Algemene voorwaarden

Samenvatting algemene voorwaarden:

Deelname is beperkt tot wettige ingezetenen van 18 jaar en ouder uit Australië, België, Canada (met uitzondering van Quebec), Colombia, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Hongkong, Ierland, Indonesië, Israël, Japan, Litouwen, Marokko, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Korea en Zweden. Ongeldig waar verboden. Deelname loopt van 29-09-2018 tot en met 31-10-2018. Deelname: Post op Instagram of op de Facebook-pagina van Booking.com en vertel ons in maximaal 300 woorden in welke accommodatie u verbleef tijdens een reis van Booking.com tussen 18 november 2017 en 28 september 2018, de functie/functieomschrijving/functieverantwoordelijkheid van uw gastvrije Hero (hierna “Booking Hero”) en welke extra stappen werden gezet om het u naar de zin te maken. Vergeet niet om ook #BookingHero en #Contest te vermelden, en als u op Instagram zit, tag op Instagram @BookingCom en zorg dat uw account openbaar is. De prijzen: één (1) Hoofdprijs: €25.000 Booking.com-tegoed voor de winnaar van de Hoofdprijs en €25.000 Booking.com-tegoed voor de Booking Hero van de winnaar; en twee (2) Tweede prijzen: Elke winnaar van een Tweede prijs ontvangt €5000 Booking.com-tegoed voor zichzelf en €5000 gaat naar de Booking Hero van de winnaar. Booking.com-tegoed kan worden gebruikt voor betaling van een verblijf op een partnerlocatie van Booking.com die Booking.com-tegoed accepteert. Ga naar https://hero.booking.com voor de volledige voorwaarden en gegevens over prijzen. Organisator: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederland.

Volledige algemene voorwaarden:

 1. Deelnamecriteria:
  1. De actie “My Booking Hero 2018” (hierna “Actie” of “Wedstrijd”) is alleen opengesteld voor wettige ingezetenen van de volgende landen:  Australië, België, Canada (met uitzondering van Quebec), Colombia, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Hongkong, Ierland, Indonesië, Israël, Japan, Litouwen, Marokko, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Korea en Zweden, die 18 jaar of ouder zijn en die een accommodatie hebben gereserveerd via Booking.com en in de genoemde accommodatie zijn verbleven tussen 18 november 2017 en 28 september 2018 (hierna “Deelnemers” die in aanmerking komen). Als bewijs voor hun verblijf dienen deelnemers het bevestigingsnummer van Booking.com te overleggen, met daaraan verbonden hun naam, datum van verblijf en de genoemde locatie, ter beoordeling op enig moment en naar eigen goeddunken van de Organisator.
  2. Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun deelname (inclusief het accepteren van een toegekende prijs) legaal is conform de wetten van het land waarin ze verblijven. Deze actie is ongeldig waar verboden. De Organisator geeft geen verklaringen, expliciet of impliciet, over de rechtsgeldigheid van de deelname van het individu, of enig ander aspect van enige Actie.
  3. Medewerkers van Booking.com (hierna “Organisator”) en hun naaste familieleden en eenieder die op enigerlei andere wijze verbonden is met de Organisator, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 2. Actieperiode:
  1. De Actieperiode loopt van 00:01 GMT op 29 september 2018 tot en met 23:59 GMT op 31 oktober 2018 (hierna “Actieperiode”). 
 3. Deelname:
  1. Log tijdens de Actieperiode in op uw Facebook- of Instagram-account (of maak gratis een account aan). Deelname aan de Wedstrijd kan alleen worden gedaan via een post op uw Facebook- of Instagram-account zoals hieronder vermeld (hierna “Inzending” of “Post”).
  2. Voor Facebook: Volg de onderstaande instructies voor het posten op de Facebook-pagina van Booking.com die staan op: www.facebook.com/bookingcom/. Vergeet niet om ook #BookingHero en #Contest in uw post te vermelden.
  3. Voor Instagram: Volg de onderstaande instructies voor het posten op de pagina van uw Instagram-account. Vergeet niet om #BookingHero en #Contest in uw post te vermelden en tag @BookingCom. Let erop dat uw Instagram-account openbaar is gedurende de Actieperiode, zodat de Organisator uw inzending kan lezen en, indien nodig, contact met u kan opnemen.
  4. In uw post moet het volgende staan: (i) de naam van de locatie waar u verbleef tijdens uw reis via Booking.com, (ii) de functie/functienaam/functieverantwoordelijkheid van de medewerker die u nomineert voor Booking Hero en (iii) welke extra stappen werden gezet om uw reis naar wens te maken of om uw reis te redden. BELANGRIJK: Maak nooit de naam van de Booking Hero openbaar. Indien u dit doet, behoudt de Organisator zich het recht voor om uw inzending van Facebook te verwijderen. Bij plaatsing op Instagram zult u het bericht verwijderen binnen één uur nadat de Organisator contact met u heeft opgenomen om u op deze kwestie te attenderen.
  5. Het is uw verantwoordelijkheid om toestemming te verkrijgen van de Booking Hero die u nomineert om deel te nemen aan de Actie.
  6. Alle inzendingen moeten uiterlijk om 23:59 GMT op 31 oktober 2018 zijn geplaatst. Inzendingen die na deze uiterlijke termijn worden geplaatst, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze Wedstrijd.
 4. Richtlijnen en restricties voor deelname:
  1. Slechts één inzending per persoon, ongeacht de wijze van inzending.
  2. De inzending mag de 300 woorden niet overschrijden.
  3. De Booking Hero mag meerdere keren worden genomineerd.
  4. Indien geselecteerd als winnaar moet de genomineerde Booking Hero nog in dienst zijn bij de genoemde accommodatie tijdens de inzending en toekenning van de prijs voor een geldige deelname en toekenning van de prijs.
  5. Inzendingen/posts kunnen worden geschreven in de officiële taal van het land waarin de Deelnemer verblijft.
  6. Alle inzendingen moeten persoonlijk gedaan worden door degene die deelneemt aan de Actie.
  7. Bulkinzendingen van bedrijven, consumentengroepen of derden worden niet geaccepteerd. Onvolledige of onleesbare inzendingen en inzendingen die niet volledig voldoen aan de eisen van deze Algemene voorwaarden, worden gediskwalificeerd en worden niet meegeteld.
  8. In het geval dat een accommodatie of medewerker werkzaam op de accommodatie zich heeft afgemeld voor de actie, of geen toestemming heeft gegeven, zal de Organisator alle berichten van Facebook verwijderen over die accommodatie of het personeelslid dat op de accommodatie werkt. Deelnemers gaan akkoord dat indien zij op Instagram een post plaatsen over een accommodatie of medewerker van die accommodatie die of geen toestemming heeft gegeven of zich heeft afgemeld voor de actie, zij deze post zullen verwijderen binnen één uur nadat de Organisator contact met hen heeft opgenomen om hen op deze kwestie te attenderen. Deelnemer heeft begrepen en gaat ermee akkoord dat toestemming van de Booking Hero moet worden verkregen om de persoon openbaar te nomineren als Booking Hero.
  9. De Organisator keurt inzendingen af die, naar het redelijk oordeel van de Organisator: De inzending moet het oorspronkelijk werk van de Deelnemer zijn. Het aanpassen, verbeteren of veranderen van bestaand werk van derden geldt niet als oorspronkelijke creatie van een Deelnemer.
  10. De inzending mag geen inbreuk maken op auteursrechten of rechten van derden, met inbegrip van doch niet beperkt tot het recht van privacy, publiciteit, merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De Organisator behoudt zich het recht voor om Inzendingen toe te staan die auteursrechten of merkrechten van derden gebruiken die geen inbreuk maken.
  11. De inzending mag geen beeld- en/of geluidsmateriaal van derden bevatten indien ze hiervoor geen toestemming hebben gegeven.
  12. De inzending mag geen inhoud bevatten die gevaarlijk gedrag of een activiteit weergeeft/bevordert die kan leiden tot letsel van zichzelf of anderen.  
  13. De inzending mag op geen enkele wijze de Organisator, personen of organisaties in diskrediet brengen; de inzending mag geen aanstootgevende woorden, verklaringen of inhoud bevatten (waaronder woorden of symbolen die overal het algemeen worden beschouwd als beledigend voor individuen die tot een bepaald(e) ras, etniciteit, religie, seksuele geaardheid of sociaal-economische categorie behoren); de inzending mag op geen enkele andere wijze lokale, provinciale, federale of nationale wet- en regelgeving schenden; de inzending mag geen illegale inhoud bevatten en de inzending moet geschikt zijn voor presentatie in een openbaar forum.
  14. De inzending mag geen politieke agenda propageren.
 5. Jurering voor de selectie van winnaars:
  1. Rond 1 november 2018 zal op het kantoor van de Organisator  uit alle geldige inzendingen die voor het einde van de Actieperiode zijn binnengekomen na beoordeling een longlist worden samengesteld door de Organisator (naar eigen goeddunken) gebaseerd op de volgende criteria voor beoordeling (hierna “Criteria”) die even zwaar meewegen bij de bepaling van een eindscore:
   1. heeft de deelnemer aangetoond welke extra stappen de Booking Hero heeft gezet om buitengewone gastvrijheid te bieden?
   2. zal de ervaring onvergetelijk zijn voor zowel de deelnemer als zijn/haar Booking Hero?
   3. is de inzending interessant, boeiend en van hoog niveau?
   4. De Organisator zal de deelnemers op de longlist informeren middels een bericht via de sociale media-account waarmee is deelgenomen aan de Actie om een e-mailadres gevraagd. Correspondentie via dit e-mailadres wordt gebruikt om extra informatie te verkrijgen over de deelnemer en zijn/haar Booking Hero, waaronder het verifiëren dat zowel de deelnemer als de Booking Hero geldige deelnemers zijn.
   5. Tevens wordt gecorrespondeerd met de genomineerde Booking Hero, die voor een geldige deelname nog in dienst moet zijn bij de genoemde accommodatie. Als een deelnemer van de longlist, of zijn/haar Booking Hero, niet binnen 48 uur na het eerste contact reageert, zijn/haar Account op privé heeft ingesteld en er geen berichten worden geaccepteerd, de prijs weigert, geen geldig bewijs kan overleggen van de reis van Booking.com waarnaar in de Inzending wordt verwezen en/of zijn/haar Booking Hero geen medewerker is van de accommodatie waarnaar in de inzending wordt verwezen, behoudt de Organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken die Deelnemer en zijn/haar Booking Hero te diskwalificeren.
   6. Uit de definitieve longlist met geldige deelnemers (hierna “Halve finalisten”) zullen de Organisator en een gekwalificeerde onafhankelijke partij deze inzendingen Beoordelen middels de hierboven genoemde Criteria voor beoordeling om naar eigen goeddunken een top drie samen te stellen (hierna “Finalisten”).
   7. Bij een gelijke stand tijdens de beoordelingsfases om de Halve finalisten en Finalisten te bepalen, zullen de inzendingen die een gelijke score hebben opnieuw worden beoordeeld door een apart Jurylid om de Deelnemer/Inzending te bepalen die als de betreffende Halve finalist of Finalist wordt beschouwd.
   8. Vertegenwoordigers van de Organisator zullen vervolgens elke Inzending van de Finalisten opnieuw beoordelen op basis van de extra informatie die is verzameld om te bepalen wie de winnaar van de Hoofdprijs en wie de winnaars van de twee Tweede prijzen worden.
   9. Het besluit van de Organisator is definitief en hierover wordt niet gecorrespondeerd.
 6. Prijzen en waarde bij benadering:
  1. Prijzen met Booking.com-tegoed:
   Eén (1) Hoofdprijs van €50.000 aan Booking.com-tegoed die als volgt wordt toegekend: €25.000 voor de deelnemer en €25.000 voor zijn/haar genomineerde Booking Hero.
   Twee (2) Tweede prijzen van €10.000 aan Booking.com-tegoed elk die als volgt worden toegekend: €5.000 voor de deelnemer en €5.000 voor zijn/haar genomineerde Booking Hero.
   De totale waarde van alle prijzen met Booking.com-tegoed die bij deze Actie worden geboden bedraagt €70.000.
  2. Reizen voor Finalisten en Winnaars :
   De Finalisten worden naar een relevante filmlocatie gevlogen op een moment dat is afgesproken tijdens communicatie met de Organisator. Deelnemers moeten bereid en beschikbaar zijn om te reizen gedurende een periode van vier dagen tussen 1 november 2018 en 15 januari 2019, en hun Booking Hero moet bereid en beschikbaar zijn om te reizen op twee overlappende dagen gedurende deze reisperiode. De geschatte Winkelwaarde van elke reis is €3000.
   De winnaar van de Hoofdprijs en winnaars van de Tweede prijs die een bevestiging hiervan hebben gekregen en hun betreffende Booking Hero moeten bereid en beschikbaar zijn om naar Amsterdam te reizen gedurende een periode van 3 dagen tussen 1 januari en 31 januari 2019. De geschatte Winkelwaarde van elke reis is €3000.
   De totale waarde van alle door Booking.com geboden reizen bij deze Actie bedraagt €18.000.
 7. Prijs- en reisinformatie en -beperkingen:
  1. De Organisator mag weigeren een prijs toe te kennen, of deze terug eisen, indien de deelnemer gebruik heeft gemaakt van fraude, oneerlijkheid of onrechtmatigheid volgens deze Algemene voorwaarden.
  2. Alleen de winnaars en betreffende Booking Hero die een bevestiging hebben ontvangen en door de Organisator zijn geverifieerd, zullen de in deze voorwaarden vermelde prijzen ontvangen.
  3. Een inzending indienen of posten is geen garantie voor het ontvangen van een prijs.
  4. Booking.com-tegoed kan worden gebruikt voor betaling van een verblijf op een partnerlocatie van Booking.com die Booking.com-tegoed accepteert.
  5. Prijzen worden op 31 januari 2019 bijgeschreven op de accounts van de winnaars. Indien een winnaar geen account heeft bij Booking.com, moet een account worden aangemaakt. Booking.com biedt een dubbele authenticatiedienst aan zijn accounthouders en raadt de winnaars ten zeerste aan van deze dienst gebruik te maken.
  6. Het tegoed is vijf jaar geldig vanaf de datum dat het door de Organisator direct is toegekend aan het Booking.com-account van de winnaar.
  7. Het is winnaars verboden hun Booking.com-tegoed te verkopen. Indien Booking.com merkt dat een winnaar dit tegoed verkoopt, behoudt Booking.com zich het recht voor om het onbruikbaar te maken.
  8. De Organisator is in geen geval verplicht tot het toekennen van meer prijzen dan het aantal beschikbare prijzen dat in deze Algemene voorwaarden staat vermeld.
  9. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en geld of andere alternatieven voor de prijzen zijn niet beschikbaar, geheel of gedeeltelijk. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om een alternatieve Prijs toe te kennen van gelijke of grotere waarde.
  10. De winnaar(s) is/zijn geheel verantwoordelijk voor het vaststellen en betalen van alle toepasselijke belastingen (op federaal, provinciaal, nationaal en plaatselijk niveau) met betrekking tot de ontvangen prijs, indien toegekend, inclusief inkomstenbelasting of voorheffing. In het geval dat de Organisator redelijkerwijs verplicht is of wordt om voorheffingen in relatie met de prijs te betalen, heeft de Organisator het recht een dergelijke heffing op een prijs in mindering te brengen.
  11. Plaatsen in het vliegtuig zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.
  12. De vlucht kan een nachtvlucht zijn, dus het is mogelijk dat de ontvangers voor of na de aangegeven reisdata moeten vertrekken uit of aankomen in hun land van herkomst.
  13. Tickets zijn niet-restitueerbaar en niet-overdraagbaar; voor bepaalde datums geblokkeerd zijn en er kunnen restricties gelden. Alle reizen moeten naar eigen goeddunken van de Organisator worden geboekt. Reizen kunnen niet worden vervangen of overgedragen.
  14. Alle winnaars zijn onderworpen aan de gepubliceerde Vervoersvoorwaarden van de Luchtvaartmaatschappij.
  15. Nadat de tickets zijn afgegeven, zijn deze alleen geldig voor vermelde vluchten, data en tijden.
  16. Reizen moeten plaatsvinden op de vastgestelde tijden, alternatieven zijn niet beschikbaar. Na bevestiging van de plaatsen op de vlucht zijn wijzigingen in namen niet toegestaan.
  17. Indien een reservering door de winnaar wordt geannuleerd, worden geen andere tickets uitgeschreven en om twijfel te voorkomen is geen compensatie en/of terugbetaling mogelijk.
  18. De Organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van reisdocumenten. De prijs kan verbeurd worden verklaard, indien (a) niet binnen de door de Organisator gestelde termijn om enige reden niet over de juiste reisdocumenten voor de reizen kan worden beschikt, of (b) indien er complicaties optreden met betrekking tot immigratie of reisdocumenten die een Winnaar verhinderen om te reizen naar of van de vermelde bestemming. In het laatste geval zal Winnaar zelf verantwoordelijk zijn voor de organisatie en betaling van de reis terug naar de plek van herkomst. Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor het kennen van en voldoen aan alle procedures en -beperkingen voor buitenlandse/binnenlandse vluchten.
  19. De winnaar en de betreffende gast moeten gezamenlijk reizen.
  20. Extra's tijdens de vlucht zijn niet bij de prijs inbegrepen (deze extra's zijn met inbegrip van maar niet beperkt tot maaltijden en drank aan boord).
  21. Een passende en geschikte reis- en/of annuleringsverzekering is de verantwoordelijkheid van de reiziger.
  22. Alle reizigers moeten in het bezit zijn van de vereiste reisdocumenten en van een paspoort dat op de reisdatum ten minste 6 maanden geldig is. De benodigde visa en reisverzekeringen zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn/haar gast en moeten voldoen aan de deelnamevoorschriften. Houd er rekening mee dat met ingang van 1 april 2016 alle passagiers die middels het visumontheffingsprogramma naar de VS reizen een paspoort moeten hebben met een geïntegreerde chip.
  23. Om twijfel te voorkomen, is de prijs exclusief kosten voor reis/vervoer, accommodatie, eten, drank, souvenirs, fooien, parkeren, extra bagage, extra excursies en bezienswaardigheden of andere kosten van persoonlijke aard (inclusief zakgeld) die niet expliciet zijn beschreven zijn in deze algemene voorwaarden, en noch de Organisator, noch een andere aanbieder van (een deel van) de prijs is verantwoordelijk voor dergelijke kosten.
  24. Als voorwaarde voor acceptatie van en deelname aan de prijs dienen de reizigers een juridische verklaring van afstand, geheimhoudingsverklaring, overdracht van rechten en aansprakelijkheidsbeperking te tekenen.
  25. Reis- en andere relevante verzekeringen zijn de verantwoordelijkheid van de reizigers.
  26. De reizigers moeten de Organisator op de hoogte stellen als zij gebruik moeten maken van rolstoelvriendelijke of soortgelijke aanpassingen.
  27. Alle medische aandoeningen moeten voor reservering doorgegeven worden en mogelijk is een schriftelijke verklaring van een arts nodig.
  28. De Organisator betaalt de kosten van de standaard kamer plus de bijbehorende verblijfsbelasting.
  29. De reizigers zijn als enige verantwoordelijk voor extra kosten die tijdens het verblijf worden gemaakt in het hotel, waaronder, zonder beperking, kosten van maaltijden, drank, extra overnachtingen en services samen met bijbehorende belastingen; en voor het inchecken op uw kamer is een geldige creditcard of debitcard vereist en deze wordt gebruikt om eventuele bijkomende kosten te garanderen, zoals telefoonkosten en services op de kamer.
 8. Algemene ontheffing en aansprakelijkheidsontheffing:
  1. Door deelname aan deze Actie worden de deelnemers geacht te accepteren dat ze aan deze Algemene voorwaarden zijn gebonden.
  2. Door deelname aan deze Actie verlenen alle Finalisten/Winnaars hierbij de Organisator (of een door de Organisator aangewezen instantie) het exclusieve recht om hun activiteiten in verband met de Actie en (indien van toepassing) prijzen vast te leggen op film, band, geluidsdrager en foto. Alles dat door de Organisator (of een door de Organisator aangewezen instantie) wordt gefilmd, opgenomen of vastgelegd, valt onder “Beeld- en/of geluidsmateriaal”. Alle deelnemers dragen hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan de Organisator met de garantie van volledige eigendom (en bij wijze van huidige toewijzing van huidige en toekomstige rechten), alle intellectuele rechten op Beeld- en/of geluidsmateriaal wereldwijd voor de volledige resterende periode van dergelijke rechten en alle vernieuwing, teruggaven en verlengingen van dergelijke periode als voorgelegd onder toepasselijk recht over de hele wereld. Alle deelnemers zien hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk af van alle rechten van Beeld- en/of geluidsmateriaal waar hij of zij recht op heeft of op enig moment in de toekomst zal krijgen ten gunste van de Organisator, dochterondernemingen van Booking.com en hun licentiehouders, rechtverkrijgenden en opvolgers in naam.
  3. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor onleesbare, onvolledige of te late inzendingen of posts.
  4. Door deelname aan de Actie geven deelnemers hun toestemming dat hun inzendingen door de Organisator worden gebruikt vanaf de datum van inzending zonder verdere compensatie, buiten de toegekende prijs, voor altijd, voor promotiedoeleinden. Auteursrechten van de genoemde inzending of post blijven bij de deelnemer. Echter, door deelname aan deze Actie gaat de deelnemer akkoord dat de Organisator deze inzendingen of posts publiceert op zijn website en mogelijk verder gebruikt op de website, Facebook, Twitter, Instagram of ander sociale media. Zij gaan tevens akkoord met mogelijk ander promotioneel gebruik in media naar keuze van de Organisator zonder verdere betaling, buiten de toegekende prijs, gedurende maximaal één jaar vanaf de datum van inzending maar met gepaste erkenning van de originele deelnemer.
  5. De Organisator en zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, leveranciers, reclamebureaus en agentschappen voor promotie zijn niet verantwoordelijk voor promotiemateriaal dat op enige wijze onleesbaar, beschadigd, gewijzigd, vervalst, gedupliceerd of gemanipuleerd is, of voor drukfouten, typografische fouten, mechanische fouten of overige fouten, of voor fouten bij de kennisgeving over of aankondiging van de prijs.
  6. Als u een winnaar van de Actie bent, gaat u ermee akkoord dat de Organisator uw naam, beeltenis en woonplaats of land mag gebruiken bij de aankondiging van de winnaar(s) van deze Wedstrijd en voor andere redelijke en gerelateerde promotiedoeleinden.
  7. Door acceptatie van een prijs (Booking.com-tegoed en/of een reis) gaan winnaars akkoord met deelname aan enige redelijke publiciteit georganiseerd door de Organisator of zijn agentschappen. Voor bevestiging als winnaar moeten zowel de deelnemer als de Booking Hero akkoord gaan met alle voorwaarden en beschikbaar zijn voor publiciteit zoals redelijkerwijs gelast door de Organisator.
  8. Indien iets misgaat en zij ondanks de inspanningen van de Organisator niet in staat zijn de Actie op eerlijke of juiste wijze uit te voeren, zijn de Organisator en gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk en hebben zij het recht om de Actie te annuleren of te wijzigen. Dit zou alleen in uitzonderlijke omstandigheden gebeuren. De Organisator heeft tevens het recht om een deelnemer te diskwalificeren als deze het deelnameproces manipuleert of misbruikt en de deelnemer heeft geen recht op de prijs als er frauduleus of oneerlijk is gehandeld.
  9. De Organisator kan geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor schade, verlies of letsel van deelnemers die deelnemen aan de Actie of als gevolg van het accepteren van of deelnemen aan een prijs.
  10. Deelnemers dragen alle verantwoordelijkheid voor letsel of schade voortvloeiende uit of beweerd te zijn voortgevloeid uit deelname aan deze Wedstrijd of het gebruik of het in ontvangst nemen van prijzen. Booking.com en zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, agentschappen voor promotie, leveranciers (van prijzen) en alle bestuurders, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers, evenals Facebook en Instagram (hierna gezamenlijk “Vrijgestelde Partijen”) zijn niet verantwoordelijk voor aanspraken die voortvloeien uit deelname aan deze Wedstrijd (met inbegrip van schade die voortvloeit uit of waarvan wordt beweerd te zijn voortgevloeid uit het maken van het beeld- en/of geluidsmateriaal), of de acceptatie of het gebruik van een prijs.
  11. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken die voortvloeien uit het gebruik of de bekendmaking van een inzending in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de publicatie van illegaal gereproduceerde inhoud van een inzending.
  12. Niets in deze Algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een beperking of uitsluiting van ofwel de Vrijgestelde Partijen ofwel de Deelnemer voor aansprakelijkheid voor een onjuiste voorstelling van zaken.
 9. Privacy:
  1. De Organisator zal de persoonlijke gegevens die aan de Organisator zijn verschaft, gebruiken om de Actie en de daaropvolgende promotie van de resultaten goed te laten verlopen, zoals is beschreven in deze Algemene voorwaarden. De Organisator mag persoonlijke gegevens verder gebruiken voor doeleinden zoals beschreven in de Privacyverklaring van Booking.com www.booking.com/content/privacy, zoals voor interne analysedoeleinden, opsporing en voorkoming van fraude of andere nalevings- of juridische doeleinden zoals beschreven in de Privacyverklaring van Booking.com. De Organisator is de gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die zijn ontvangen in het kader van de Actie. Indien u vragen of problemen heeft met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens door de Organisator, neem dan contact op via [bookinghero@booking.com].
  2. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord/gepromoot, aanbevolen of beheerd door, of is geassocieerd met Facebook of Instagram. U begrijpt dat u informatie verschaft aan de Organisator en niet aan Facebook of Instagram. Door deelname aan de actie gaan alle deelnemers akkoord met een volledige aansprakelijkheidsontheffing voor Facebook of Instagram. Alle inzendingen zullen onderhevig zijn aan de gebruiksvoorwaarden van Facebook en Instagram. Deze vindt u op www.facebook.com en op www.instagram.com.
  3. De Organisator respecteert de vrijheid van meningsuiting, maar voor deelname aan deze actie mogen de geselecteerde winnaars geen enkele opmerking hebben geuit, gepost, gepubliceerd of publicatie hiervan in gang hebben gezet door pers, radio, televisie of een sociaal medium, die de reputatie van de Organisator of hun product(en) of dienst(en) in diskrediet brengen of beschadigen, of in strijd zijn met de regels van de relevante media. Verder mogen de winnaars dit niet doen tijdens de actie. Indien de Organisator, geheel naar eigen goeddunken, besluit dat een winnaar deze voorwaarde heeft geschonden, kan het recht van de winnaar op de prijs worden geannuleerd en een vervangende winnaar worden gekozen op dezelfde basis als de oorspronkelijke winnaar.
 10. Toepasselijk recht:
  1. Door deelname aan de Wedstrijd, gaan deelnemers hiermee uitdrukkelijk akkoord met en accepteren zij dat voor alle zaken die verband houden met de interpretatie, uitvoering en handhaving van deze Algemene voorwaarden, waarop Nederlands recht van toepassing is en waarvoor uitsluitend de rechtbank van Amsterdam, Nederland bevoegd is, uitdrukkelijk afzien van een ander rechtsgebied dat vanwege hun huidige of toekomstige woonplaats of krachtens een andere grond op hen van toepassing zou kunnen zijn. Raadpleeg voor aanvullende informatie over toepasselijk recht, geschillen en arbitrage de website www.booking.com/content/terms.
  2. Indien een bepaling van deze voorschriften ongeldig is volgens de wet- of regelgeving of voorschriften van een specifiek land, zal de bepaling alleen geldig zijn voor zover toegestaan.
 11. GEEN GERECHTELIJKE PROCEDURE: Alleen voor ingezetenen van Duitsland:  De gang naar de rechter is uitgesloten.
 12. Alleen voor ingezetenen van de EU:
  1. De Organisator is volledig aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid evenals voor schade aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door de Organisator als direct gevolg van deze Wedstrijd.
  2. In geval van geringe nalatigheid zal de Organisator slechts aansprakelijk zijn voor niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen (“Essentiële Verplichting”). Een Essentiële Verplichting in de zin van deze bepaling is een verplichting waarvan de nakoming de uitvoering van dit contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de contractpartner dus in de regel kan vertrouwen op de vervulling daarvan.
  3. De Organisator is niet aansprakelijk voor het uitblijven van commercieel succes, winstderving, onvoorziene schade en indirecte schade.
  4. Het bedrag van de aansprakelijkheid zal de €70.000 niet overschrijden.
  5. De beperking van de aansprakelijkheid zal mutatis mutandis van toepassing zijn ten gunste van de medewerkers, agenten en plaatsvervangende agenten van de Organisator.
  6. Eventuele aansprakelijkheid van de Organisator voor garantie en aanspraken op basis van de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.
 13. OVERIG: In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie van deze Algemene voorwaarden en een vertaling, is de Engelse versie leidend.  De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Algemene voorwaarden laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
 14. Wie heeft gewonnen? De voornamen en woonplaatsregio's en winnende inzendingen van de winnaars zijn verkrijgbaar door het sturen van een e-mail naar bookinghero@booking.com, die vier weken beschikbaar is vanaf 31 januari 2019.

Organisator: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam