanja Snimljenog materijala), niti za prihvatanje ili upotrebu bilo koje od nagrada.
  11. Prijavljeni korisnik oslobađa Promotera svih žalbi koje proisteknu iz eventualne upotrebe ili otkrivanja prijave u skladu sa ovim uslovima i odredbama. Promoter ne prihvata pravnu odgovornost za objavljivanje nezakonito reprodukovanog sadržaja prijave.
  12. Ništa u ovim uslovima i odredbama neće se tumačiti tako da ograniči ili izuzme bilo Oslobođene strane ili Prijavljenog korisnika od pravne odgovornosti za lažno predstavljanje.
 9. Privatnost:
  1. Promoter će koristiti lične podatke koji se dostave Promoteru za vođenje Promocije i naknadno promovisanje rezultata, kao što je navedeno u ovim uslovima i odredbama. Promoter može nadalje da koristi lične podatke za svrhe koje su navedene u Izjavi o privatnosti kompanije Booking.com www.booking.com/content/privacy, kao što su interne analitičke svrhe, otkrivanje i prevencija prevara ili druge svrhe vezane za usaglašenost i zakone, kao što je navedeno u Izjavi o privatnosti kompanije Booking.com. Promoter je kontrolor podataka za sve lične podatke koji se dobiju u okviru ove Promocije. Ako imate pitanja ili nedoumice vezane za upotrebu ličnih podataka od strane Promotera, kontaktirajte [bookinghero@booking.com].
  2. Ovu promociju ni na koji način ne sponzorišu, promovišu, podržavaju ili primenjuju direktno ili u saradnji sa mrežama Facebook ili Instagram. Shvatate da informacije pružate Promoteru, a ne mrežama Facebook ili Instagram. Stupanjem u ovu promociju svi učesnici pristaju na potpuno oslobađanje od pravne odgovornosti za Facebook ili Instagram. Sve prijave podležu uslovima korišćenja mreža Facebook i Instagram, koje se nalaze na stranicama www.facebook.com iwww.instagram.com.
  3. Promoter u potpunosti poštuje slobodu govora, ali neophodno je da oni koji su izabrani kao pobednici pre stupanja u promociju nisu izgovorili, objavili ili izazvali objavljivanje putem štampe, radija, televizije ili nekog društvenog medija bilo kakve komentare koji bi mogli da diskredituju ili naruše reputaciju Promotera i njegovih proizvoda ili usluga ili koji krše pravila relevantnih medija. Pored toga, pobednici ne smeju to da urade ni tokom same promocije. Ako Promoter, po sopstvenom isključivom nahođenju, odluči da je pobednik prekršio ovaj uslov, pravo tog pobednika na nagradu može da se poništi i zamenski pobednik može da se izabere na osnovu istih kriterijuma kao i prvobitni pobednik.
 10. Merodavno pravo:
  1. Stupanjem u takmičenje, prijavljeni korisnici ovim putem izričito prihvataju da, za sva pitanja vezana za tumačenje, izvođenje i sprovođenje ovih uslova, koji su regulisani holandskom zakonu, isključivu pravnu nadležnost imaju sudovi u Amsterdamu, Holandija, i izričito se odriču svake druge pravne nadležnosti koja bi mogla da im pripada po osnovu njihove sadašnje ili buduće domovine, ili po bilo kom drugom osnovu. Da biste saznali više informacija o merodavnom pravu, sporovima i arbitraži, posetite www.booking.com/content/terms.
  2. Ako bilo koja od odredbi u ovim pravilima nije u skladu sa zakonom, pravilima ili propisima neke zemlje, primenjivaće se samo u dozvoljenom obimu.
 11. BEZ PRAVNOG POSTUPKA: Samo za rezidente Nemačke: Izuzimaju se sve pravne radnje [nemački prevod: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen].
 12. Samo za rezidente EU:
  1. Promoter snosi punu pravnu odgovornost za nameru i ozbiljan nemar, kao i za štete koje nastanu usled ugrožavanja života, tela ili zdravlja koje izazove Promoter kao direktan rezultat ili posledicu ovog Takmičenja.
  2. U slučaju manjeg nemara, Promoter snosi pravnu odgovornost samo za kršenje materijalne ugovorne obaveze („Osnovna dužnost“). Osnovna dužnost u smislu ove odredbe predstavlja obavezu čije ispunjavanje prevashodno omogućava primenu ovog ugovora i na čije ispunjavanje, prema tome, ugovorni partner uopšteno može da se osloni.
  3. Promoter nije odgovoran za eventualno izostajanje komercijalnog uspeha, gubitak profita, nepredvidljive štete i indirektne štete.
  4. Ukupan iznos pravne odgovornosti neće premašiti 70.000 EUR.
  5. Ograničenje odgovornosti se primenjuje, sa odgovarajućim izmenama, i u korist zaposlenih, agenata i posrednih agenata Promotera.
  6. Ako je to primenjivo, svaka potencijalna odgovornost od strane Promotera za eventualne garancije i za žalbe zasnovane na primenjivom Zakonu o odgovornosti za proizvode, ne trpi izmene.
 13. OSTALE ODREDBE: U slučaju neslaganja između engleske verzije ovih uslova i odredbi i bilo kog prevoda, verzija na engleskom jeziku će imati prednost. Ako bilo koja od ovde navedenih odredbi nije važeća, ili ne može da se sprovede, to ni na koji način neće uticati na važenje niti mogućnost sprovođenja drugih odredbi u okviru ovih Uslova i odredbi.
 14. Ko je pobedio? Imena, regioni rezidentnosti i pobedničke prijave pobednika mogu da se dobiju putem slanja e-poruke na adresu bookinghero@booking.com, koja će biti dostupna tokom 4 nedelje nakon 3. februara 2020. godine.
 15. NAPOMENE PO ZEMLJAMA: Ako bilo koja odredba u ovim pravilima nije važeća u okviru zakona, pravila ili propisa neke zemlje, ista će se primenjivati samo u dozvoljenom obimu. Pored izjava vezanih za poresku odgovornost u ovim Uslovima i odredbama, Finalisti/Pobednici moraju da se povinuju prijavljivanju prihoda i, ako je to primenjivo, plaćanju svih poreza u skladu sa zakonima, pravilima i propisima zemlje u kojoj je Finalista/Pobednik rezident. Stupanjem u takmičenje, prijavljeni korisnici ovim putem izričito prihvataju da će za sva pitanja vezana za tumačenje, izvođenje i sprovođenje ovih uslova i odredbi biti isključivo nadležan sud u Amsterdamu, Holandija, i izričito se odriču svake druge pravne nadležnosti koja bi mogla da im pripada po osnovu njihovog sadašnjeg ili budućeg mesta prebivališta, ili po bilo kom drugom osnovu.

Ukoliko učestvujete u Takmičenju kao Prijavljeni korisnik, priznajete i potvrđujete da ste pažljivo pročitali ove Uslove i odredbe u celosti, te da razumete da ste obavezani svakim od uslova u ovom dokumentu.

Promoter: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandija