Termeni și condiții

Termeni și condiții – rezumat:

Participarea este limitată la rezidenții legali din Africa de Sud, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada (mai puțin Quebec), Chile, Columbia, Coreea de Sud, Costa Rica, Croația, Danemarca, Egipt, Elveția, Estonia, Filipine, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungaria, India, Indonezia, Irlanda, Israel, Japonia, Kuweit, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malaysia, Marea Britanie, Maroc, Noua Zeelandă, Norvegia, Oman, Peru, Polonia, Portugalia, Qatar, Republica Cehă, România, Rusia, Serbia, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Taiwan, Thailanda, Țările de Jos, Ucraina, Uruguay și Vietnam, care au cel puțin 18 ani. Nulă în cazul în care este interzisă. Înscrierea se poate face între 04.11.2019 și 25.11.2019. Pentru înscriere: Postați pe Instagram sau pe pagina de Facebook a Booking.com și spuneți-ne, în cel mult 300 de cuvinte, unde v-ați cazat într-o călătorie prin Booking.com între 28 septembrie 2018 și 3 noiembrie 2019, ce post/poziție/responsabilitate ocupă eroul ospitalității de la unitatea de cazare („Booking Hero”) și ce eforturi peste așteptări a făcut persoana respectivă. Nu uitați să includeți #BookingHero și #Contest, iar dacă sunteți pe Instagram, adăugați eticheta @BookingCom și asigurați-vă că v-ați făcut contul public. Premiile: un (1) premiu principal: credit Booking.com în valoare de 25.000 EUR pentru câștigătorul premiului principal și credit Booking.com în valoare de 25.000 EUR pentru Booking Hero-ul pe care l-a nominalizat; și două (2) premii secundare: credit Booking.com în valoare de 5.000 EUR pentru câștigătorul fiecărui premiu secundar și credit Booking.com în valoare de 5.000 EUR pentru Booking Hero-ii nominalizați de aceștia. Creditul Booking.com poate fi utilizat pentru plata sejururilor la oricare proprietate parteneră Booking.com care acceptă credite din portofelul Booking.com. Accesați https://hero.booking.com pentru a vedea textul complet al Termenilor și condițiilor și detalii privind premiile. Promotor: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Țările de Jos. Câștigarea unui premiu depinde de îndeplinirea tuturor cerințelor stipulate în prezentul document, la libera alegere a Sponsorului.

Termeni și condiții – text integral:

 1. Eligibilitate:
  1. „My Booking Hero 2019” („Promoția” sau „Competiția”) este deschisă numai rezidenților legali din următoarele țări: Africa de Sud, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada (mai puțin Quebec), Chile, Columbia, Coreea de Sud, Costa Rica, Croația, Danemarca, Egipt, Elveția, Estonia, Filipine, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungaria, India, Indonezia, Irlanda, Israel, Japonia, Kuweit, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malaysia, Marea Britanie, Maroc, Noua Zeelandă, Norvegia, Oman, Peru, Polonia, Portugalia, Qatar, Republica Cehă, România, Rusia, Serbia, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Taiwan, Thailanda, Țările de Jos, Ucraina, Uruguay și Vietnam, care au vârsta de cel puțin 18 ani și care au făcut o rezervare la o unitate de cazare prin Booking.com și au stat în unitatea de cazare respectivă între 28 septembrie 2018 și 3 noiembrie 2019 („Concurenții” sau „Participanții” eligibili). Ca dovadă a sejurului, în orice moment, la libera alegere a Promotorului, Participanții trebuie să poată furniza numărul de confirmare a rezervării emis de Booking.com și asociat cu numele lor, data sejurului și proprietatea în cauză.
  2. Concurenții trebuie să se asigure că participarea lor (inclusiv acceptarea eventualului premiu acordat) este legală în conformitate cu legislația țării ai cărei rezidenți sunt. Promoția se consideră nulă în cazul în care este interzisă. Nu se va considera că Promotorul face vreo declarație explicită sau implicită privind legalitatea participării oricărei persoane sau legalitatea oricărui alt aspect al oricărei Promoții.
  3. Angajații Booking.com („Promotorul”) și membrii direcți ai familiei acestora și orice alte persoane care au o altfel de legătură cu Promotorul sunt excluse de la participarea în cadrul Competiției.
  4. Participanții trebuie să dețină un cont de Facebook sau de Instagram activ, valabil și personal și să respecte toți Termenii de utilizare ai Facebook și/sau ai Instagram.
  5. Este interzisă înscrierea în Competiție a persoanelor care nu sunt rezidenți legali ai teritoriilor menționate anterior. Participarea în această Competiție este nulă în cazul în care Competiția este interzisă sau restricționată prin lege în alt fel. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor locale, statale și federale aplicabile și mai sunteți responsabil să stabiliți dacă aveți dreptul să participați în această Competiție.
  6. Rezidența legală este determinată de următorii factori: (a) pentru posesorii de pașaport, țara care emite pașaportul deținut de un astfel de participant stabilește rezidența legală și, dacă un astfel de participant deține mai multe pașapoarte, dintre țările respective, țara în care un astfel de participant își păstrează rezidența legală reprezintă rezidența legală a acestuia; (b) pentru persoanele care nu dețin un pașaport, țara în care participantul îndeplinește cerințele legale pentru obținerea unui pașaport și, dacă există mai multe astfel de țări, atunci, dintre aceste țări, țara în care participantul poate obține un pașaport de călătorie în calitate de Finalist, dacă se stabilește că Participantul este un Finalist.
 2. Perioada Promoției:
  1. Perioada Promoției începe la ora 00:01 GMT a zilei de 4 noiembrie 2019 și se încheie la ora 23:59 GMT a zilei de 25 noiembrie 2019 („Perioada Promoției”).
 3. Cum vă puteți înscrie:
  1. În Perioada Promoției, conectați-vă la contul dumneavoastră de Facebook sau Instagram (sau creați-vă gratuit un cont). Înscrierea în Competiție se poate face doar prin postarea pe contul dvs. de Facebook sau de Instagram, conform instrucțiunilor de mai jos („Înscrierea” sau „Postarea”).
  2. Pentru Facebook: Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a posta pe pagina de Facebook a Booking.com, aflată la adresa: www.facebook.com/bookingcom/. Asigurați-vă că ați inclus #BookingHero și #Contest în postarea dumneavoastră.
  3. Pentru Instagram: Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a posta pe pagina contului dumneavoastră Instagram. Asigurați-vă că ați inclus #BookingHero și #Contest în postarea dumneavoastră, precum și eticheta @BookingCom. Asigurați-vă că respectivul cont de Instagram este setat ca public pe toată durata Perioadei Promoției și la datele de Notificare/Premiere, astfel încât Promotorul să poată citi înscrierea dumneavoastră și să vă contacteze dacă este necesar.
  4. Postarea dumneavoastră ar trebui să includă: (i) numele proprietății în care ați stat pe durata călătoriei dumneavoastră prin Booking.com, (ii) postul/poziția/responsabilitatea aferente angajatului/angajatei pe care îl/o nominalizați ca Booking Hero și (iii) ce eforturi peste așteptări a făcut persoana respectivă pentru reușita călătoriei dumneavoastră. IMPORTANT: Nu comunicați niciodată în mod public numele persoanei nominalizate ca Booking Hero. În caz contrar, Promotorul își rezervă dreptul de a șterge înscrierea dumneavoastră în concurs de pe Facebook sau, dacă ați postat pe Instagram, va trebui să ștergeți postarea respectivă în termen de o oră de la momentul în care Promotorul vă contactează pentru a vă atrage atenția asupra acestui aspect.
  5. Dumneavoastră vă revine responsabilitatea de a obține consimțământul Booking Hero-ului pe care îl nominalizați pentru participarea la Promoție.
  6. Toate înscrierile trebuie postate până la ora 23:59 GMT a zilei de 25 noiembrie 2019. Înscrierile postate după data și ora considerate a fi termen-limită nu vor fi eligibile pentru participarea în această Competiție.
 4. Instrucțiunile și restricțiile privind înscrierea:
  1. Fiecare persoană are dreptul la o singură înscriere, indiferent de metoda de înscriere.
  2. Eseul trebuie să conțină maximum 300 de cuvinte.
  3. Persoana desemnată ca Booking Hero poate fi nominalizată de mai multe ori.
  4. Ca înscrierea să fie valabilă și, în cazul în care sunteți desemnat câștigător, ca să vă poată fi acordat premiul, persoana desemnată ca Booking Hero trebuie să fie angajată la unitatea de cazare în cauză în momentul înscrierii și al acordării premiilor.
  5. Înscrierile la concurs/Postările pot fi redactate în limba oficială a țării în care locuiește Participantul.
  6. Toate înscrierile la concurs trebuie publicate direct de persoana care concurează în cadrul Promoției.
  7. Nu vor fi acceptate înscrieri colective la concurs realizate de entități comerciale, grupuri de consumatori sau terți. Înscrierile la concurs incomplete sau ilizibile și cele care nu întrunesc pe deplin cerințele acestor termeni și condiții vor fi descalificate și nu vor fi luate în calcul.
  8. În cazul în care o proprietate sau un membru al personalului angajat la proprietatea respectivă a optat să se retragă din Promoție sau nu și-a dat consimțământul, Promotorul va șterge orice înscriere la concurs de pe Facebook legată de respectiva proprietate sau de respectivul membru al personalului angajat la acea proprietate. Participanții sunt de acord ca, în cazul în care postează pe Instagram în legătură cu o proprietate sau cu un membru al personalului angajat la proprietatea respectivă care fie nu și-a dat consimțământul, fie a optat să se retragă din Promoție, să șteargă postarea respectivă în termen de o oră din momentul în care sunt contactați de către Promotor pentru a li se atrage atenția asupra acestui aspect. Participantul înțelege și își dă acordul că va obține în prealabil consimțământul Booking Hero-ului în vederea nominalizării publice a persoanei respective ca Booking Hero.
  9. Promotorul va respinge înscrierile la concurs care, în opinia rezonabilă a Promotorului, încalcă Termenii și condițiile de față, Termenii de utilizare ai Facebook sau ai Instagram și/sau Standardele comunitare sau care încalcă orice lege, ordonanță sau altă reglementare din jurisdicția în care Participantul se înscrie în concurs.
  10. Înscrierea la concurs trebuie să fie creația originală a Participantului. Modificarea, îmbunătățirea sau alterarea materialului preexistent al unui terț nu se califică drept creație originală a Participantului.
  11. Înscrierea la concurs nu trebuie să încalce vreun drept de autor sau drept al unui terț, incluzând, dar fără a se limita la, cele privind confidențialitatea, publicitatea, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Promotorul își rezervă dreptul de a valida înscrierile care fac dovada respectării stricte a drepturilor de autor sau a mărcilor comerciale ale terților.
  12. Înscrierea la concurs nu trebuie să conțină „materiale înregistrate” ale terților fără permisiunea acestora.
  13. Înscrierea la concurs nu trebuie să includă conținut care descrie/promovează orice tip de comportament periculos sau activitate periculoasă care poate duce la vătămări corporale ale propriei persoane sau ale altor persoane.
  14. Înscrierea la concurs nu trebuie să denigreze în niciun fel Promotorul sau alte persoane sau organizații; înscrierea la concurs nu trebuie să includă cuvinte sau declarații ofensatoare sau conținut ofensator (inclusiv cuvinte sau simboluri considerate în sens larg ofensatoare pentru persoanele aparținând unei anumite rase, etnii, religii, orientări sexuale sau grup socio-economic); înscrierea la concurs nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile la nivel federal, statal, național, provincial sau local și nu trebuie să includă conținut ilegal și trebuie să fie considerată potrivită pentru prezentarea în mediul public.
  15. Înscrierile la concurs nu trebuie să promoveze niciun fel de program politic.
 5. Jurizarea și selectarea câștigătorilor:
  1. Pe 1 noiembrie 2018 sau în jurul acestei date, la sediul Promotorului, toate înscrierile depuse vor fi jurizate în vederea obținerii unei liste de preselecție a tuturor înscrierilor eligibile primite până la închiderea Perioadei Promoției de către Promotor (la libera sa alegere), pe baza următoarelor criterii de jurizare („Criteriile”) care vor fi ponderate în mod egal pentru stabilirea punctajului final:
   1. Participantul a demonstrat ce eforturi peste așteptări a făcut Booking Hero pentru a demonstra niveluri ridicate de ospitalitate?
   2. Această experiență ar fi una de neuitat atât pentru participant, cât și pentru Booking Hero?
   3. Înscrierea la concurs este interesantă, antrenantă și de înaltă calitate?
  2. Participanții preselectați vor fi anunțați de către Promotor printr-un mesaj trimis pe contul de rețea de socializare utilizat pentru participarea la Promoție, fiindu-le solicitată adresa de e-mail. Corespondența prin intermediul acestei adrese de e-mail va fi utilizată pentru a obține informații suplimentare despre participant și despre persoana desemnată de acesta ca Booking Hero, inclusiv pentru verificarea faptului că atât participantul, cât și persoana desemnată de acesta ca Booking Hero sunt participanți valabili/eligibili.
  3. De asemenea, se va purta o corespondență cu Booking Hero-ul nominalizat, care trebuie să rămână angajat în cadrul unității de cazare respective ca participarea să fie valabilă. Dacă un participant preselectat sau persoana desemnată de acesta ca Booking Hero nu răspunde în termen de 48 de ore de la primul contact sau dacă are contul privat și nu poate accepta mesajele trimise, dacă refuză premiul, dacă nu poate furniza o dovadă valabilă a călătoriei sale prin Booking.com menționată la înscriere și/sau dacă persoana desemnată ca Booking Hero nu este angajata unității de cazare menționate în înscrierea la concurs, atunci Promotorul își rezervă dreptul de a descalifica respectivul Participant și persoana desemnată de acesta ca Booking Hero, la libera sa alegere.
  4. Din lista de preselecție finală a participanților eligibili („Semifinaliștii”), Promotorul și un terț independent calificat vor juriza din nou aceste înscrieri, utilizând Criteriile de jurizare menționate mai sus, pentru a stabili participanții cărora li se acordă primele trei locuri („Finaliștii”),
  5. Apoi, reprezentanții Promotorului vor reevalua fiecare Înscriere a Finaliștilor pe baza informațiilor suplimentare obținute, pentru a stabili un (1) câștigător al premiului principal și cei doi (2) câștigători ai premiilor secundare.
  6. Decizia Promotorului va fi definitivă și nu se va purta nicio corespondență pe această temă.
  7. Un Participant nu este considerat Finalist sau câștigător al vreunui premiu, chiar dacă o notificare poate indica acest lucru, decât dacă și atunci când (i) s-a verificat eligibilitatea Participantului, (ii) s-au îndeplinit toate cerințele stabilite de Promotor pentru revendicarea unui premiu și (iii) Participantul a fost notificat cu privire la finalizarea procesului de acceptare și verificare.
 6. Premiile și valorile lor aproximative:
  1. Premii constând în credit Booking.com:
   Un (1) Premiu principal constând în credit Booking.com în valoare de 50.000 EUR, care va fi repartizat după cum urmează: 25.000 EUR pentru Participant și 25.000 EUR pentru persoana desemnată de acesta ca Booking Hero.
   Două (2) Premii secundare: fiecare dintre acestea constă în credit Booking.com în valoare de 10.000 EUR, care va fi repartizat după cum urmează: 5.000 EUR pentru Participant și 5.000 EUR pentru persoana desemnată de acesta ca Booking Hero.
   Valoarea totală a premiilor constând în credit Booking.com acordate în cadrul acestei Promoții este de 70.000 EUR.
  2. Premii constând în călătorii pentru Finaliști:
   Finaliștilor li se poate solicita să facă o călătorie cu avionul până la o locație de filmare relevantă, într-un moment ce va fi decis în cursul comunicării cu Promotorul. Participanții trebuie să fie dispuși și disponibili să călătorească pentru o perioadă de 4 zile între 26 noiembrie 2019 și 31 ianuarie 2020, iar Booking Hero-ul lor trebuie să fie dispus și disponibil pentru două zile în aceeași perioadă de călătorie. Valoarea de vânzare cu amănuntul a fiecărei călătorii este de aproximativ 3.000 EUR.
   Câștigătorul confirmat al Premiului principal și câștigătorii Premiilor secundare și persoanele desemnate de aceștia ca Booking Hero trebuie să fie dispuși și disponibili să călătorească la Amsterdam pentru o perioadă de 3 zile între 30 ianuarie 2020 și 1 februarie 2020, dacă li se solicită acest lucru. Valoarea de vânzare cu amănuntul a fiecărei călătorii este de aproximativ 3.000 EUR. Valoarea totală a premiilor constând în călătorii, acordate de Booking.com în cadrul acestei Promoții, este de 18.000 EUR.
   Valoarea totală a premiilor constând în călătorii, acordate de Booking.com în cadrul acestei Promoții, este de 18.000 EUR.
 7. Informații și restricții privind Premiul/Călătoria:
  1. Promotorul poate refuza să acorde premiul sau poate face demersuri pentru recuperarea acestuia în caz de fraudă comisă de Participant sau acțiune lipsită de onestitate a acestuia sau lipsă de eligibilitate a acestuia, în conformitate cu Termenii și condițiile de față.
  2. Doar câștigătorii confirmați și persoanele care sunt desemnate de aceștia ca Booking Hero și care sunt verificate de Promotor vor beneficia de premiile menționate aici.
  3. Depunerea/Postarea unei Înscrieri la concurs nu constituie și nu garantează primirea unui premiu.
  4. Creditul Booking.com poate fi utilizat pentru plata sejururilor la oricare proprietate parteneră Booking.com care acceptă credite din portofelul Booking.com și care face obiectul termenilor și condițiilor Booking.com.
  5. Creditul Booking.com va fi transferat în conturile câștigătorilor în data de 3 februarie 2020. În cazul în care un câștigător nu are cont Booking.com, este obligatorie crearea unui cont. Booking.com le oferă deținătorilor săi de conturi un serviciu de autentificare în doi pași și le recomandă cu tărie câștigătorilor să utilizeze acest serviciu.
  6. Creditele vor fi valabile pe o perioadă de cinci ani de la data la care au fost transferate de Promotor direct în Contul Booking.com al câștigătorului.
  7. Câștigătorilor li se interzice să își vândă creditele din Portofelul Booking.com. În cazul în care Booking.com află că un câștigător își vinde creditele, Booking.com își rezervă dreptul de a dezactiva aceste credite.
  8. Promotorul nu va fi obligat sub nicio formă să acorde mai multe premii decât numărul de premii disponibile care este prevăzut în Termenii și condițiile de față.
  9. Premiile sunt netransferabile și nu există alternative integral sau parțial în numerar sau de altă natură. În cazul unor circumstanțe neprevăzute, Promotorul își rezervă dreptul de a înlocui premiul cu un Premiu alternativ de valoare egală sau mai mare.
  10. Câștigătorului (Câștigătorilor) îi (le) revine întreaga responsabilitate pentru evaluarea și plata tuturor eventualelor impozite federale, provinciale, statale și locale în legătură cu premiul primit, inclusiv a eventualelor impozite pe venit sau cu reținere la sursă. În cazul în care Promotorul este sau poate fi obligat în mod rezonabil la plata vreunui impozit cu reținere la sursă în legătură cu premiul, Promotorul are dreptul să deducă impozitul respectiv din premiu.
  11. Locurile în avion sunt în funcție de disponibilitate.
  12. Zborurile pot fi nocturne, deci este posibil ca plecarea câștigătorilor din țara de origine sau sosirea acestora în țara de origine să trebuiască să aibă loc înaintea sau ulterior datelor de călătorie precizate.
  13. Biletele sunt nerambursabile și netransferabile; se pot aplica date de interdicție a călătoriei și restricții. Toate rezervările de călătorie se fac la libera alegere a Promotorului. Nu sunt permise substituirile sau transferurile premiilor constând în călătorii.
  14. Toți Călătorii vor avea obligația de a respecta Condițiile de transport ale Transportatorului aerian.
  15. Odată ce au fost emise biletele, acestea sunt valabile numai pentru zborurile, datele și orele indicate.
  16. Călătoria trebuie efectuată la momentele precizate; nu sunt disponibile alternative. După confirmarea locurilor în avion, nu mai este permisă modificarea numelor ocupanților.
  17. Dacă o rezervare este anulată de către câștigător, premiul se va pierde, nu se vor elibera bilete alternative și, pentru evitarea oricărui dubiu, nu se va oferi nicio compensație și/sau rambursare.
  18. Promotorul nu își asumă responsabilitatea pentru documentele de călătorie pierdute, deteriorate sau furate. Premiul poate fi reținut în cazul în care (a) documentele de călătorie adecvate pentru orice călătorii nu pot fi obținute, indiferent de motiv, în intervalul de timp solicitat de Promotor sau (b) dacă apar orice complicații legate de documentele de imigrare sau de călătorie care îi interzic Câștigătorului să călătorească către sau de la destinația menționată. În acest din urmă caz, Câștigătorul va fi singurul responsabil pentru organizarea și plata călătoriei înapoi către punctul de plecare. Câștigătorii sunt singurii responsabili pentru stabilirea și respectarea tuturor procedurilor și restricțiilor de călătorie internaționale și interne aplicabile.
  19. Câștigătorul și invitatul său trebuie să călătorească urmând același itinerar.
  20. Facilitățile suplimentare aferente zborului nu sunt incluse în premiu (facilitățile suplimentare includ, fără limitare, mâncărurile și băuturile servite la bord).
  21. Fiecărui călător îi revine responsabilitatea de a încheia o asigurare corespunzătoare și adecvată pentru călătorie și/sau pentru anulare.
  22. La data călătoriei, toți călătorii trebuie să aibă un pașaport valabil încă cel puțin 6 luni; eventualele vize sau asigurări de călătorie necesare reprezintă responsabilitatea câștigătorului și a invitatului acestuia și trebuie să respecte cerințele de înscriere. Vă rugăm să rețineți că, începând cu 1 aprilie 2016, toți pasagerii care călătoresc în S.U.A. conform Programului de eliminare a obligativității vizelor (Visa Waiver Program) trebuie să dețină un pașaport cu cip integrat.
  23. Pentru evitarea oricărui dubiu, premiul nu include călătorii/transport, cazare, alimente, băuturi, suveniruri, bacșișuri, taxe de parcare, taxe pentru bagaj excedentar, excursii suplimentare și vizitarea punctelor de atracție și nici alte costuri de natură personală (inclusiv bani de cheltuială) care nu sunt menționate explicit în termenii și condițiile de față; nici Promotorul, nici vreun furnizor al vreunei componente a premiului nu va fi responsabil pentru niciun asemenea cost.
  24. Drept condiție pentru acceptarea premiului și utilizarea acestuia, Călătorilor li se poate solicita să semneze o declarație de renunțare la drepturi, un angajament privind confidențialitatea, o cesiune de drepturi și o denegare de responsabilitate;
  25. Asigurarea de călătorie și alte asigurări relevante vor fi responsabilitatea tuturor călătorilor.
  26. Călătorii trebuie să informeze Promotorul cu privire la orice nevoi speciale, cum ar fi cele legate de scaunul rulant sau de natură similară.
  27. Toate afecțiunile medicale trebuie declarate detaliat anterior rezervării, putând fi necesară o adeverință medicală.
  28. Promotorul va achita costul pentru o cameră standard, plus taxele aferente camerei; și
  29. Călătorii sunt singurii responsabili pentru orice costuri suplimentare suportate la hotel pe durata sejurului lor, inclusiv, fără limitare, costurile pentru mâncăruri, băuturi, nopți suplimentare și servicii suplimentare, împreună cu taxele aferente; de asemenea, pentru check-in-ul în cameră va fi necesar un card de credit sau de debit valabil, care va fi utilizat ca garanție pentru eventualele costuri suplimentare, cum ar fi apelurile de la telefonul din cameră sau serviciile utilizate.
 8. Exonerare generală și exonerarea de răspundere:
  1. Participând la această Promoție, se consideră că participanții au acceptat faptul că sunt obligați prin Termenii și condițiile de față.
  2. Prin înscrierea la această Promoție, Finaliștii/Câștigătorii îi acordă, prin prezenta, Promotorului (sau unei persoane desemnate de către Promotor) dreptul exclusiv de a înregistra în format video, audio și foto activitățile acestora în legătură cu Promoția și (dacă este cazul) cu eventualele premii. Toate materialele înregistrate de către Promotor (sau de către persoana desemnată de Promotor) în format video sau audio vor fi denumite „materiale înregistrate”. Prin prezenta, toți participanții îi cesionează în mod irevocabil și necondiționat Promotorului, cu garanție de titlu deplin (și prin prezenta cesiune a drepturilor actuale și viitoare), toate drepturile de proprietate intelectuală asupra oricăror materiale înregistrate din întreaga lume, pentru întreaga perioadă neexpirată a respectivelor drepturi, precum și toate reînnoirile, reversiunile și prelungirile respectivei perioade care pot fi oferite, în conformitate cu orice legislație aplicabilă, în întreaga lume. Prin prezenta, toți participanții renunță în mod irevocabil și necondiționat, în favoarea Promotorului, a afiliaților Booking.com și a deținătorilor de licență, a cesionarilor și a succesorilor în drepturi, la toate drepturile morale asupra oricăror materiale înregistrate la care sunt îndreptățiți sau ar putea fi îndreptățiți în orice moment din viitor.
  3. Nu se acceptă nicio răspundere pentru înscrieri la concurs sau postări ilizibile, incomplete sau întârziate.
  4. Prin înscrierea în cadrul Promoției, participanții își dau acordul ca înscrierile lor în concurs să fie utilizate de Promotor fără nicio compensație ulterioară suplimentară față de acordarea premiului, în mod perpetuu, în scopuri de promovare, începând de la data înscrierii în concurs. Drepturile de autor privind înscrierea la concurs sau postarea respectivă vor rămâne ale participantului. Cu toate acestea, prin înscrierea în această Promoție, participantul își exprimă acordul ca Promotorul să publice aceste înscrieri la concurs sau postări pe site-ul său și să le utilizeze, eventual, în continuare pe site-ul său, pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram sau pe alte platforme de rețea de socializare. De asemenea, participantul își dă acordul cu privire la alte posibile utilizări promoționale pe orice canal mass-media ales de către Promotor, fără nicio plată suplimentară față de acordarea premiului, timp de până la un an de la data înscrierii la concurs, dar cu indicarea corespunzătoare a participantului inițial.
  5. Promotorul, afiliații, filialele, furnizorii, agențiile de publicitate și de promovare ale acestuia nu vor fi responsabili pentru materialele promoționale care pot fi ilizibile, deteriorate, modificate, falsificate, duplicate sau la care s-a intervenit în mod neautorizat în orice alt fel și nu vor fi responsabili pentru erorile de imprimare, tipografice, mecanice sau de altă natură sau pentru orice erori în ceea ce privește notificarea sau anunțarea premiului.
  6. Dacă sunteți considerat Finalist al acestei Promoții, sunteți de acord că Promotorul vă poate utiliza numele, imaginea și localitatea sau țara dumneavoastră de reședință pentru a anunța câștigătorul (câștigătorii) acestei Competiții și în orice alte scopuri promoționale rezonabile și conexe.
  7. Prin acceptarea premiului (credit Booking.com sau/și călătorii), câștigătorii își exprimă acordul de a participa la orice material publicitar rezonabil organizat de către Promotor sau de către entități care acționează în numele acestuia. Pentru a fi confirmat drept câștigător, atât participantul, cât și Booking Hero trebuie să accepte toți termenii și să fie disponibili pentru publicitate conform instrucțiunilor rezonabile transmise de către Promotor.
  8. Dacă lucrurile evoluează în mod nedorit și, în ciuda eforturilor Promotorului, acesta nu reușește să administreze în mod echitabil sau corespunzător Promoția, Promotorul și companiile sale afiliate nu au nicio responsabilitate și au dreptul de a anula sau modifica Promoția. Aceste măsuri vor fi luate numai în circumstanțe excepționale. De asemenea, Promotorul are dreptul de a descalifica un participant dacă acesta intervine în mod neautorizat în cadrul procesului de înscriere sau îl utilizează în mod abuziv, iar participantul nu va avea dreptul de a primi premiul dacă a acționat în mod fraudulos sau lipsit de onestitate.
  9. Promotorul nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru nicio daună, pierdere sau vătămare suferită de vreun participant în contextul înscrierii în Promoție sau ca urmare a acceptării vreunui premiu sau a participării la vreun premiu.
  10. Participanții își asumă întreaga răspundere pentru orice vătămare corporală sau pagubă materială cauzată sau pretinsă a fi cauzată prin participarea la această Competiție sau prin utilizarea sau valorificarea oricărui premiu. Booking.com și filialele, afiliații, agențiile de promovare, furnizorii, furnizorii de premii și toți administratorii, membrii conducerii, angajații și cesionarii acestora, precum și Facebook și Instagram (denumite colectiv „Părțile exonerate de răspundere”) nu vor fi răspunzătoare pentru nicio reclamație apărută în legătură cu participarea la această Competiție (inclusiv pentru orice prejudiciu cauzat sau pretins a fi cauzat în timpul filmării materialelor înregistrate) sau cu acceptarea sau utilizarea oricărui premiu.
  11. Participantul exonerează Promotorul de răspundere pentru orice reclamații apărute ca urmare a utilizării sau a divulgării oricărei înscrieri la concurs realizate în conformitate cu Termenii și condițiile de față. Promotorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru publicarea oricărui conținut reprodus în mod ilegal într-o înscriere la concurs.
  12. Nicio prevedere din cadrul Termenilor și condițiilor de față nu trebuie interpretată astfel încât să limiteze răspunderea Părților exonerate de răspundere sau a Participantului pentru denaturarea frauduloasă a informațiilor sau să îi exonereze pe aceștia de răspundere pentru denaturarea frauduloasă a informațiilor.
 9. Confidențialitate:
  1. Promotorul va utiliza datele personale furnizate Promotorului pentru derularea Promoției și a promovării ulterioare a rezultatelor conform prevederilor din Termenii și condițiile de față. Promotorul poate utiliza în continuare datele personale în scopurile descrise în Declarația de confidențialitate a Booking.com www.booking.com/content/privacy, cum ar fi în scopuri analitice interne, pentru depistarea și prevenirea fraudei sau în alte scopuri legale sau privind conformitatea, conform descrierii din Declarația de confidențialitate a Booking.com. Promotorul este operatorul de date personale al oricăror date personale primite ca parte a Promoției. Dacă aveți vreo întrebare sau îngrijorare legată de utilizarea datelor personale de către Promotor, vă rugăm să contactați [bookinghero@booking.com].
  2. Această Promoție nu este în niciun fel sponsorizată/promovată, aprobată sau administrată de Facebook sau Instagram și nici asociată cu acestea. În contextul subiectului Promoției, înțelegeți că oferiți informații către Promotor, și nu către Facebook sau Instragram. Prin înscrierea în Promoție, toți participanții sunt de acord să exonereze complet de răspundere Facebook sau Instagram. Toate înscrierile la concurs vor face obiectul termenilor de utilizare ai Facebook și ai Instagram, care pot fi consultați la adresele www.facebook.comm șiwww.instagram.com.
  3. Promotorul respectă pe deplin libertatea de exprimare, dar, înainte de înscrierea în Promoție, cei selectați drept câștigători nu trebuie să fi exprimat, postat, publicat sau să fi determinat să se publice în presă, la radio, la televiziune sau pe orice rețea de socializare niciun fel de comentarii susceptibile să discrediteze sau să afecteze negativ reputația Promotorului sau a produselor ori a serviciilor acestuia sau să fi încălcat regulile canalelor mass-media relevante. În plus, câștigătorii au obligația de a nu face aceste lucruri pe toată durata Promoției. Dacă Promotorul decide, la libera sa alegere, că un câștigător a încălcat această condiție, dreptul la premiu al câștigătorului poate fi anulat și un alt câștigător poate fi ales pe aceeași bază ca și câștigătorul inițial.
 10. Legea aplicabilă:
  1. Prin înscrierea în Competiție, participanții sunt de acord în mod expres și acceptă faptul că, pentru toate aspectele legate de interpretarea, derularea și aplicarea Termenilor și condițiilor de față, care sunt reglementate de legea neerlandeză și fac obiectul competenței exclusive a instanțelor din Amsterdam, Țările de Jos, renunță în mod expres la orice altă competență la care ar putea apela în virtutea domiciliului lor prezent sau viitor sau în virtutea oricărui alt motiv. Pentru informații suplimentare privind legea aplicabilă, litigiile sau arbitrajul, accesați www.booking.com/content/terms.
  2. Dacă oricare dintre dispozițiile acestor reguli este lipsită de valabilitate în temeiul legii, al regulilor sau al reglementărilor unei anumite țări, aceasta se va aplica numai în măsura permisă.
 11. ABSENȚA PROCEDURII LEGALE: Doar pentru rezidenții germani: este exclus recursul la orice tribunal [traducere în limba germană: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen].
 12. Doar pentru rezidenții UE:
  1. Promotorul va fi pe deplin responsabil pentru intenție și neglijență gravă, precum și pentru daunele cauzate de punerea în pericol a vieții, vătămarea integrității corporale sau a sănătății provocată de Promotor ca rezultat direct sau consecință directă a acestei Competiții.
  2. În caz de neglijență minoră, Promotorul este responsabil doar pentru încălcarea unei obligații contractuale semnificative („Obligație fundamentală”). O Obligație fundamentală, în sensul acestei dispoziții, este o obligație a cărei îndeplinire face ca punerea în aplicare a acestui contract să fie, în primul rând, posibilă și, ca atare, pe a cărei îndeplinire se poate baza, în general, partenerul contractual.
  3. Promotorul nu va fi răspunzător pentru lipsa succesului comercial, pentru pierderea profiturilor, pentru daunele-interese neprevăzute și pentru cele indirecte.
  4. Valoarea totală a răspunderii nu va depăși 70.000 EUR.
  5. Limitarea răspunderii se va aplica, mutatis mutandis, în beneficiul angajaților, al agenților și al reprezentanților delegați ai Promotorului.
  6. După caz, orice eventuală răspundere a Promotorului pentru toate garanțiile și revendicările solicitate în baza Legii aplicabile privind răspunderea pentru produs nu va fi afectată.
 13. DIVERSE: În eventualitatea unui conflict între versiunea în limba engleză a Termenilor și condițiilor de față și oricare dintre traducerile sale, versiunea în limba engleză va prevala. Lipsa valabilității sau caracterul neaplicabil al oricărei dispoziții din prezentul document nu afectează în niciun fel valabilitatea și caracterul aplicabil al oricărei alte dispoziții din cadrul Termenilor și condițiilor de față.
 14. Cine a câștigat? Prenumele și regiunile de reședință, precum și înscrierile la concurs câștigătoare ale câștigătorilor pot fi obținute trimițând un e-mail la adresa bookinghero@booking.com, care va fi disponibilă încă 4 săptămâni după data de 3 februarie 2020.
 15. ÎNȘTIINȚĂRI SPECIFICE ȚĂRILOR: Dacă oricare dintre dispozițiile Termenilor și condițiilor de față este lipsită de valabilitate în temeiul legii, al regulilor sau al reglementărilor unei anumite țări, aceasta se va aplica numai în măsura permisă. În plus față de declarațiile privind răspunderea fiscală din Termenii și condițiile de față, Finaliștii/Câștigătorii trebuie să se supună obligației de raportare a veniturilor și, dacă este cazul, plății oricăror impozite datorate în conformitate cu legile, regulile și reglementările din țara de reședință a Finalistului/Câștigătorului. Prin înscrierea în Competiție, Participanții sunt de acord în mod expres și acceptă faptul că pentru toate aspectele legate de interpretarea, derularea și aplicarea Termenilor și condițiilor de față, fiecare dintre aceștia se supun în mod expres legislației instanțelor din Amsterdam, Țările de Jos, renunțând în mod expres la orice altă competență la care ar putea apela în virtutea domiciliului lor prezent sau viitor sau în virtutea oricărui alt motiv.

Prin înscrierea ca Participant în Competiție, confirmați și sunteți de acord că ați citit cu atenție Termenii și condițiile de față și înțelegeți că aveți obligația de a respecta fiecare termen al acestui document.

Promotorul: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Țările de Jos