Termeni și condiții

Termeni și condiții – rezumat:

Participarea este limitată la rezidenții legali din Australia, Austria, Belgia, Canada (mai puțin Quebec), Columbia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Hong Kong, Olanda, Norvegia, Peru, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Taiwan, Ucraina, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Vietnam, care au cel puțin 18 ani. Promoția se consideră nulă acolo unde există interdicții. Înscrierea se poate face între 29.09.2018 și 31.10.2018. Pentru înscriere: Postați pe Instagram sau pe pagina de Facebook a Booking.com și spuneți-ne, în cel mult 300 de cuvinte, unde v-ați cazat într-o călătorie prin Booking.com între 18 noiembrie 2017 și 28 septembrie 2018, ce post/poziție/responsabilitate ocupa eroul ospitalității de la unitatea de cazare („Booking Hero”) și ce eforturi peste așteptări a făcut persoana respectivă. Nu uitați să includeți #BookingHero și #Contest, iar dacă sunteți pe Instagram, adăugați eticheta @BookingCom și asigurați-vă că v-ați făcut contul public. Premiile: un (1) premiu principal: credit Booking.com de 25.000 EUR pentru câștigătorul premiului principal și credit Booking.com de 25.000 EUR pentru Booking Hero-ul pe care l-a nominalizat; și două (2) premii secundare: credit Booking.com de 5.000 EUR pentru câștigătorul fiecărui premiu secundar și credit Booking.com de 5.000 EUR pentru Booking Heroes nominalizați de aceștia. Creditul Booking.com poate fi utilizat pentru plata sejururilor la oricare proprietate parteneră Booking.com care acceptă credite Booking.com. Accesați https://hero.booking.com pentru a vedea textul complet al Termenilor și condițiilor și detalii privind premiile. Promotor: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Țările de Jos.

Termeni și condiții – text integral:

 1. Eligibilitate:
  1. „My Booking Hero 2018” („Promoția” sau „Competiția”) este deschisă numai rezidenților legali din următoarele țări: Australia, Austria, Belgia, Canada (mai puțin Quebec), Columbia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Hong Kong, Olanda, Norvegia, Peru, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Taiwan, Ucraina, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Vietnam, cu vârsta de cel puțin 18 ani care au rezervat la o unitate de cazare prin Booking.com și au stat la unitatea de cazare respectivă între 18 noiembrie 2017 și 28 septembrie 2018 („Concurenții” sau „Participanții” eligibili). Participanții trebuie să poată furniza un număr de confirmare a rezervării emise de Booking.com asociat cu numele lor, data sejurului și unitatea de cazare ca dovadă a sejurului, în orice moment, la libera alegere a Promotorului.
  2. Concurenții trebuie să se asigure că participarea lor (inclusiv acceptarea eventualului premiu acordat) este legală în conformitate cu legislația țării ai cărei rezidenți sunt. Promoția se consideră nulă acolo unde există interdicții. Promotorul nu face declarații exprese sau deduse privind legalitatea participării vreunei persoane sau legalitatea oricărui alt aspect al oricărei Promoții.
  3. Angajații Booking.com („Promotorul”) și membrii direcți ai familiei acestora, dar și orice alte persoane care au o altfel de legătură cu promotorul sunt excluși de la participarea în cadrul Competiției.
 2. Perioada Promoției:
  1. Perioada Promoției începe de la ora 00:01 GMT a zilei de 29 septembrie 2018 și se încheie la ora 23:59 GMT a zilei de 31 octombrie 2018 („Perioada Promoției”).
 3. Cum vă puteți înscrie:
  1. În Perioada Promoției, conectați-vă la contul dumneavoastră de Facebook sau Instagram (sau creați-vă gratuit un cont). Înscrierea în Concurs se poate face doar prin postarea pe contul dvs. de Facebook sau Instagram, conform instrucțiunilor de mai jos („Înscrierea” sau „Postarea”).
  2. Pentru Facebook: Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a posta pe pagina Facebook a Booking.com la: www.facebook.com/bookingcom/. Asigurați-vă că ați inclus #BookingHero și #Contest în postarea dumneavoastră.
  3. Pentru Instagram: Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a posta pe pagina contului dvs. Instagram. Asigurați-vă că ați inclus #BookingHero și #Contest în postarea dumneavoastră, dar și eticheta @BookingCom. Asigurați-vă că respectivul cont de Instagram este setat ca public pe toată durata Perioadei Promoției, astfel încât Promotorul să poată citi înscrierea dvs. și să vă contacteze dacă este necesar.
  4. Postarea dvs. ar trebui să includă: (i) numele proprietății la care ați stat pe durata călătoriei dvs. prin Booking.com, (ii) postul/poziția/responsabilitatea aferente angajatului/angajatei pe care îl/o nominalizați ca Booking Hero și (iii) ce eforturi peste așteptări a făcut persoana respectivă pentru reușita călătoriei dumneavoastră. IMPORTANT: Nu comunicați în mod public numele persoanei nominalizate ca Booking Hero. În caz contrar, Promotorul își rezervă dreptul de a șterge intrarea dumneavoastră în concurs de pe Facebook sau, dacă ați postat pe Instagram, va trebui să ștergeți postarea respectivă în termen de o oră de la momentul în care Promotorul vă contactează pentru a vă atrage atenția asupra acestui aspect.
  5. Dumneavoastră vă revine responsabilitatea de a obține consimțământul Booking Hero-ului pe care îl nominalizați pentru participarea la Promoție.
  6. Toate înscrierile trebuie postate până la ora 23:59 GMT a zilei de 31 octombrie 2018. Înscrierile postate după data considerată a fi termen limită nu vor fi eligibile pentru participarea la această Competiție.
 4. Instrucțiunile și restricțiile privind înscrierea:
  1. Fiecare persoană are dreptul la o singură înscriere, indiferent de metoda de înscriere.
  2. Intrarea în concurs trebuie să conțină maximum 300 de cuvinte.
  3. Persoana desemnată ca Booking Hero poate fi nominalizată de mai multe ori.
  4. Pentru ca înscrierea să fie valabilă, persoana desemnată ca Booking Hero trebuie să fie angajată la unitatea de cazare în momentul înscrierii și al acordării premiilor și, în cazul în care sunteți desemnat câștigător, pentru ca să vă poată fi acordat premiul.
  5. Intrările în concurs/Postările pot fi redactate în limba oficială a țării în care locuiește Participantul.
  6. Toate intrările în concurs trebuie publicate direct de persoana care concurează în cadrul Promoției.
  7. Nu vor fi acceptate intrări în concurs colective realizate de entități comerciale, grupuri de consumatori sau terțe părți. Intrările în concurs incomplete sau ilizibile și cele care nu întrunesc pe deplin cerințele acestor termeni și condiții vor fi descalificate și nu vor fi luate în calcul.
  8. În cazul în care o proprietate sau un membru al personalului angajat la proprietatea respectivă a optat să se retragă din Promoție sau nu și-a dat consimțământul, Promotorul va șterge orice intrare în concurs de pe Facebook legate de respectiva proprietate sau de respectivul membru al personalului angajat la acea proprietate. Concurenții sunt de acord ca, în cazul în care postează pe Instagram în legătură cu o proprietate sau cu un membru al personalului angajat la proprietatea respectivă care fie nu și-a dat consimțământul, fie a optat să se retragă din Promoție, să șteargă postarea respectivă în termen de o oră de la momentul la care sunt contactați de către Promotor pentru a li se atrage atenția asupra acestui aspect. Concurentul înțelege și își dă acordul de a fi obținut consimțământul Booking Hero-ului în vederea nominalizării publice a persoanei respective ca Booking Hero.
  9. Promotorul va respinge intrările în concurs care, în opinia rezonabilă a Promotorului, respectă următoarele condiții: Intrarea în concurs trebuie să fie creația originală a Concurentului. Modificarea, adăugarea de text sau alterarea materialului preexistent al unei terțe-părți nu se califică drept creație originală a Concurentului.
  10. Intrarea în concurs nu trebuie să încalce drepturile de autor sau drepturile unei terțe părți, incluzând, dar fără a se limita la, confidențialitate, publicitate, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Promotorul își rezervă dreptul de a valida înscrierile care fac dovada respectării exclusive a drepturilor de autor sau a mărcilor comerciale ale terțelor-părți.
  11. Intrarea în concurs nu trebuie să conțină „materiale înregistrate” ale terțelor-părți fără permisiunea acestora.
  12. Intrarea în concurs nu trebuie să reflecte conținut care descrie/promovează orice tip de comportament sau activitate periculoasă care pot duce la vătămări corporale ale propriei persoane sau ale altor persoane.
  13. Intrarea în concurs nu trebuie să denigreze în niciun fel Promotorul sau alte persoane sau organizații; intrarea în concurs nu trebuie să conțină cuvinte, declarații sau text inadecvate (inclusiv cuvinte sau simboluri considerate ofensatoare pentru persoanele aparținând unei anumite rase, etnii, religii, orientări sexuale sau grup socio-economic); intrarea în concurs nu trebuie să încalce legile și reglementările aplicabile la nivel federal, statal, național, provincial sau local; nu trebuie să includă conținut ilegal; și trebuie să fie considerat potrivită pentru prezentarea în mediul public.
  14. Intrarea în concurs nu trebuie să promoveze niciun fel de agendă politică.
 5. Jurizarea și selectarea câștigătorilor:
  1. În jurul datei de 1 noiembrie 2018, la sediul Promotorului toate înscrierile vor fi jurizate pe baza unei liste lungi a tuturor înscrierilor eligibile primite până la închiderea Perioadei Promoției de către Promotor (la libera sa alegere) pe baza următoarelor criterii de jurizare („Criteriile”) care vor fi luate în considerare în mod echitabil pentru stabilirea punctajului final:
   1. A demonstrat concurentul ce eforturi peste așteptări a făcut Booking Hero pentru a demonstra niveluri ridicate de ospitalitate?
   2. Ar fi această experiență una de neuitat atât pentru concurent, cât și pentru Booking Hero?
   3. Este intrarea în concurs interesantă, antrenantă și la un standard ridicat?
   4. Concurenții preselectați din lista lungă vor fi anunțați de către Promotor printr-un mesaj trimis pe contul de rețea de socializare utilizat pentru participarea la Promoție și li se va cere adresa de e-mail. Corespondența prin intermediul acestei adrese de e-mail va fi utilizată pentru a obține informații suplimentare despre participant și despre persoana desemnată ca Booking Hero, inclusiv pentru verificarea faptului că atât participantul, cât și persoana desemnată de acesta ca Booking Hero sunt participanți valabili/eligibili.
   5. De asemenea, se va purta o corespondență cu Booking Hero-ul nominalizat, care trebuie să rămână în serviciul unității de cazare respective pentru ca participarea să fie valabilă. Dacă un concurent preselectat de pe lista lungă sau persoana desemnată de acesta ca Booking Hero nu răspund în termen de 48 de ore de la primul contact, dacă au conturile private și în incapacitatea de a accepta mesajele trimise, dacă refuză premiul, dacă nu pot furniza o dovadă valabilă a sejurului lor prin Booking.com menționat la Înscriere și/sau dacă persoana desemnată ca Booking Hero nu este angajat al unității de cazare menționate la Înscriere, atunci Promotorul își rezervă dreptul de a descalifica respectivul Concurent și Booking Hero-ul său, la libera sa alegere.
   6. Din lista lungă finală de participanți eligibili („Semifinaliștii”), Promotorul și o terță parte independentă calificată vor juriza aceste înscrieri utilizând Criteriile de jurizare menționate mai sus, pentru a stabili concurenții cărora li se acordă primele trei locuri („Finaliștii”), la libera lor alegere.
   7. În cazul unui rezultat de egalitate în etapa de jurizare în ceea ce privește stabilirea Semifinaliștilor și a Finaliștilor, înscrierile respective vor fi jurizate din nou de un Juriu separat pentru a stabili Participantul/Concurentul care va fi considerat a fi Semifinalistul sau Finalistul.
   8. Reprezentanții Promotorului vor reevalua apoi fiecare intrare a Finaliștilor pe baza informațiilor suplimentare obținute, pentru a stabili câștigătorul Premiului întâi și cei doi câștigători ai Premiilor secundare.
   9. Decizia Promotorului va fi definitivă și nu se va purta nicio corespondență pe această temă.
 6. Premiile și valorile lor aproximative:
  1. Booking.com acordă următoarele Premii:
   Un (1) Premiu principal constând în credit Booking.com în valoare de 50.000 EUR care va fi repartizat după cum urmează: 25.000 EUR pentru Participant și 25.000 EUR pentru persoana desemnată de acesta ca Booking Hero.
   Două (2) Premii secundare: fiecare dintre ele constă în credit Booking.com în valoare de 10.000 EUR care va fi repartizat după cum urmează: 5.000 EUR pentru Participant și 5.000 EUR pentru persoana desemnată de acesta ca Booking Hero.
   Valoarea totală a premiilor constând în credit Booking.com acordate în cadrul acestei Promoții este de 70.000 EUR.
  2. Finalistul și premiile de călătorie pentru câștigători:
   Finaliștii vor face o călătorie cu avionul până la o locație de filmare relevantă, la un moment ce va fi decis în cursul comunicării cu Promotorul. Concurenții trebuie să fie dispuși și disponibili să călătorească pentru o perioadă de 4 zile între 1 noiembrie 2018 și 15 ianuarie 2019, iar Booking Hero-ul lor trebuie să fie dispus și disponibil pentru două zile în aceeași perioadă de călătorie. Valoarea fiecărei călătorii este de aproximativ 3.000 EUR.
   Câștigătorul confirmat al Premiului principal și câștigătorii Premiilor secundare și persoanele desemnate de aceștia ca Booking Hero trebuie să fie dispuși și disponibili să călătorească la Amsterdam pentru o perioadă de 3 zile între 1 ianuarie 2019 și 31 ianuarie 2019. Valoarea fiecărei călătorii este de aproximativ 3.000 EUR.
   Valoarea totală a premiilor de călătorie acordate de Booking.com în cadrul acestei Promoții este de 18.000 EUR.
 7. Informații și restricții privind Premiul/Călătoria:
  1. Promotorul poate refuza să acorde premiul sau poate face demersuri pentru recuperarea acestuia în caz de fraudă, acțiune lipsită de onestitate sau neeligibilitate în conformitate cu acești Termeni și condiții.
  2. Doar câștigătorii confirmați și persoanele desemnate de aceștia ca Booking Hero și care sunt confirmați de Promotor vor beneficia de premiile menționate aici.
  3. Depunerea/Postarea unei intrări în concurs nu constituie și nu garantează acordarea unui premiu.
  4. Creditul Booking.com poate fi utilizat pentru plata sejururilor la oricare proprietate parteneră Booking.com care acceptă credite Booking.com.
  5. Premiile vor fi transferate în conturile câștigătorilor în data de 31 ianuarie 2019. În cazul în care un câștigător nu are cont Booking.com, este necesară crearea unui cont. Booking.com le oferă deținătorilor săi de conturi un serviciu de autentificare în doi pași și le recomandă insistent câștigătorilor să utilizeze acest serviciu.
  6. Creditele vor fi valabile pe o perioadă de cinci ani de la data la care au fost distribuite de Promotor direct în Contul Booking.com al câștigătorului.
  7. Câștigătorilor li se interzice să își vândă creditele Booking.com proprii. În cazul în care Booking.com află că un câștigător își vinde creditele, Booking.com își rezervă dreptul de a anula aceste credite.
  8. Promotorul nu va fi obligat sub nicio formă să atribuie mai multe premii decât numărul de premii disponibile în conformitate cu acești Termeni și condiții.
  9. Premiile sunt netransferabile și nu există alternative în numerar sau de altă natură, nici în totalitate, nici parțial. În cazul unor circumstanțe neprevăzute, Promotorul își rezervă dreptul de a înlocui premiul cu un premiu alternativ de valoare egală sau mai mare.
  10. Câștigătorilor le revine întreaga responsabilitate pentru evaluarea și plata tuturor eventualelor impozite federale, provinciale, naționale și locale în legătură cu premiul primit, inclusiv a eventualelor impozite pe venit sau cu reținere la sursă. În cazul în care promotorul este sau poate fi obligat în mod rezonabil la plata vreunui impozit reținut la sursă în legătură cu premiul, promotorul are dreptul să deducă impozitul respectiv din premiu.
  11. Locurile în avion sunt în funcție de disponibilitate.
  12. Zborurile pot fi nocturne, deci este posibil ca plecarea câștigătorilor din țara de origine sau sosirea acestora în țara de origine să trebuiască să aibă loc mai înainte sau după datele de călătorie precizate.
  13. Biletele sunt nerambursabile și netransferabile; se pot aplica date și restricții de întrerupere a călătoriei. Toate rezervările de călătorie se fac la libera alegere a Promotorului. Nu sunt permise substituirile sau transferurile premiilor de călătorie.
  14. Călătorii vor trebui să respecte Condițiile de transport ale Transportatorului aerian.
  15. Odată emise biletele, acestea sunt valabile numai pentru zborurile, datele și orele indicate.
  16. Călătoria trebuie efectuată la momentele precizate; nu sunt disponibile alternative. După confirmarea locurilor în avion, nu mai este posibilă modificarea numelor ocupanților.
  17. Dacă o rezervare este anulată de către câștigător, nu se vor elibera bilete alternative și, pentru evitarea neclarităților, nu se va oferi nicio compensație și/sau rambursare.
  18. Promotorul nu își asumă responsabilitatea pentru documentele de călătorie pierdute, distruse sau furate. Premiul poate fi reținut în cazul în care (a) documentele de călătorie adecvate pentru oricare dintre călătorii sau pentru toate acestea nu pot fi obținute indiferent de motiv în intervalul de timp solicitat de Promotor sau (b) dacă apar complicații legate de documentele de imigrare sau de călătorie care îi interzic Câștigătorului să călătorească către sau de la destinația menționată. În acest din urmă caz, Câștigătorul va fi singurul responsabil pentru organizarea și plata cheltuielilor de călătorie către destinația sa inițială. Câștigătorii sunt singurii responsabili pentru stabilirea și respectarea tuturor procedurilor și restricțiilor de călătorie internaționale și interne.
  19. Câștigătorul și invitatul său trebuie să călătorească urmând același itinerar.
  20. Facilitățile suplimentare aferente zborului nu sunt incluse în premiu (facilitățile suplimentare includ, printre altele, mâncărurile și băuturile servite la bord).
  21. Fiecărui călător îi revine responsabilitatea de a încheia o asigurare adecvată pentru călătorie și/sau pentru anulare.
  22. Toți călătorii trebuie să aibă un pașaport valabil încă cel puțin 6 luni la data călătoriei; eventualele vize necesare sau asigurarea de călătorie reprezintă responsabilitatea câștigătorului și a invitatului acestuia și trebuie să respecte cerințele de intrare. Vă rugăm să rețineți că, începând din 1 aprilie 2016, toți pasagerii care călătoresc în SUA conform Programului de eliminare a obligativității vizelor (Visa Waiver Program) trebuie să dețină un pașaport cu cip integrat.
  23. Pentru evitarea neclarităților, premiul nu include călătorii/transport, cazare, alimente, băuturi, suveniruri, gratuități, taxe de parcare, taxe pentru bagaj excedentar, excursii suplimentare și vizitarea punctelor de atracții și nici alte costuri de natură personală (inclusiv bani de cheltuială) care nu sunt menționate explicit în acești termeni și condiții; nici Promotorul, nici vreun furnizor al vreunei componente a premiului nu va fi responsabil pentru niciun asemenea cost.
  24. Călătorilor li se poate solicita să semneze o declarație de exonerare, un angajament privind confidențialitatea, o cesionare de drepturi și o declarație de neasumare a răspunderii drept condiție pentru acceptarea și participarea la premiu.
  25. Asigurarea de călătorie și alte asigurări relevante vor fi responsabilitatea călătorilor.
  26. Călătorii trebuie să informeze Promotorul cu privire la orice nevoi speciale, cum ar fi cele legate de scaunul cu rotile sau de altă natură.
  27. Toate problemele medicale trebuie declarate detaliat anterior rezervării și poate fi necesară o adeverință medicală.
  28. Promotorul va achita costul pentru o cameră standard, plus taxele aferente camerei; și
  29. Călătorii sunt singurii responsabili pentru orice costuri suplimentare suportate la hotel pe durata sejurului lor, inclusiv, printre altele, costurile pentru mâncăruri, băuturi, nopți suplimentare și servicii, împreună cu taxele aferente; de asemenea, pentru preluarea camerei va fi necesar un card de credit sau de debit valabil, care va fi utilizat ca garanție pentru eventualele costuri suplimentare, cum ar fi apelurile de la telefonul din cameră sau serviciile utilizate.
 8. Răspunderea generală și eliberarea de răspundere:
  1. Participând la această Promoție, se consideră că participanții au acceptat să respecte Termenii și condițiile corespunzătoare.
  2. Concurând în cadrul acestei Promoții, Finaliștii/Câștigătorii acordă, prin prezenta, Promotorului (sau unei persoane desemnate de către promotor) dreptul exclusiv de a înregistra în format video, audio și foto toate activitățile acestora în legătură cu promoția și (dacă este cazul) cu eventualele premii. Toate materialele înregistrate de către Promotor (sau de către persoana desemnată de promotor) în format video sau audio vor fi denumite „materiale înregistrate”. Prin prezenta, toți concurenții cedează în mod irevocabil și necondiționat Promotorului, cu garanție de titlu deplin (și prin prezenta cesiune a drepturilor actuale și viitoare), toate drepturile de proprietate intelectuală asupra oricăror materiale înregistrate, în întreaga lume, pentru întreaga perioadă neexpirată a respectivelor drepturi, precum și toate reînnoirile, revenirile și prelungirile respectivei perioade care pot fi oferite în conformitate cu orice legislație aplicabilă, în întreaga lume. Prin prezenta, toți concurenții renunță în mod irevocabil și necondiționat, în favoarea Promotorului, a afiliaților Booking.com și a deținătorilor de licență, a persoanelor desemnate și a succesorilor în drepturi, la toate drepturile morale aferente oricăror materiale înregistrate care le revin sau le-ar putea reveni în orice moment din viitor.
  3. Nu se acceptă nicio răspundere pentru intrări în concurs sau postări ilizibile, incomplete sau întârziate.
  4. Concurând în cadrul Promoției, concurenții își dau acordul ca intrările lor în concurs să fie utilizate de Promotor fără nicio compensație ulterioară suplimentară față de acordarea premiului, în mod perpetuu, în scopuri de promovare, începând de la data publicării materialelor de concurs. Drepturile de autor privind intrarea în concurs respectivă vor rămâne ale concurentului. Cu toate acestea, concurând în cadrul Promoției, concurentul își exprimă acordul ca Promotorul să publice aceste intrări în concurs sau postări pe site-ul său web și să le utilizeze, eventual, în continuare pe site-ul său, pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram sau pe altă platformă de rețea de socializare. De asemenea, concurentul își dă acordul cu privire la alte posibile utilizări promoționale pe orice canal media ales de către Promotor, fără nicio plată suplimentară față de acordarea premiului, timp de până la un an de la data publicării intrării în concurs, dar fără nicio mențiune referitoare la concurentul în cauză.
  5. Promotorul, afiliații, sucursalele, distribuitorii, agențiile de publicitate și de promovare nu vor fi responsabili pentru materialele promoționale care pot fi ilizibile, distruse, modificate, falsificate, duplicate sau necorespunzătoare în orice alt fel sau pentru imprimarea, erorile tipografice, mecanice sau alte pentru orice alte erori în ceea ce privește notificarea sau anunțarea premiului.
  6. Dacă sunteți câștigător al Promoției, vă exprimați acordul ca Promotorul să poată utiliza numele dvs., imaginea dvs. și orașul sau țara dvs. de reședință pentru a anunța câștigătorul acestei Competiții și în orice alte scopuri promoționale rezonabile și conexe.
  7. Prin acceptarea premiului (credit Booking.com sau/și călătorii), câștigătorii își exprimă acordul de a participa la orice material de publicitate rezonabil organizat de către Promotor sau de către entități care acționează în numele acestuia. Pentru a fi confirmat drept câștigător, atât concurentul, cât și Booking Hero trebuie să accepte toți termenii și să fie disponibili pentru publicitate conform instrucțiunilor rezonabile transmise de către Promotor.
  8. Dacă lucrurile evoluează în mod nedorit și, în ciuda eforturilor Promotorului, acesta nu reușește să administreze în mod echitabil sau corect Promoția, Promotorul și companiile sale afiliate nu poartă nicio răspundere și au dreptul să anuleze sau să modifice Promoția. Aceste măsuri vor fi luate numai în circumstanțe excepționale. De asemenea, Promotorul are dreptul de a descalifica un participant dacă acesta manipulează sau utilizează abuziv procesul de participare, iar participantul nu va avea dreptul la acordarea premiului dacă a acționat în mod fraudulos sau lipsit de onestitate.
  9. Promotorul nu poate accepta niciun fel de răspundere pentru nicio daună, pierdere sau vătămare suferită de vreun concurent în contextul participării în cadrul Promoției sau ca urmare a acceptării vreunui premiu sau a participării la vreun premiu.
  10. Participanții își asumă întreaga răspundere pentru orice neajuns sau prejudiciu cauzat sau pretins a fi cauzat prin participarea la această Competiție sau prin utilizarea sau valorificarea oricărui tip de premiu. Booking.com și sucursalele sale, afiliații, agențiile de promovare, comercianții, furnizorii de premii și toți directorii, managerii, angajații și delegații acestora, precum și Facebook și Instagram (desemnate colectiv ca „Părțile eliberate de răspundere”) nu vor fi responsabile pentru nicio reclamație apărută în legătură cu participarea la această Competiție (inclusiv pentru orice prejudiciu cauzat sau pretins a fi cauzat în timpul filmării materialelor înregistrate) sau pentru acceptarea sau utilizarea oricărui tip de premiu.
  11. Participantul eliberează Promotorul de răspundere pentru orice reclamații apărute ca urmare a utilizării sau divulgării oricărei intrări în concurs realizate în conformitate cu prezenții Termeni și condiții. Promotorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru publicarea oricărei intrări în concurs reproduse în mod ilegal.
  12. Nimic din cadrul prezenților Termeni și condiții nu trebuie interpretat astfel încât să limiteze sau să excludă fie Părțile eliberate de răspundere, fie Participantul de la răspundere pentru denaturarea frauduloasă a informațiilor.
 9. Confidențialitate:
  1. Promotorul va utiliza datele cu caracter personal furnizate Promotorului pentru derularea Promoției și va promova ulterior rezultatele conform descrierii din acești Termeni și condiții. Promotorul poate utiliza în continuare datele cu caracter personal în scopurile descrise în Declarația de confidențialitate a Booking.com www.booking.com/content/privacy, cum ar fi în scopuri analitice interne, pentru depistarea și prevenirea fraudei sau în alte scopuri legale sau privind conformitatea, conform descrierii din Declarația de confidențialitate a Booking.com. Promotorul este controlorul de date cu caracter personal primite ca parte a Promoției. Dacă aveți vreo întrebare sau îngrijorare legată de utilizarea de către Promotor a datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați [bookinghero@booking.com].
  2. Această Promoție nu este în niciun fel sponsorizată/promovată, aprobată sau administrată de Facebook sau Instagram și nici asociată cu acestea. Înțelegeți că transmiteți informații către Promotor, nu către Facebook sau Instagram. Concurând în cadrul Promoției, toți participanții sunt de acord să exonereze complet de răspundere Facebook sau Instagram. Toate intrările în concurs vor fi supuse termenilor Facebook și Instagram, care pot fi consultați la adresele www.facebook.com and www.instagram.com.
  3. Promotorul respectă pe deplin libertatea de exprimare, dar înainte de a concura în cadrul Promoției, cei selectați drept câștigători nu trebuie să fi exprimat, postat, publicat sau cauzat să se publice în presă, la radio, la televiziune sau în orice rețea de socializare niciun fel de comentarii susceptibile să discrediteze sau să afecteze negativ reputația Promotorului sau a produselor ori a serviciilor sau să încalce regulile canalelor media relevante. În plus, câștigătorii au obligația de a nu face aceste lucruri pe toată durata Promoției. Dacă Promotorul decide, la libera sa alegere, că un câștigător a încălcat această condiție, poate fi anulat dreptul câștigătorul premiului și poate fi ales un alt câștigător pe aceeași bază ca și câștigătorul inițial.
 10. Legea aplicabilă:
  1. Prin înscrierea la Competiție, participanții sunt de acord în mod expres și acceptă faptul că pentru toate aspectele legate de interpretarea, derularea și validarea acestor Termeni și condiții, care sunt reglementate de legea olandeză și fac obiectul jurisdicției exclusive a instanțelor din Amsterdam, Țările de Jos, renunță în mod expres la orice altă jurisdicție la care ar putea apela în virtutea domiciliului lor prezent sau viitor sau în virtutea oricărei alte cauze. Pentru informații suplimentare privind legea aplicabilă, litigiile sau arbitrajul, accesați www.booking.com/content/terms.
  2. Dacă oricare dintre prevederile acestor reguli este nevalidă în temeiul legii, al regulilor sau reglementărilor anumite țări, aceasta se va aplica numai în măsura permisă.
 11. ABSENȚA PROCEDURII LEGALE: Doar pentru rezidenții germani: Se interzice recursul la orice tribunal
 12. Doar pentru rezidenții UE:
  1. Promotorul este pe deplin responsabil pentru intenție și neglijență grave, precum și pentru deces sau pentru vătămarea integrității corporale sau a sănătății provocate de Promotor, ca rezultat sau consecință directă a acestui concurs.
  2. În caz de neglijență ușoară, Promotorul este responsabil doar pentru încălcarea unei obligații contractuale materiale („obligație fundamentală”). O obligație fundamentală, în sensul acestei prevederi, este o obligație a cărei îndeplinire face ca implementarea acestui contract să fie posibilă, în primul rând, și pe a cărei realizare, partenerul contractual poate, prin urmare, să se bazeze, în general.
  3. Promotorul nu va fi răspunzător pentru lipsa succesului comercial, pentru pierderea profiturilor, pentru daunele neprevăzute și pentru cele indirecte.
  4. Valoarea răspunderii nu va depăși 70.000 EUR.
  5. Limitarea răspunderii se aplică mutatis mutandis în beneficiul angajaților, agenților și al delegaților Promotorului.
  6. După caz, orice eventuală răspundere a Promotorului pentru toate garanțiile și revendicările solicitate în baza Legii aplicabile privind răspunderea pentru produs nu va suferi modificări.
 13. DIVERSE: În eventualitatea unui conflict între versiunea în limba engleză a acestor Termeni și condiții și oricare dintre traducerile sale, versiunea în limba engleză prevalează. Invaliditatea sau imposibilitatea de aplicare a oricărei prevederi din prezentul document nu afectează în niciun fel validitatea și aplicarea oricărei alte dispoziții din cadrul acestor Termeni și condiții.
 14. Cine a câștigat? Prenumele și regiunile de reședință, precum și intrările în concurs câștigătoare ale câștigătorilor pot fi obținute trimițând un e-mail la adresa bookinghero@booking.com, care va fi disponibilă încă 4 săptămâni după data de 31 ianuarie 2019.

Promotor: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Țările de Jos