Všeobecné podmínky

Shrnutí všeobecných podmínek:

Účast je omezena na osoby starší 18 let s legálním trvalým pobytem v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Egypt, Estonsko, Filipíny, Finsko, Francie, Hongkong, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Irsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada (s výjimkou Quebecu), Katar, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Maroko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Omán, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Spojené státy americké, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan, Ukrajina, Uruguay a Vietnam. V oblastech, kde platí zákaz, tato soutěž neprobíhá. Do soutěže se můžete zapojit od 4. 11. 2019 do 25. 11. 2019. Jak se zúčastnit: Na Instagramu nebo na facebookovém profilu Booking.com zveřejněte příspěvek, kde maximálně 300 slovy popište ubytování z Booking.com, které jste využili v období od 28. září 2018 do 3. října 2019, pracovní pozici / činnost člena personálu, kterého nominujete (dále „Booking Hero“), a to, co nadstandardního pro vás tato osoba udělala. Nezapomeňte použít hashtagy #BookingHero a #Contest a pokud používáte Instagram, připojte také tag @BookingCom a nastavte svůj účet jako veřejný. Ceny: jedna (1) první cena: kredit na Booking.com v hodnotě 25 000 EUR pro vítěze první ceny a kredit na Booking.com v hodnotě 25 000 EUR pro jím nominovaného Booking Hero a dvě (2) druhé ceny: každý vítěz druhé ceny obdrží kredit na Booking.com v hodnotě 5 000 EUR a kredit na Booking.com v hodnotě 5 000 EUR pro jím nominovaného Booking Hero. Kredit na Booking.com lze použít k platbě pobytu v jakémkoli ubytovacím zařízení partnera Booking.com, které přijímá platbu kredity Booking.com z Peněženky. Úplné znění podmínek a podrobnosti o cenách najdete na stránkách https://hero.booking.com. Pořadatel: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko. Výhra ceny je podmíněna splněním všech požadavků ustanovených v tomto dokumentu podle výhradního uvážení sponzora.

Úplné znění všeobecných podmínek:

 1. Způsobilost:
  1. Soutěže „My Booking Hero 2019“ („propagační akce“ či „soutěž“) se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, které mají legální trvalý pobyt v některé z následujících zemí: Argentina, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Egypt, Estonsko, Filipíny, Finsko, Francie, Hongkong, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Irsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada (s výjimkou Quebecu), Katar, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Maroko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Omán, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Spojené státy americké, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan, Ukrajina, Uruguay a Vietnam a které si zarezervovaly ubytování prostřednictvím portálu Booking.com a pobývaly v příslušném ubytovacím zařízení v libovolném termínu od 28. září 2018 do 3. října 2019 (způsobilí „soutěžící“ nebo „účastníci“). Účastníci soutěže musejí být schopni kdykoli na základě výhradního uvážení pořadatele předložit k prokázání pobytu číslo rezervace z Booking.com se svým jménem, datem pobytu a ubytovacím zařízením.
  2. Soutěžící se musejí ujistit, že je jejich účast v soutěži (včetně přijetí ceny) v souladu s právním řádem státu, v němž žijí. V oblastech, kde platí zákaz, tato soutěž neprobíhá. Pořadatel se nebude nijak, otevřeně ani nepřímo, vyjadřovat k legalitě účasti soutěžících ani žádnému jinému aspektu kterékoli soutěže.
  3. Soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci společnosti Booking.com („pořadatel“), jejich rodinní příslušníci a osoby jakkoli jinak spojené s pořadatelem.
  4. Soutěžící musejí mít vlastní aktivní a platný účet na Facebooku nebo Instagramu a splňovat všechny podmínky používání Facebooku nebo Instagramu.
  5. Soutěže se nesměji zúčastnit osoby, které nemají legální trvalý pobyt v některé z výše uvedených zemí. Účast v soutěži je neplatná, pokud ji zakazuje nebo jinak omezuje zákon. Máte povinnost postupovat v souladu se všemi platnými místními, státními a federálními zákony a nařízeními a zjistit, jestli se této soutěže smíte zúčastnit.
  6. Legální trvalý pobyt se posuzuje na základě následujících faktorů: (a) držitel cestovního pasu – legální trvalý pobyt má v zemi, která soutěžícímu cestovní pas vydala, a pokud má soutěžící cestovních pasů více, má legální trvalý pobyt v zemi, ve které trvale pobýval naposledy, (b) osoba bez cestovního pasu – příslušnou zemí je země, ve které má soutěžící právo získat cestovní pas, a pokud je těchto zemí více, pak země, ve které si soutěžící nechá vystavit cestovní pas, aby mohl podniknout cestu jako finalista, pokud se tímto finalistou stane.
 2. Období trvání soutěže:
  1. Období trvání soutěže začíná ve 00:01 GMT 4. listopadu 2019 a končí ve 23:59 GMT 25. listopadu 2019 („období trvání soutěže“).
 3. Jak se zúčastnit:
  1. Během období trvání soutěže se přihlaste ke svému účtu na Facebooku nebo Instagramu (nebo si ho zdarma založte). Příspěvky do soutěže lze vytvářet pouze zveřejněním na vašem účtu na Facebooku nebo Instagramu, jak je uvedeno níže („příspěvek).
  2. V případě Facebooku: Pokyny ke zveřejňování příspěvků na stránce Booking.com na Facebooku najdete na adrese: www.facebook.com/bookingcom/. Nezapomeňte do svého příspěvku přidat hashtagy #BookingHero a #Contest.
  3. V případě Instagramu: Pokyny ke zveřejňování příspěvků na vašem účtu na Instagramu najdete níže. Nezapomeňte do svého příspěvku přidat hashtagy #BookingHero a #Contest a tag @BookingCom. Váš instagramový účet musí být po celou dobu trvání propagační akce a v době oznámení výhry či udělení ceny nastavený jako veřejný, aby si pořadatel mohl váš příspěvek přečíst a případně vás mohl kontaktovat.
  4. Váš příspěvek musí obsahovat: (i) název ubytovacího zařízení na Booking.com, ve kterém jste byli ubytovaní, (ii) pracovní pozici / činnost člena personálu, kterého nominujete jako svého Booking Hero, a (iii) popis toho, co pro vás udělal nadstandardního, aby vaši cestu obohatil nebo zachránil. DŮLEŽITÉ: Nikdy nezveřejňujte jméno osoby nominované na Booking Hero. Pokud tak učiníte, pořadatel soutěže si vyhrazuje právo smazat váš příspěvek z Facebooku. V případě Instagramu musíte svůj příspěvek smazat sami do jedné hodiny poté, co vás pořadatel kontaktuje a upozorní na tento problém.
  5. Máte povinnost získat souhlas vámi nominovaného Booking Hero k účasti v této soutěži.
  6. Všechny příspěvky je nutné odeslat do 23:59 GMT 25. listopadu 2019. Příspěvky zveřejněné po tomto termínu budou z účasti v této soutěže vyloučeny.
 4. Pravidla a omezení pro odesílání příspěvků:
  1. Jeden příspěvek na osobu bez ohledu na způsob odeslání.
  2. Esej nesmí překročit 300 slov.
  3. Booking Hero může být nominovaný více než jednou.
  4. Aby byl příspěvek platný a mohla mu být v případě výhry udělena cena, nominovaný Booking Hero musí být v době odeslání příspěvku i udělení ceny zaměstnaný v uvedeném ubytovacím zařízení.
  5. Příspěvky lze psát v úředním jazyce země, ve které účastník soutěže žije.
  6. Všechny příspěvky musejí být zveřejněny přímo osobou vstupující do soutěže.
  7. Hromadné příspěvky od obchodních a spotřebitelských skupin nebo třetích stran nejsou akceptovány. Neúplné a nesrozumitelné příspěvky a příspěvky, které plně nevyhovují těmto všeobecným podmínkám, budou diskvalifikovány a vyřazeny ze soutěže.
  8. V případě, že se ubytovací zařízení nebo člen jeho personálu ze soutěže odhlásí nebo nevyjádří souhlas, pořadatel vymaže všechny příspěvky na Facebooku, které se tohoto ubytovacího zařízení nebo člena jeho personálu týkají. Pokud se příspěvek na Instagramu bude týkat ubytovacího zařízení nebo člena jeho personálu, z nichž nikdo nevyjádří souhlas nebo se ze soutěže odhlásí, účastníci souhlasí s tím, že tento příspěvek sami smažou do jedné hodiny poté, co je pořadatel kontaktuje a upozorní na tento problém. Účastník bere na vědomí a souhlasí, že osobu na Booking Hero lze veřejně nominovat pouze s jejím souhlasem.
  9. Pořadatel odmítne příspěvky, které podle jeho kritického uvážení porušují tyto všeobecné podmínky, podmínky používání a zásady komunity na Facebooku či Instagramu nebo jsou v rozporu se zákonem, nařízením či jiným předpisem v jurisdikci, ve které se soutěžící do soutěže přihlásil.
  10. Příspěvek musí být originálním dílem účastníka. Úpravy, vylepšování nebo změny již existujících děl třetí strany nesplňují podmínky na originální dílo účastníka.
  11. Příspěvky nesmějí porušovat autorská práva ani práva žádné třetí strany, mimo jiné včetně ochrany osobních údajů, publicity, ochranných známek nebo dalších práv duševního vlastnictví. Pořadatel si vyhrazuje právo povolit příspěvky obsahující pouze takové použití autorských práv nebo ochranných známek třetích stran, které jejich práva neporušuje.
  12. Příspěvek nesmí obsahovat záznam třetích stran bez jejich souhlasu.
  13. Příspěvek nesmí obsahovat obsah vyobrazující/propagující nebezpečné chování nebo činnosti, které mohou vést ke zranění sebe sama či dalších osob.
  14. Příspěvek nesmí v žádném případě znevažovat pořadatele ani žádné osoby či organizace. Příspěvek nesmí obsahovat urážlivé výrazy, prohlášení nebo obsah (včetně slov nebo symbolů, které jsou obecně považovány za urážky představitelů určité rasy, etnika, náboženství, sexuální orientace nebo socioekonomické skupiny). Příspěvek nesmí v žádném případě porušovat platné federální, státní, provinční nebo místní zákony a předpisy, nesmí obsahovat nelegální obsah a musí být vhodný k prezentaci na veřejném fóru.
  15. Příspěvek nesmí prosazovat žádný politický názor.
 5. Rozhodnutí o vítězi:
  1. Dne 26. listopadu 2019 nebo ve dnech kolem tohoto termínu proběhne v kancelářích pořadatele vyhodnocení všech platných příspěvků, které pořadatel obdržel před koncem období trvání soutěže (dle svého výhradního uvážení). Konečné hodnocení a užší výběr se budou odvíjet od důkladného posouzení následujících kritérií („kritéria“):
   1. Prokázal účastník, že Booking Hero zašel nad rámec svých pracovních povinností a ukázal vysokou úroveň pohostinnosti?
   2. Jednalo se o nezapomenutelný zážitek jak pro soutěžícího, tak pro Booking Hero?
   3. Je příspěvek zajímavý, poutavý a kvalitní?
  2. Pořadatel bude informovat vybrané soutěžící zprávou na účet na sociálních médiích použitý k účasti v soutěži a požádá je o emailovou adresu. Tato e-mailová adresa bude použita k získání dalších informací o účastníkovi a jeho Booking Hero a také k ověření, že jsou účastník a jeho Booking Hero způsobilí zúčastnit se soutěže.
  3. Kontaktován bude také nominovaný Booking Hero, který musí být stále zaměstnancem příslušného ubytovací zařízení, aby byl daný příspěvek platný. Pokud vybraný účastník nebo jeho Booking Hero neodpoví do 48 hodin po prvním kontaktování, jeho účet je nastavený jako soukromý a nemůže přijímat zprávy, odmítá cenu, není schopen prokázat pobyt přes Booking.com uvedený v příspěvku nebo jeho Booking Hero není zaměstnancem ubytovacího zařízení uvedeného v příspěvku, pořadatel si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení dotyčného účastníka i jeho Booking Hero diskvalifikovat.
  4. Pořadatel a kompetentní nezávislá strana znovu posoudí příspěvky způsobilých účastníků z užšího výběru („semifinalisté“) podle výše uvedených kritérií a určí tři nejlepší příspěvky („finalisté“).
  5. Zástupci pořadatele následně znovu vyhodnotí všechny příspěvky finalistů na základě dodatečně získaných informací a určí jednoho (1) výherce první ceny a dva (2) výherce druhé ceny.
  6. Rozhodnutí pořadatele jsou konečná a pořadatel nehodlá vstupovat do žádných vyjednávání.
  7. Účastník není finalistou ani výhercem ceny, dokonce ani pokud takovou skutečnost naznačuje doručené oznámení, dokud (i) neproběhne ověření způsobilosti účastníka, (ii) nebudou splněny všechny požadavky stanovené pořadatelem v souvislosti s převzetím ceny, (iii) účastník neobdrží potvrzení o dokončení procesu přijetí a ověření.
 6. Ceny a přibližné hodnoty:
  1. Ceny ve formě kreditu na Booking.com:
   Jedna (1) první cena, kterou je kredit na Booking.com v hodnotě 50 000 EUR a která bude udělena následovně: 25 000 EUR získá účastník a 25 000 EUR získá jím nominovaný Booking Hero.
   Dvě (2) druhé ceny: oběma jsou kredity na Booking.com v hodnotě 10 000 EUR a budou uděleny následovně: 5 000 EUR získá účastník a 5 000 EUR získá jím nominovaný Booking Hero.
   Celková hodnota všech cen vyplacených v kreditech na Booking.com v rámci této propagační akce činí 70 000 EUR.
  2. Ceny ve formě pokrytí nákladů spojených s cestováním finalistů:
   Pro finalisty bude zajištěn let na místo natáčení. Datum a čas budou upřesněny během komunikace s pořadatelem. Soutěžící musí musí být ochotný cestovat a být v období od 26. listopadu 2019 do 31. ledna 2020 k dispozici po dobu čtyř dní. Během těchto čtyř dní musí být ochotný cestovat a být k dispozici i jím nominovaný Booking Hero, a to po dobu dvou dní. Přibližná maloobchodní hodnota každé cesty je 3 000 EUR.
   Potvrzený výherce první ceny, výherci druhé ceny a jejich příslušní Booking Hero musejí být ochotní cestovat do Amsterdamu a být v období od 30. ledna 2020 do 1. února 2020 k dispozici po dobu tří dní. Přibližná maloobchodní hodnota každé cesty je 3 000 EUR. Celková hodnota všech cen ve formě pokrytí nákladů spojených s cestováním na Booking.com v rámci této propagační akce činí 18 000 EUR.
   Celková hodnota všech cen ve formě pokrytí nákladů spojených s cestováním na Booking.com v rámci této propagační akce činí 18 000 EUR.
 7. Informace a omezení v souvislosti s cenami a cestováním:
  1. Pořadatel může v souladu s těmito všeobecnými podmínkami odmítnout cenu udělit nebo požadovat její vrácení v případě, že se účastník dopustí podvodného, nečestného nebo neoprávněného jednání.
  2. Ceny uvedené v tomto dokumentu obdrží pouze potvrzení výherci a jejich Booking Hero ověřený pořadatelem.
  3. Odeslání/zveřejnění příspěvku nezaručuje získání ceny.
  4. Kredit na Booking.com lze použít k platbě pobytu v jakémkoli ubytovacím zařízení partnera Booking.com, které přijímá platbu kredity Booking.com z Peněženky a vztahují se na něj všeobecné podmínky Booking.com.
  5. Kredit na Booking.com se na účty výherců připíše 3. února 2020. Pokud výherce na Booking.com účet nemá, musí jej založit. Booking.com majitelům účtů nabízí službu dvoufázového ověření a důrazně výhercům doporučuje její používání.
  6. Kredity budou platné po dobu pěti let od data, kdy je pořadatel připíše přímo na účet výherce na Booking.com.
  7. Výherci nesmějí své kredity Booking.com Peněženky prodávat. Pokud Booking.com zjistí, že výherce své kredity prodává, vyhrazuje si právo tyto kredity zablokovat.
  8. Pořadatel nebude mít v žádném případě povinnost udělit více cen, než kolik je uvedeno v těchto všeobecných podmínkách.
  9. Ceny nelze převádět a nelze je směnit za hotovost ani hotovostní ekvivalent ani jako celek, ani zčásti. V případě nepředvídatelných okolností si pořadatel vyhrazuje právo nahradit stávající cenu jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty.
  10. Výherci nesou plnou odpovědnost za výpočet a platbu všech případných platných federálních, státních a místních daní vztahujících se na získanou cenu, a to včetně daně z příjmu a srážkové daně. V případě, že pořadatel má nebo může odůvodněně získat povinnost zaplatit v souvislosti s cenou srážkovou daň, má právo z této ceny příslušnou částku odečíst.
  11. Dostupnost sedadel v letadle závisí na obsazenosti.
  12. Let může probíhat v nočních hodinách. V takovém případě může být nezbytné, aby účastníci odletěli nebo přiletěli do své domovské země před specifikovaným datem cesty nebo po něm.
  13. Letenky jsou nevratné a nepřenosné. Na určité termíny se vztahují omezení nebo je nelze rezervovat. Všechny cesty musejí být rezervovány dle výhradního uvážení pořadatele. Nejsou povoleny žádné náhrady ani převody cen ve formě pokrytí nákladů spojených s cestováním.
  14. Na všechny cestující se vztahují vydané přepravní podmínky aerolinek.
  15. Vystavené letenky jsou platné pouze na uvedený let, datum a čas.
  16. Cestovat lze pouze v uvedeném čase, není možná žádná změna. Změna jména po potvrzení rezervace sedadel není možná.
  17. Pokud výherce rezervaci zruší, cena nebude udělena, nebudou mu vystaveny náhradní letenky a nebude mu poskytnuta žádná kompenzace ani náhrada.
  18. Pořadatel neponese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo krádež cestovních dokladů. Odměna může propadnout, pokud (a) v době vyžadované pořadatelem nejsou z jakéhokoli důvodu k dispozici řádné cestovní doklady nebo (b) pokud nastanou komplikace v souvislosti s imigračními nebo cestovními doklady, které vítězi znemožní odcestovat do uváděné destinace nebo z ní vycestovat. V případě druhé možnosti ponese výhradní odpovědnost za zajištění cesty do výchozího místa a související platbu výherce. Výherci nesou výhradní odpovědnost za zjištění a splnění všech platných mezinárodních/vnitrostátních postupů a omezení souvisejících s cestováním.
  19. Cestující a jeho doprovod musejí cestovat společně.
  20. Součástí ceny nejsou doplňkové služby (mezi doplňkové služby patří mimo jiné například podávání pokrmů a nápojů na palubě letadla).
  21. Za vyřízení vhodného cestovního pojištění a pojištění storna nese odpovědnost každý cestující.
  22. Všichni cestující musejí mít potřebné cestovní doklady a cestovní pas, který bude platný ode dne cesty po dobu alespoň šesti měsíců. Za zajištění všech nezbytných víz nebo cestovního pojištění nese odpovědnost výherce a jeho doprovod. Oba také musejí splňovat podmínky vstupu do země. Upozorňujeme, že s účinností od 1. dubna 2016 musejí mít všichni, kdo do USA cestují v rámci programu Visa Waiver Program, cestovní pas s integrovaným čipem.
  23. Cena nezahrnuje krytí výdajů spojených s cestou/dopravou, ubytováním, stravováním, nápoji, suvenýry, spropitným, parkováním, nadměrnými zavazadly, nadstandardními exkurzemi a návštěvami turistických atrakcí ani žádných dalších výdajů osobní povahy (včetně útraty peněz), které nejsou výslovně uvedeny v těchto všeobecných podmínkách. Za tyto výdaje nenese odpovědnost ani pořadatel, ani žádný zprostředkovatel kterékoli součásti ceny.
  24. Podmínkou přijetí a využití ceny může být podpis dohody o zproštění se určitých práv, o zachování mlčenlivosti, o postoupení práv a o odmítnutí odpovědnosti cestujícím.
  25. Za zajištění cestovního a dalších relevantních pojištění nesou odpovědnost jednotliví cestující..
  26. Cestující musejí informovat pořadatele o potřebě bezbariérového nebo obdobného přístupu.
  27. O všech zdravotních omezeních je nutné informovat před rezervací pobytu. Může být vyžadováno potvrzení lékaře.
  28. Pořadatel uhradí pobyt ve standardních pokojích, a to včetně souvisejících daní.
  29. Za platbu všech dodatečných poplatků vzniklých během pobytu v hotelu, spojených například se stravováním, nápoji, prodloužením pobytu a dalšími službami, a všech souvisejících daní nesou výhradní odpovědnost cestující. Při check-inu bude vyžadována platná kreditní nebo debetní karta, která se použije k uhrazení případných vedlejších výdajů, například pokojové služby.
 8. Obecné prohlášení a zřeknutí se odpovědnosti:
  1. Účastníci svojí účastí v této soutěži vyjadřují souhlas s těmito všeobecnými podmínkami a budou jimi vázáni.
  2. Finalisté/výherci svým vstupem do soutěže udělují pořadateli (nebo jím pověřenému subjektu) výhradní právo pořizovat filmový a zvukový záznam a fotografie všech aktivit ve spojitosti s touto soutěží a cenami (pokud lze uplatnit). Veškerý materiál natočený, nahraný nebo zaznamenaný pořadatelem (nebo jím pověřeným subjektem) bude označován jako „záznam“. Všichni soutěžící tímto pořadateli nepodmíněně a neodvolatelně udělují plné právo (včetně současného postoupení současných i budoucích práv) na duševní vlastnictví u všech případných záznamů po celém světě, a to po celou dobu platnosti takových práv a na všechna obnovení, navrácení a prodloužení této doby, kterou může definovat platný zákon v jednotlivých zemích. Všichni účastníci se tímto nepodmíněně a neodvolatelně zříkají všech osobnostních práv u všech záznamů, na která mají nebo by kdykoli v budoucnu mohli mít nárok, a to ve prospěch pořadatele, přidružených společností Booking.com a jejich držitelů licence a právních nástupců.
  3. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za nesrozumitelné, neúplné ani pozdní příspěvky.
  4. Svým vstupem do soutěže udělují soutěžící souhlas s tím, aby pořadatel jejich příspěvky od okamžiku zveřejnění používal k účelům propagace, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci nad rámec udělení ceny. Vlastníkem autorských práv k samotnému příspěvku zůstane i nadále účastník. Svým vstupem do této soutěže však účastník uděluje souhlas se zveřejněním těchto příspěvků na webových stránkách pořadatele a s jejich možným budoucím použitím na webových stránkách, Facebooku, Twitteru, Instagramu či dalších platformách sociálních médií pořadatele. Účastník také souhlasí s dalším možným propagačním použitím v médiích vybraných pořadatelem v rámci jednoho roku od data vstupu do soutěže, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci nad rámec udělení ceny, ale s řádným uvedením původního zdroje.
  5. Pořadatel, jeho přidružené a dceřiné společnosti, dodavatelé, reklamní a propagační agentury neponesou žádnou odpovědnost za propagační materiály, které mohou být nečitelné, poškozené, upravené, padělané, duplikované nebo zfalšované, ani za tiskové, typografické, mechanické či jiné chyby nebo za chyby v oznámení výhry.
  6. Pokud se stanete finalistou této soutěže, souhlasíte s tím, aby pořadatel použil vaše jméno, fotografii a město nebo zemi, ve které žijete, při vyhlášení výherců této soutěže a k dalším odůvodněným a souvisejícím propagačním účelům.
  7. Přijetím ceny (ve formě kreditu na Booking.com nebo pokrytí nákladů spojených s cestováním) výherci souhlasí s tím, že se v přiměřené míře zapojí do propagace, kterou zajistí pořadatel nebo jím zvolené agentury. Aby byli soutěžící a Booking Hero potvrzeni jako výherci, musejí souhlasit se všemi podmínkami a být k dispozici pro přiměřenou propagaci podle pokynů pořadatele.
  8. Jestliže se vyskytnou problémy a přes veškeré úsilí pořadatele nebude možné soutěž pořádat spravedlivě či řádně, pořadatel a jeho přidružené společnosti neponesou žádnou odpovědnost a vyhrazují si právo tuto soutěž zrušit nebo pozměnit. K tomuto dojde pouze ve zcela výjimečné situaci. Pořadatel má rovněž právo diskvalifikovat účastníka v případě, že manipuluje s procesem vstupu do soutěže nebo jej zneužívá, a neudělit účastníkovi cenu, pokud se dopustí podvodného nebo nečestného jednání.
  9. Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné škody, ztráty nebo zranění účastníka soutěže, a to ani v případě, že jsou důsledkem přijetí nebo využití ceny.
  10. Účastníci přijímají veškerou odpovědnost za všechna zranění nebo škody způsobené nebo údajně způsobené účastí v této soutěži nebo využitím či výměnou ceny. Společnost Booking.com, její dceřiné a přidružené společnosti, propagační agentury, dodavatelé, zprostředkovatelé cen a všichni jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci a právní nástupci a sociální sítě Facebook a Instagram (souhrnně „zproštěné strany“) neponesou žádnou odpovědnost za žádné nároky vyplývající v souvislosti s účastí v této soutěži (včetně škod způsobených nebo údajně způsobených během natáčení záznamu) ani s přijetím či vyžíváním cen.
  11. Účastník zbavuje pořadatele odpovědnosti za veškeré nároky vyplývající z použití nebo zveřejnění příspěvku v souladu s těmito všeobecnými podmínkami. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za publikaci nezákonně reprodukovaného obsahu příspěvku.
  12. Žádné ustanovení v těchto všeobecných podmínkách nelze vykládat jako omezení nebo vyloučení odpovědnosti zproštěné strany nebo účastníka za úmyslné klamání.
 9. Ochrana osobních údajů:
  1. Pořadatel bude získané osobní údaje používat k účelům pořádání soutěže a následné propagace výsledků, jak je uvedeno v těchto všeobecných podmínkách. Pořadatel může osobní údaje používat také k účelům definovaným v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Booking.com na adrese www.booking.com/content/privacy, například pro účely interní analýzy, odhalování a prevence podvodů nebo dodržování předpisů a další právní účely, jak je uvedeno v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Booking.com. Pořadatel je správcem údajů v případě všech osobních údajů získaných v rámci soutěže. V případě dotazů nebo nejasností ohledně použití osobních údajů pořadatelem pište na e-mailovou adresu [bookinghero@booking.com].
  2. Tato soutěž není v žádném případě sponzorována/propagována, podporována nebo spravována Facebookem nebo Instagramem ani s nimi není nijak spojena. V souvislosti s uvedenou nabídkou si uvědomujete, že informace poskytujete pořadateli, nikoli Facebooku nebo Instagramu. Svým vstupem do soutěže všichni účastníci souhlasí s naprostým zproštěním odpovědnosti sociálních sítí Facebook a Instagram. Na všechny příspěvky se vztahují podmínky použití Facebooku a Instagramu, které najdete na webových stránkách www.facebook.comwww.instagram.com.
  3. Pořadatel respektuje svobodu slova. Zakazuje však, aby se výherci staly osoby, které před svou účastí v soutěži prostřednictvím tisku, rádia, televize nebo jiného sociálního média vyslovili, zveřejnili nebo pronesli slova, případně přispěli k jejich zveřejnění, která by mohla poškodit dobrou pověst pořadatele, jeho produktů či služeb nebo která by byla v rozporu s pravidly příslušného média. Výherci tak nesmí činit ani v průběhu konání soutěže. Pokud pořadatel na základě vlastního uvážení dojde k závěru, že výherce tuto podmínku porušil, výherce může přijít o nárok na cenu. V takovém případě bude vybrán náhradní výherce podle stejných pravidel jako ten původní.
 10. Rozhodné právo:
  1. Svojí účastí v soutěži účastníci výslovně souhlasí s tím, že se vše v souvislosti s výkladem, výkonem a prosazováním těchto všeobecných podmínek bude řídit nizozemským právem a podléhat výlučné pravomoci soudů v nizozemském Amsterdamu. Také se výslovně zříkají možnosti využít jinou jurisdikci, do které by spadali na základě svého stávajícího nebo budoucího trvalého bydliště či jiného důvodu. Další informace týkající se rozhodného práva, řešení sporů a rozhodčího řízení najdete na adrese www.booking.com/content/terms.
  2. Pokud je některé ustanovení těchto pravidel podle zákona, nařízení nebo předpisů konkrétní země neplatné, bude platit pouze v maximálním povoleném rozsahu.
 11. ŽÁDNÁ PRÁVNÍ ŘÍZENÍ: Pouze pro obyvatele Německa: Obrácení se na soud je vyloučeno [překlad do němčiny: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen].
 12. Pouze pro obyvatele EU:
  1. Pořadatel ponese plnou odpovědnost za úmyslnou a hrubou nedbalost i za škody způsobené narušením života, poraněním nebo poškozením zdraví pořadatelem v přímém důsledku této soutěže.
  2. V případě lehké nedbalosti ponese pořadatel odpovědnost pouze za porušení podstatných smluvních závazků („zásadní povinnost“). Zásadní povinnost ve smyslu tohoto ustanovení je takový závazek, jehož splnění umožňuje samotné plnění této smlouvy, tedy plnění, na které se smluvní partner může obecně spolehnout.
  3. Pořadatel neponese odpovědnost za absenci komerčního úspěchu, ztrátu zisků, nepředvídatelné škody ani nepřímé škody.
  4. Výše celkové odpovědnosti nesmí překročit 70 000 EUR.
  5. Omezení odpovědnosti bude platit mutatis mutandis ve prospěch zaměstnanců, zástupců a pověřených zástupců pořadatele.
  6. Pokud to lze uplatnit, žádná případná odpovědnost na straně pořadatele za záruky a nároky na základě zákona o odpovědnosti za výrobek nebude dotčena.
 13. RŮZNÉ: V případě rozporu mezi anglickou verzí těchto všeobecných podmínek a jejich překladem bude mít přednost anglická verze. Neplatnost nebo nevynutitelnost kteréhokoli ze zde uvedených ustanovení nebude mít žádný vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení v těchto všeobecných podmínkách.
 14. Kdo vyhrál? Křestní jména, informace o tom, ve které oblasti má výherce trvalé bydliště, a vítězné příspěvky je možné si vyžádat na e-mailové adrese bookinghero@booking.com, a to po dobu čtyř týdnů od 3. února 2020.
 15. INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚ: Pokud je některé ustanovení těchto všeobecných podmínek podle zákona, nařízení nebo předpisů konkrétní země neplatné, bude platit pouze v maximálním povoleném rozsahu.. Vedle daňové povinnosti uvedené v těchto všeobecných podmínkách musejí finalisté/výherci vykázat příjem a zaplatit všechny případné daně ustanovené zákony, nařízeními a předpisy země, ve které má finalista/výherce trvalé bydliště. Svojí účastí v soutěži účastníci výslovně souhlasí s tím, že vše v souvislosti s výkladem, výkonem a prosazováním těchto všeobecných podmínek bude podléhat výlučné pravomoci soudů v nizozemském Amsterdamu. Také se výslovně zříkají možnosti využít jinou jurisdikci, do které by spadali na základě svého stávajícího nebo budoucího trvalého bydliště či jiného důvodu.

Svojí účastí v soutěži potvrzujete a souhlasíte, že jste si pečlivě přečetli celé tyto všeobecné podmínky a uvědomujete si, že jste vázáni všemi jednotlivými ustanoveními v tomto dokumentu.

Pořadatel: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko