Algemene voorwaarden

Overzicht algemene voorwaarden:

Deelname beperkt tot personen die legaal verblijven in Argentinië, Australië, België, Bulgarije, Canada (m.u.v. Quebec), Chili, Colombia, Costa Rica, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Filippijnen, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, Ierland, India, Indonesië, Israel, Japan, Koeweit, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Marokko, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oman, Oostenrijk, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Taiwan, Thailand, Oekraïne, Uruguay, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland, 18+. Ongeldig indien verboden. Deelname van 04-11-19 tot en met 25-11-19. Voor deelname: Plaats een post op Instagram of op de Facebook-pagina van Booking.com en vertel ons in maximaal 300 woorden in welke accommodatie u tussen 28 september 2018 en 3 november 2019 bij een Booking.com-trip verbleef, de functie(titel)/taak van uw Hospitality Hero (de “Booking Hero”), en wat hij/zij voor bijzonders heeft gedaan. Zorg ervoor dat u #BookingHero en #Contest toevoegt en als u op Instagram zit, tag dan @BookingCom en stel uw account in op openbaar. De prijzen: één (1) eerste prijs: € 25.000,- aan Booking.com-tegoed voor de winnaar van de eerste prijs en € 25.000,- aan Booking.com-tegoed voor zijn/haar Booking Hero; en twee (2) tweede prijzen: elke winnaar van de tweede prijs ontvangt € 5.000,- aan Booking.com-tegoed voor zichzelf en € 5.000,- aan Booking.com-tegoed voor zijn/haar Booking Hero. Booking.com-tegoed kan worden gebruikt voor verblijf bij een accommodatie van een willekeurige Booking.com-partner die Booking.com Wallet-tegoed aanvaardt. Ga naar https://hero.booking.com voor de volledige Algemene voorwaarden en informatie over de prijzen. Promotor: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam. Het winnen van een prijs is afhankelijk van het voldoen aan alle hierin opgenomen vereisten naar het uitsluitend oordeel van de Sponsor.

Volledige Algemene voorwaarden:

 1. Toelatingseisen:
  1. “Mijn Booking Hero 2019” (de “promotie” of “wedstrijd”) staat uitsluitend open voor personen die legaal verblijven in een van de volgende landen: Argentinië, Australië, België, Bulgarije, Canada (m.u.v. Quebec), Chili, Colombia, Costa Rica, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Filippijnen, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, Ierland, India, Indonesië, Israel, Japan, Koeweit, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Marokko, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oman, Oostenrijk, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Taiwan, Thailand, Oekraïne, Uruguay, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland, die 18 of ouder zijn en die via Booking.com een reservering hebben gedaan en tussen 28 september 2018 en 3 november 2019 in de betreffende accommodatie hebben verbleven (de in aanmerking komende “aanmelders” of “deelnemers”). Deelnemers moeten het Booking.com-bevestigingsnummer behorend bij hun naam, datum van verblijf en de betreffende accommodatie verstrekken om hun verblijf te bewijzen, te allen tijde naar het uitsluitend oordeel van de promotor.
  2. Aanmelders moeten erop toezien dat hun deelname (waaronder aanvaarding van een eventueel gewonnen prijs) rechtsgeldig is en in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar ze woonachtig zijn. Deze promotie is niet geldig in gebieden waar deze niet is toegestaan. De promotor wordt geacht geen voorstelling van zaken te geven, expliciet of stilzwijgend, over de rechtsgeldigheid van de deelname van een persoon of over enig ander aspect van een promotie.
  3. Werknemers van Booking.com (de “promotor”) en hun directe familie, alsmede eenieder die anderszins op enigerlei wijze gerelateerd is aan de promotor, worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
  4. Aanmelders moeten een actief, geldig en persoonlijk Facebook- of Instagram-account hebben en voldoen aan alle gebruiksvoorwaarden van Facebook en/of Instagram.
  5. Personen die niet legaal in een van de voornoemde rechtsgebieden woonachtig zijn, worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Deelname aan deze wedstrijd is niet rechtsgeldig in gebieden waar deze niet is toegestaan of anderszins van rechtswege wordt beperkt. Naast de vaststelling of u bevoegd bent deel te nemen aan deze wedstrijd bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is in uw rechtsgebied, staat of land.
  6. Legaal verblijf wordt aan de hand van de volgende factoren vastgesteld: (a) voor houders van een paspoort wordt de rechtsgeldigheid van het verblijf vastgesteld door het land dat het paspoort voor de betreffende aanmelder heeft uitgegeven en indien de betreffende aanmelder meer dan één paspoort heeft, dan geldt het land waar de betreffende aanmelder meest recentelijk legaal heeft verbleven; (b) voor personen zonder paspoort geldt het land waar de aanmelder in aanmerking komt voor een paspoort, en indien dat meer dan één land is, geldt het land waarin de aanmelder een paspoort aanvraagt in het geval hij of zij finalist is en daarvoor moet reizen.
 2. Promotieperiode:
  1. De promotieperiode start op 4 november 2019 om 00:01 GMT en eindigt op 25 november 2019 om 23:59 GMT (de “promotieperiode”).
 3. Hoe kunt u deelnemen:
  1. Log tijdens de promotieperiode in op uw Facebook- of Instagram-account (of maak er gratis een aan). Aanmelding voor de wedstrijd is alleen mogelijk via een post op uw Facebook- of Instagram-account, op onderstaande wijze (de “aanmelding” of de “post”).
  2. Voor Facebook: Volg onderstaande instructies voor het plaatsen van een post op de Facebook-pagina van Booking.com via: www.facebook.com/bookingcom/. Voeg in ieder geval #BookingHero en #Contest toe aan uw post.
  3. Voor Instagram: Volg onderstaande instructies voor het plaatsen van een post op de pagina van uw Instagram-account. Voeg in ieder geval #BookingHero en #Contest toe aan uw post en tag @BookingCom. Uw Instagram-account moet tijdens de gehele promotieperiode en op de datum van kennisgeving/uitreiking zijn ingesteld op openbaar, zodat de promotor uw aanmelding kan lezen en zo nodig contact met u kan opnemen.
  4. Uw post moet het volgende bevatten: (i) de naam van de accommodatie waar u voor uw Booking.com-trip verbleef, (ii) de functie(titel)/taak van de medewerker die u wilt nomineren voor Booking Hero, en (iii) wat hij/zij heeft gedaan dat uw trip bijzonder heeft gemaakt. BELANGRIJK: Deel de naam van de Booking Hero nooit publiekelijk. Als u dat wel doet, behoudt de promotor zich het recht voor uw aanmelding op Facebook te verwijderen, of als u een post hebt geplaatst op Instagram, wordt u verzocht de betreffende post binnen een uur te verwijderen nadat de promotor contact met u heeft opgenomen over dit probleem.
  5. U moet de Booking Hero die u wilt nomineren zelf om toestemming voor deelname aan de promotie vragen.
  6. Alle aanmeldingen moeten vóór 23:59 GMT op 25 november 2019 zijn gepost. Aanmeldingen die na deze deadline worden gepost, worden uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
 4. Aanmeldingsrichtlijnen en -beperkingen:
  1. Slechts één aanmelding per persoon, ongeacht de wijze van aanmelden.
  2. Verhaal mag niet langer zijn dan 300 woorden.
  3. De Booking Hero mag vaker dan één keer worden genomineerd.
  4. De genomineerde Booking Hero moet ten tijde van de nominatie en de eventuele uitreiking in dienst zijn bij de betreffende accommodatie. Anders is de aanmelding niet geldig.
  5. De aanmelding/post kan worden opgesteld in de officiële taal van het land waar de aanmelder woont.
  6. Alle aanmeldingen moeten door de persoon die zich voor de promotie aanmeldt zelf worden gedaan.
  7. Bulkaanmeldingen door bedrijven, groepen consumenten of derden worden niet geaccepteerd. Incomplete of onleesbare aanmeldingen en aanmeldingen die niet volledig voldoen aan deze Algemene voorwaarden worden gediskwalificeerd en tellen niet mee.
  8. In het geval dat een accommodatie of medewerker van de betreffende accommodatie afziet van deelname aan of geen toestemming geeft voor de promotie, verwijdert de promotor eventuele aanmeldingen op Facebook met betrekking tot die accommodatie of medewerker van die accommodatie. Aanmelders stemmen ermee in dat in het geval zij een post plaatsen op Instagram over een accommodatie of een medewerker van de betreffende accommodatie die afziet van deelname aan of geen toestemming geeft voor de promotie, zij de betreffende post binnen een uur nadat de promotor contact met hen heeft opgenomen over dit probleem, verwijderen. De aanmelder begrijpt en stemt ermee in dat hij/zij toestemming heeft verkregen van de Booking Hero voor de openbare nominatie voor Booking Hero.
  9. De promotor wijst aanmeldingen af die, naar het redelijk oordeel van de promotor, in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en/of communitynormen van Facebook of Instagram; of in strijd zijn met wet- en regelgeving in het rechtsgebied waar de aanmelder de aanmelding doet.
  10. De aanmelding moet het oorspronkelijke werk zijn van de aanmelder. Een aanpassing, wijziging of verbetering van werk dat oorspronkelijk afstamt van een derde geldt niet als het oorspronkelijke werk van de aanmelder.
  11. De aanmelding mag geen inbreuk vormen op eventuele auteursrechten of andere rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot rechten met betrekking tot privacy, publiciteit, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten. De promotor behoudt zich het recht voor inzendingen alleen toe te staan als het gebruik daarbij van auteursrechten of handelsmerken van derden niet-inbreukmakend is.
  12. De aanmelding mag geen beeldmateriaal van derden bevatten als zij daarvoor geen toestemming hebben gegeven.
  13. De aanmelding mag geen inhoud bevatten waarbij gevaarlijk gedrag of gevaarlijke handelingen worden getoond of gestimuleerd, die zouden kunnen leiden tot letsel van de aanmelder of van anderen.
  14. De aanmelding mag op geen enkele manier kleinerend zijn voor de promotor of voor andere personen of organisaties; de aanmelding mag geen beledigende woorden, verklaringen of inhoud bevatten (waaronder begrepen woorden of symbolen die op brede schaal worden geacht beledigend te zijn voor personen van een bepaald ras, etniciteit, geloof, seksuele geaardheid of sociaal-economische groep); de aanmelding mag op geen enkele manier in strijd zijn met toepasselijke federale, statelijke, landelijke, provinciale of lokale wet- en regelgeving; mag geen illegale inhoud bevatten; en moet geschikt zijn voor presentatie op een openbaar forum.
  15. Aan de aanmelding mag geen politieke agenda ten grondslag liggen.
 5. Beoordeling voor het bepalen van winnaars:
  1. Op of omstreeks 26 november 2019 wordt ten kantore van de promotor een longlist gemaakt uit alle geldige aanmeldingen die vóór afloop van de promotieperiode door de promotor zijn ontvangen (naar diens uitsluitend oordeel), gebaseerd op de volgende beoordelingscriteria (de “criteria”) die gelijkwaardig worden meegewogen om tot een eindscore te komen:
   1. Heeft de aanmelder aangetoond op welke manier de Booking Hero iets bijzonders heeft gedaan om de gastvrijheid te verhogen?
   2. Heeft het mogelijk geleid tot een onvergetelijke gebeurtenis voor zowel de aanmelder als de Booking Hero?
   3. Is de aanmelding interessant, onderhoudend en hoogstaand?
  2. De promotor stelt de aanmelders op de longlist in kennis via een bericht naar het socialemedia-account waarmee de aanmelding is gedaan en vraagt daarbij om een e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om via correspondentie extra informatie te vergaren over de aanmelder en zijn/haar Booking Hero en om te verifiëren dat zowel de aanmelder als zijn/haar Booking Hero een geldige deelnemer is.
  3. Er volgt daarnaast correspondentie met de genomineerde Booking Hero, die voor de geldigheid van de aanmelding in dienst moet blijven bij de betreffende accommodatie. Indien een aanmelder op de longlist of zijn/haar Booking Hero niet binnen 48 uur na het eerste contact reageert of indien zijn/haar account staat ingesteld op privé en daardoor niet openstaat voor berichten, de prijs weigert, geen geldig bewijs kan leveren van de Booking.com-trip waarnaar hij/zij refereert in zijn/haar aanmelding en/of zijn/haar Booking Hero niet in dienst is van de accommodatie waarnaar wordt verwezen in de aanmelding, dan behoudt de promotor zich het recht voor de betreffende aanmelder en zijn/haar Booking Hero naar eigen oordeel te diskwalificeren.
  4. Uit de uiteindelijke longlist van in aanmerking komende aanmelders (de “halve finalisten”) wordt door de promotor en een onafhankelijke derde op basis van voornoemde beoordelingscriteria opnieuw een beoordeling gemaakt van de aanmeldingen om een top drie samen te stellen (de “finalisten”),
  5. Vertegenwoordigers van de promotor evalueren elke aanmelding van de finalisten vervolgens opnieuw om te komen tot één (1) winnaar van de eerste prijs en twee (2) winnaars van de tweede prijs.
  6. De beslissingen van de promotor zijn definitief en daarover wordt geen correspondentie gevoerd.
  7. Een aanmelder wordt niet geacht finalist of winnaar te zijn, zelfs niet indien dat wordt vermeld in een kennisgeving, tenzij en totdat (i) het in aanmerking komen van de aanmelder geverifieerd is, (ii) aan alle door de promotor gestelde eisen voor het in aanmerking komen van een prijs is voldaan, en (iii) de aanmelder ervan op de hoogte is gesteld dat het acceptatie- en verificatieproces is voltooid.
 6. Prijzen en bedragen bij benadering:
  1. Booking.com-tegoedprijzen:
   Eén (1) eerste prijs ter waarde van € 50.000,- aan Booking.com-tegoed, als volgt toegekend: € 25.000,- voor de aanmelder en € 25.000,- voor de door hem/haar genomineerde Booking Hero.
   Twee (2) tweede prijzenelk ter waarde van € 10.000,- aan Booking.com-tegoed, als volgt toegekend: € 5.000,- voor de aanmelder en € 5.000,- voor de door hem/haar genomineerde Booking Hero.
   De totale waarde van alle Booking.com-tegoedprijzen die in deze promotie worden toegekend, bedraagt € 70.000,-.
  2. Reisprijzen voor finalisten:
   De finalisten worden mogelijk naar een toepasselijke filmlocatie gevlogen op een moment dat tijdens de communicatie met de promotor wordt overeengekomen. Aanmelders moeten bereid zijn ergens tussen 26 november 2019 en 31 januari 2020 4 dagen te reizen en hun Booking Hero moet tijdens deze reisperiode twee overlappende dagen beschikbaar zijn en daartoe bereid zijn. De marktwaarde is per trip bij benadering € 3.000,-.
   De bevestigde winnaar van de eerste prijs en winnaars van de tweede prijs respectievelijk hun Booking Hero’s moeten bereid zijn naar Amsterdam te reizen gedurende een periode van 3 dagen tussen 30 januari 2020 en 1 februari 2020 indien dat van hen wordt gevraagd. De marktwaarde is per trip bij benadering € 3.000,-. De totale waarde van alle Booking.com-reisprijzen die in deze promotie worden toegekend, bedraagt € 18.000,-.
   De totale waarde van alle Booking.com-reisprijzen die in deze promotie worden toegekend, bedraagt € 18.000,-.
 7. Prijs-/reisinformatie en beperkingen:
  1. De promotor kan weigeren een prijs toe te kennen of kan een prijs terugvorderen indien blijkt dat de aanmelder fraude heeft gepleegd, oneerlijk is geweest of niet in aanmerking blijkt te komen op grond van deze Algemene voorwaarden.
  2. Alleen de bevestigde winnaars en hun Booking Hero’s, zoals vastgesteld door de promotor, ontvangen de hierin vermelde prijzen.
  3. Het verzenden/posten van een aanmelding vormt geen garantie voor het ontvangen van een prijs.
  4. Booking.com-tegoed kan worden gebruikt voor verblijf bij een accommodatie van een willekeurige Booking.com-partner die Booking.com Wallet-tegoed aanvaardt en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Booking.com.
  5. Het Booking.com-tegoed wordt op 3 februari 2020 op de accounts van de winnaars bijgeschreven. Indien de winnaar geen Booking.com-account heeft, moet een account worden aangemaakt. Booking.com biedt accounthouders een tweestapsverificatie aan en moedigt winnaars aan van deze service gebruik te maken.
  6. Tegoed is vijf jaar geldig, startend op de datum van rechtstreekse storting door de promotor op het Booking.com-account van de winnaar.
  7. Het is winnaars niet toegestaan Booking.com Wallet-tegoed te verkopen. Indien het ter kennis komt van Booking.com dat een winnaar zijn/haar tegoed verkoopt, behoudt Booking.com zich het recht voor het betreffende tegoed ongeldig te maken.
  8. De promotor is geenszins verplicht meer prijzen toe te kennen dan het in deze Algemene voorwaarden vermelde aantal beschikbare prijzen.
  9. Prijzen zijn niet overdraagbaar en worden noch geheel noch gedeeltelijk in contanten of anderszins uitgekeerd. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de promotor zich het recht voor om de prijs te vervangen door een alternatieve prijs met dezelfde of een hogere waarde.
  10. De winnaar(s) zijn volledig verantwoordelijk voor de afdracht van alle van toepassing zijnde federale, provinciale, statelijke en lokale belastingen die op welke manier dan ook over de prijs worden geheven, waaronder begrepen inkomsten- en bronbelasting. In het geval dat de promotor redelijkerwijs gehouden is over een prijs bronbelasting te betalen, is het de promotor toegestaan dergelijke belasting op de prijs in te houden.
  11. Stoelen in het vliegtuig zijn afhankelijk van beschikbaarheid.
  12. Vluchten vinden mogelijk ’s nachts plaats. Daardoor kan het gebeuren dat ontvangers eerder of later dan de opgegeven tripdata uit of in hun thuisland vertrekken of aankomen.
  13. Tickets zijn niet terugbetaalbaar en niet overdraagbaar; er kan een hoog tarief of beperkingen van toepassing zijn. Alle reizen moeten naar het uitsluitend oordeel van de promotor worden geboekt. Tripprijzen zijn niet vervangbaar of overdraagbaar.
  14. Alle reizigers dienen te voldoen aan de door de luchtvaartmaatschappij gepubliceerde transportvoorwaarden.
  15. Zodra er tickets zijn uitgegeven, zijn ze alleen geldig voor de weergegeven vluchten, data en tijden.
  16. De reizen dienen op de aangegeven tijden plaats te vinden; er zijn geen alternatieven beschikbaar. Zodra de stoelen voor de vlucht zijn bevestigd, mogen de namen niet worden veranderd.
  17. Indien een boeking wordt geannuleerd door een winnaar, dan zal de prijs worden ingetrokken en worden er geen alternatieve tickets uitgegeven en om twijfel te voorkomen, wordt dit niet gecompenseerd en/of terugbetaald.
  18. De promotor is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan reisdocumenten. De prijs kan verbeurd verklaard worden indien (a) de juiste reisdocumenten voor een reis om wat voor reden dan ook niet binnen de door de promotor gevraagde tijd verkregen kunnen worden, of (b) indien zich complicaties voordoen ten aanzien van immigratie- of reisdocumentatie, waardoor de winnaar wordt verhinderd naar of van de opgegeven bestemming te reizen. In het laatstgenoemde geval is de winnaar als enige verantwoordelijk voor de organisatie en betaling van de reis terug naar het startpunt. Winnaars zijn als enige verantwoordelijk voor het vaststellen van en voldoen aan alle van toepassing zijnde internationale/lokale reisprocedures en -beperkingen.
  19. De reiziger en zijn/haar gast dienen volgens dezelfde reisplanning te reizen.
  20. Extra’s tijdens de vlucht vormen geen onderdeel van de prijs (extra’s omvatten, maar zijn niet beperkt tot, maaltijden en drankjes aan boord).
  21. Elke reiziger is verantwoordelijk voor het hebben van de juiste en geschikte reis- en/of annuleringsverzekering.
  22. Alle reizigers moeten beschikken over de vereiste reisdocumenten en over een paspoort dat op de reisdatum nog ten minste 6 maanden geldig is; eventueel benodigde visa en reisverzekeringen zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn/haar gast en dienen te voldoen aan aanmeldingseisen. Houd er rekening mee dat met ingang van 1 april 2016 alle passagiers die onder het Visa Waiver Program naar de VS reizen dienen te beschikken over een paspoort met geïntegreerde chip.
  23. Om alle twijfel te voorkomen, zijn in de prijs niet begrepen reizen/vervoer, accommodatie, eten, drinken, souvenirs, fooien, parkeergeld, extra bagage, extra excursies en attracties of eventuele andere privékosten (waaronder uitgaven) die niet expliciet worden genoemd in deze algemene voorwaarden en noch de promotor noch aanbieders van enig onderdeel van de prijs zijn verantwoordelijk voor dergelijke kosten.
  24. Van reizigers kan worden verlangd een afstandsverklaring, geheimhoudingsovereenkomst, een verklaring van overdracht van rechten en afstand van aansprakelijkheid te ondertekenen als voorwaarde voor aanvaarding en deelname aan de prijs;
  25. Alle reizigers zijn verantwoordelijk voor reis- en andere benodigde verzekeringen.
  26. Reizigers moeten de promotor ervan op de hoogte stellen als ze een rolstoel of vergelijkbare toegangsmogelijkheden nodig hebben.
  27. Alle medische aandoeningen moeten voorafgaand aan de boeking worden gespecificeerd en er kan worden gevraagd om een doktersverklaring.
  28. De promotor betaalt de kosten van een standaardkamer inclusief van toepassing zijnde kamerbelastingen; en
  29. De reizigers zijn als enige verantwoordelijk voor eventuele extra kosten die ze tijdens hun verblijf bij het hotel maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten voor maaltijden, drankjes, extra overnachtingen en diensten en daaraan verbonden belastingen; en er is een geldige creditcard of betaalkaart nodig om in te checken voor de kamer en ter zekerheidsstelling van eventuele incidentele kosten zoals bellen of diensten in de kamer.
 8. Algemene ontheffing en ontslag van aansprakelijkheid:
  1. Door deelname aan deze promotie, worden deelnemers geacht verklaard te hebben, gebonden te zijn door deze Algemene voorwaarden.
  2. Door aanmelding voor deze promotie kennen finalisten/winnaars de promotor het exclusieve recht toe tot het filmen, opnemen en fotograferen van hun activiteiten met betrekking tot de promotie en (indien van toepassing) eventuele prijzen. Alles wat door de promotor (of een door de promotor daarvoor aangewezen persoon) wordt gefilmd of opgenomen, wordt “beeldmateriaal” genoemd. Alle aanmelders kennen hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk alle intellectuele eigendomsrechten aan de promotor toe, met volledige garantie op eigendom, (en bij wege van deze toekenning van huidige en toekomstige rechten) met betrekking tot al het beeldmateriaal, waar ook ter wereld, gedurende de gehele nog niet verlopen periode van dergelijke rechten en alle vernieuwingen, terugleveringen en verlengingen van een dergelijke periode krachtens toepasselijke wetgeving waar ook ter wereld. Alle aanmelders doen hierbij ten behoeve van de promotor, Booking.com’s affiliates en licentiehouders, rechthebbenden en rechtsopvolgers daarvan, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle morele rechten waartoe zij nu of op enig moment in de toekomst zijn gerechtigd.
  3. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onleesbare, incomplete of te late aanmeldingen of posts.
  4. Door zich aan te melden voor de promotie geven aanmelders toestemming voor het gebruik van hun aanmelding door de promotor voor promotiedoeleinden vanaf de datum van de aanmelding en voor onbepaalde tijd daarna, zonder daarvoor nadere compensatie te verlangen bovenop de toekenning van de prijs. Het auteursrecht met betrekking tot het onderwerp van de aanmelding of post blijft berusten bij de aanmelder. Echter, door aanmelding voor deze promotie stemt de aanmelder ermee in dat de promotor deze aanmeldingen of posts kan publiceren op haar website en mogelijk nader kan gebruiken op haar Facebook-, Twitter-, Instagram- of andere socialemediaplatforms. Daarnaast stemt de aanmelder in met promotioneel gebruik op media naar keuze van de promotor zonder daarvoor nadere betaling te verlangen bovenop de toekenning van de prijs gedurende een periode tot één jaar vanaf de datum van aanmelding, echter met toekenning van de juiste credits aan de oorspronkelijke aanmelder.
  5. De promotor, haar affiliates, dochterondernemingen, leveranciers, reclame- en promotiebureaus dragen geen verantwoordelijkheid voor promotiemateriaal dat onleesbaar, verminkt, gewijzigd, vervalst of gedupliceerd is of waarmee op enigerlei wijze is geknoeid, of voor druk- of typfouten, mechanische of andere defecten of voor een fout in de kennisgeving of aankondiging van de prijs.
  6. Als u wordt geacht finalist te zijn in deze promotie, dan stemt u ermee in dat de promotor uw naam, afbeelding en woonplaats of het land waar u woont kan gebruiken voor de aankondiging van de winnaar(s) van deze wedstrijd en voor enige andere redelijke en daarmee verband houdende promotiedoeleinden.
  7. Door een prijs te aanvaarden (Booking.com-tegoed en/of reis), stemmen winnaars in met deelname aan een redelijke door de promotor of haar bureaus georganiseerde publiciteitsactie. Om als winnaar bevestigd te kunnen worden, moeten zowel de aanmelder als de Booking Hero met alle voorwaarden instemmen en beschikbaar zijn voor een publiciteitsactie volgens redelijke instructies van de promotor.
  8. Als er iets verkeerd gaat en het, ondanks inspanningen van de promotor, niet mogelijk blijkt de promotie eerlijk of correct uit te voeren, dan dragen de promotor en aan haar gelieerde ondernemingen daarvoor geen verantwoordelijkheid en hebben zij het recht de promotie te annuleren of wijzigen. Dit geschiedt alleen in uitzonderlijke omstandigheden. De promotor heeft daarnaast het recht een deelnemer te diskwalificeren als deze sjoemelt met of misbruik maakt van het aanmeldingsproces en deelnemers hebben geen recht op de prijs als ze frauduleus of oneerlijk hebben gehandeld.
  9. De promotor kan geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele schade, verlies of letsel opgelopen door een aanmelder bij het aanmelden voor de promotie of ten gevolge van het aanvaarden van of deelnemen aan een prijs.
  10. Aanmelders aanvaarden elke aansprakelijkheid voor eventueel letsel of schade veroorzaakt, of beweerdelijk veroorzaakt, door deelname aan deze wedstrijd of het gebruik of afkoop van een prijs. Booking.com en haar dochterondernemingen, affiliates, promotiebureaus, leveranciers, leveranciers van prijzen en hun respectieve directeurs, functionarissen en rechthebbenden, alsmede Facebook en Instagram (gezamenlijk de “ontheven partijen”) zijn niet aansprakelijk voor eventuele vorderingen die ontstaan in verband met deelname aan deze wedstrijd (waaronder begrepen eventuele benadeling veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt tijdens het maken van het beeldmateriaal), of bij aanvaarding of gebruik van een prijs.
  11. De aanmelder ontheft de promotor van eventuele vorderingen voortvloeiend uit eventueel gebruik of openbaarmaking van een aanmelding in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. De promotor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de publicatie of onrechtmatige reproductie van inhoud uit de aanmelding.
  12. Niets uit deze Algemene voorwaarden mag op zo’n wijze worden uitgelegd dat het de ontheven partijen of de aanmelder beperkt of uitsluit van aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstelling.
 9. Privacy:
  1. De promotor gebruikt de persoonlijke gegevens die aan de promotor zijn verstrekt voor het uitvoeren van de promotie en voor het opvolgen van de resultaten zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden. De promotor kan persoonlijke gegevens voorts gebruiken voor doeleinden zoals bepaald in de Privacyverklaring van Booking.com www.booking.com/content/privacy, zoals voor interne analysedoeleinden, fraudedetectie en -preventie of andere doeleinden met betrekking tot naleving en wet- en regelgeving zoals bepaald in de Privacyverklaring van Booking.com. De promotor is de gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die als onderdeel van de promotie worden ontvangen. Mocht u nog vragen of zorgen hebben over het gebruik van persoonlijke gegevens door de promotor, neem dan contact op via [bookinghero@booking.com].
  2. Deze promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord/gepromoot, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook of Instagram. In de context van de Promotie begrijpt u dat u informatie verstrekt aan de Promotor en niet aan Facebook of Instagram. Door zich aan te melden voor de promotie, stemmen alle deelnemers in met volledige ontheffing van aansprakelijkheid van Facebook of Instagram. Alle aanmeldingen zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Facebook en Instagram die te vinden zijn op www.facebook.com en www.instagram.com.
  3. De promotor onderschrijft volledig de vrijheid van meningsuiting, maar voorafgaand aan aanmelding voor de promotie mogen de personen die geselecteerd zijn als winnaar geen commentaar uiten, posten of publiceren, direct of indirect, via de pers, radio, televisie of op een sociaal medium, dat naar waarschijnlijkheid de reputatie van de promotor of haar product(en) of haar dienst(en) kan schaden of in diskrediet kan brengen of in strijd is met de regels van het betreffende medium. Daarnaast moeten winnaars daar gedurende de promotie vanaf zien. Indien de promotor, naar haar uitsluitend oordeel, bepaalt dat een winnaar heeft gehandeld in strijd met deze voorwaarde, dan maakt de betreffende winnaar mogelijk niet langer aanspraak op de prijs en kan er een vervangende winnaar worden gekozen op dezelfde basis als bij de oorspronkelijke winnaar.
 10. Rechtskeuze:
  1. Door aanmelding voor de wedstrijd stemmen aanmelders er hierbij uitdrukkelijk mee in en aanvaarden dat ten aanzien van alles wat is gerelateerd aan de interpretatie, nakoming en tenuitvoerlegging van deze Algemene voorwaarden, die worden beheerst door Nederlands recht, zij zich bij uitsluiting onderwerpen aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, waarbij de aanmelders uitdrukkelijk afstand doen van de bevoegdheid van een andere rechtbank uit hoofde van huidige of toekomstige verblijfsplaats of uit hoofde van een andere reden. Ga voor verdere informatie over de bevoegde rechtbank, geschillen en arbitrage naar www.booking.com/content/terms.
  2. Indien enige bepaling in deze regels strijdig is met de wet- en regelgeving van een bepaald land, geldt deze uitsluitend voor zover toegestaan.
 11. GEEN JURIDISCHE PROCEDURE: Uitsluitend voor ingezetenen van Duitsland: Verhaal bij een rechtbank wordt uitgesloten [Duitse vertaling: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen].
 12. Uitsluitend voor ingezetenen van de EU:
  1. De promotor is volledig aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid alsmede voor schade veroorzaakt door lichamelijk of levensgevaarlijk letsel, of schade aan de gezondheid veroorzaakt door de promotor als direct gevolg of consequentie van deze wedstrijd.
  2. Indien sprake is van geringe nalatigheid, is de promotor uitsluitend aansprakelijk voor niet-nakoming van materiële contractuele verplichtingen (“kardinale plicht”). Voor de strekking van deze bepaling houdt een ‘kardinale plicht’ een verplichting in waarvan de nakoming de implementatie van deze overeenkomst in eerste instantie pas mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractpartner zich derhalve over het algemeen kan beroepen.
  3. De promotor is niet aansprakelijk voor het eventueel uitblijven van commercieel succes, winstverlies, onvoorzienbare schade en indirecte schade.
  4. Het totale bedrag van de aansprakelijkheid bedraagt maximaal € 70.000,-.
  5. De aansprakelijkheidsbeperking is op overeenkomstige wijze van toepassing ten voordele van werknemers, tussenpersonen en agenten van de promotor.
  6. Indien van toepassing wordt een mogelijke aansprakelijkheid aan de zijde van de promotor voor eventuele garanties en vorderingen uit hoofde van de toepasselijke wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, niet aangetast.
 13. DIVERSEN: In geval van strijdigheid tussen de Engelse versie van deze Algemene voorwaarden en een eventuele vertaling, prevaleert de Engelse versie. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden tast op geen enkele manier de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen in deze Algemene voorwaarden aan.
 14. Wie heeft er gewonnen? De voornamen en woonregio’s van winnende aanmeldingen van de winnaars kunnen worden verkregen door verzending van een e-mail aan bookinghero@booking.com, dat met ingang van 3 februari 2020 gedurende 4 weken opengesteld zal zijn.
 15. LANDSPECIFIEKE KENNISGEVINGEN: Indien enige bepaling in deze Algemene voorwaarden strijdig is met de wet- en regelgeving van een bepaald land, geldt deze uitsluitend voor zover toegestaan. Naast bekendmaking met betrekking tot fiscale aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden dienen finalisten/winnaars te voldoen aan inkomstenaangifte en, indien van toepassing, de afdracht van eventueel verschuldigde belasting conform wet- en regelgeving in het land van verblijf van de finalist/winnaar. Door aanmelding voor de wedstrijd stemmen aanmelders er hierbij uitdrukkelijk mee in en aanvaarden dat ten aanzien van alles wat is gerelateerd aan de interpretatie, nakoming en tenuitvoerlegging van deze Algemene voorwaarden, elk van hen zich onderwerpt aan de wetten zoals die gelden voor de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, waarbij de aanmelders uitdrukkelijk afstand doen van de bevoegdheid van een andere rechtbank uit hoofde van huidige of toekomstige verblijfsplaats of uit hoofde van een andere reden.

Door als aanmelder aan de wedstrijd deel te nemen, erkent u en stemt u ermee in dat u deze Algemene voorwaarden geheel en zorgvuldig hebt doorgelezen en gehouden bent aan alle bepalingen in dit document.

Promotor: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam