Podmínky soutěže #BookingHero

Shrnutí pravidel a podmínek:

Soutěž je určena pouze osobám starším 18 let. Přihlášení do soutěže: od 29. září do 31. října 2018. Platí běžná omezení. Jak se přihlásit: přidejte příspěvek na Instagram nebo na facebookový profil Booking.com a v limitu 300 slov v něm uveďte ubytování z Booking.com, ve kterém jste uskutečnili pobyt v období od 18. listopadu 2017 do 29. září 2018 a pracovní pozici osoby, kterou nominujete (dále jen “Booking Hero”) a co nadstandardního pro vás tato osoba udělala. Nezapomeňte použít hashtag #BookingHero a v případě Instagramu tag @BookingCom. Ujistěte se, že je váš profil nastaven jako veřejný. Ceny: hlavní cena: 1x kredit na Booking.com v hodnotě 25 000 EUR pro vás a 1x kredit na Booking.dom v hodnotě 25 000 EUR pro vašeho Booking Hero; 2 druhé ceny: 1x kredit na Booking.com v hodnotě 5 000 EUR pro vás a 1x kredit na Booking.com v hodnotě 5 000 EUR pro vašeho Booking Hero. Kredit na Booking.com lze použít pro platbu pobytu v jakémkoliv partnerském ubytování Booking.com, které přijímá platbu kreditem. Plné znění pravidel a detailní informace o cenách najdete na stránkách www.booking-hero.com. Pořadatel: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko

Úplná pravidla a podmínky

 1. Této soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby ve věku 18 a více let, které si rezervovaly ubytování přes Booking.com a ubytovaly se v období od 18. listopadu 2017 do 29. září 2018. Účastníci soutěže musejí pro ověření pobytu poskytnout číslo rezervace vystavené společností Booking.com na jejich jméno a pobyt v daném ubytování.
 2. Soutěžící se musí ujistit, že účast v soutěži (včetně přijetí ceny) je v souladu s právním řádem státu, jehož jsou občané a/nebo obyvatelé. Tato soutěž je neplatná v zemích, v nichž je v rozporu s národním právním řádem. Pořadatel není povinen se nijak vyjadřovat, ať už otevřeně nebo implicitně k legalitě účasti soutěžících ani k legalitě jakéhokoliv jiného aspektu kterékoliv soutěže.
 3. Výherce je odpovědný za platbu veškerých možných místních daní vztahujících se na výhru, včetně daně z příjmu a srážkové daně. V případě, že pořadatel soutěže bude muset zaplatit srážkovou daň z výhry, má pořadatel právo z této výhry danou částku strhnout.
 4. Zaměstnanci společnosti Booking.com, jejich rodinní příslušníci a osoby jinak spojené s pořadatelem se soutěže zúčastnit nemohou.
 5. Instagramové účty zapojené do soutěže musí být po dobu jejího trvání nastaveny jako veřejné.
 6. Doba platnosti soutěže: od 00:01 Greenwichského času dne 29. září 2018 do 23:59 Greenwichského času dne 31. října 2018
 7. Podmínky účasti v soutěži:
  1. Přihlaste se do svého facebookového nebo instagramového účtu (nebo si je zdarma založte);
  2. Ujistěte se, že je váš instagramový účet nastaven jako veřejný, takže pořadatel soutěže může vidět vaše příspěvky a případně vás kontaktovat;
  3. V případě Facebooku přidávejte příspěvky na facebookový profil Booking.com: www.facebook.com/bookingcom/. Na Instagramu přidávejte příspěvky s níže uvedenými informacemi. Příspěvky by neměly být delší než 300 slov.
  4. Uveďte jméno ubytování z Booking.com, kde jste se během své cesty ubytovali a pracovní pozici člena personálu, kterého nominujete jako svého Booking Hero, a co pro vás udělal navíc, aby vaši cestu obohatil nebo zachránil. V žádném případě neuvádějte jméno vašeho Booking Hero. Pokud tak učiníte, pořadatel soutěže si vyhrazuje právo smazat váš příspěvek z facebookového profilu. V případě Instagramu musí účastníci smazat svůj příspěvek sami do 1 hodiny poté, co je pořadatel kontaktuje a upozorní na tento problém.
  5. Vaší odpovědností je získat souhlas vašeho Booking Hero k účasti v soutěži.
  6. V příspěvku použijte hashtag #BookingHero a v případě Instagramu tagujte @BookingCom
 8. Podrobné podmínky účasti v soutěži: Každá osoba se může zúčastnit pouze jednou.
 9. Ceny:
  1. 1x hlavní cena: 2x kredit na Booking.com v hodnotě 25 000 EUR (2 5000 EUR pro účastníka soutěže a 25 000 EUR pro jím nominovaného zaměstnance).
   1. 2x druhá cena: 2x kredit na Booking.com v hodnotě 5 000 EUR (5 000 EUR pro účastníka soutěže a 5 000 EUR pro jím nominovaného zaměstnance).
   2. Kredit na Booking.com lze použít pro platbu pobytu v jakémkoliv partnerském ubytování Booking.com, které přijímá platbu kreditem.
   3. Kredity jsou platné po dobu 5 let od data převedení kreditu.
 10. Posouzení a výběr výherců:
  1. Ze všech platných příspěvků bude pořadatelem vybrána řada soutěžících (dle vlastního uvážení) na základě následujících faktorů:
   1. V příspěvku je jasně popsáno, jak zaměstnanec ubytování udělal maximum pro to, aby hostovi pobyt zpříjemnil a udělal více, než to, co se od něj očekává
   2. Jednalo se o nezapomenutelný zážitek jak pro soutěžícího, tak i pro zaměstnance nominovaného na Booking Hero
   3. Příspěvek je zajímavý, poutavý a kvalitní
  2. Vybraní soutěžící budou kontaktováni skrze sociální síť, kterou v soutěži použili a bude od nich vyžádána emailová adresa. Pomocí tohoto emailu bude ověřeno, zda je soutěžící a jeho Booking Hero platným účastníkem soutěže. Kontaktován bude také Booking Hero. Aby byla přihláška do soutěže platná, musí být Booking Hero stále zaměstnancem daného ubytování. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo diskvalifikovat soutěžící, pokud vybraný soutěžící nebo jeho Booking Hero neodpoví do 48 hodin od prvního kontaktování.
  3. Z finálního seznamu ověřených soutěžících vybere pořadatel a nezávislý zástupce 3 nejlepší příspěvky, a to podle vlastního uvážení.
  4. Vybraným 3 soutěžícím bude zajištěn let na dané místo filmování, a to v čase, který bude během komunikace s pořadatelem upřesněn. Soutěžící musí být dostupný a ochotný absolvovat 4denní cestu v období od 1. listopadu 2018 do 15. ledna 2019 a během těchto 4 dní musí být jeho Booking Hero dostupný na 2 po sobě následující dny.
  5. Soutěžící a jejich Booking Hero musí být dostupní a ochotní vykonat 3denní cestu do Amsterdamu v období od 1. do 31. ledna 2019.
  6. Vyřízení odpovídajícího cestovního pojištění a pojištění storna je odpovědností výherce a jeho Booking Hero.
  7. Ze tří vybraných soutěžících bude hlavního výherce vybírat porota složená ze zaměstnanců společnosti Booking.com.
 11. Cestovní informace
  1. Dostupnost sedadel v letadle závisí na obsazenosti.
  2. Hlavní výhra a 2 druhé ceny zahrnují 2 zpáteční letenky pro výherce a jeho doprovod v ekonomické třídě na dané místo filmování, 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji s manželskou postelí nebo oddělenými postelemi, který bude výherce sdílet se svým doprovodem, snídani, obousměrnou letištní dopravu a denní příspěvek ve výši 75 EUR.
  3. Hlavní výhra a 2 druhé ceny zahrnují 2 zpáteční letenky do Amsterdamu v ekonomické třídě pro výherce i Booking Hero, v obou případech s doprovodem, ubytování na 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji s manželskou postelí nebo oddělenými postelemi, který výherce i Booking Hero bude sdílet se svým doprovodem, snídani, obousměrnou letištní dopravu a každodenní příspěvek 75 EUR.
  4. Může se jednat o noční let. V takovém případě budou muset účastníci vyrazit nebo se vrátit do své domovské země před nebo po uvedeném datu.
  5. Letenky jsou nevratné a nepřenositelné.
  6. Na výherce se vztahují přepravní podmínky aerolinek.
  7. Vystavené letenky jsou platné pouze pro uvedený let, datum a čas.
  8. Cestovat lze pouze v uvedeném čase bez možnosti změny. Změna jména po rezervaci sedadel není možná.
  9. Pokud bude rezervace výhercem zrušena, další mu už vystavena nebude a nebude mu ani poskytnuta žádná kompenzace či náhrada.
  10. Služby navíc nejsou ve výhře zahrnuty (jedinými výhodami během letu jsou jídlo a nápoje).
  11. Výherce i jeho doprovod (účastníků soutěže i v případě Booking Hero) musí mít cestovní pas, který má v den cesty minimální platnost alespoň 6 měsíců. Zajištění víz a cestovního pojištění a vyhovění vstupním požadavkům země je odpovědností výherce a jeho doprovodu. Vezměte prosím na vědomí, že od 1. listopadu 2016 musí mít všichni cestující do USA pod programem Visa Waiver Program cestovní pas s integrovaným čipem.
  12. Výhra nezahrnuje cestovní výdaje, ubytování, stravování, nápoje, suvenýry, spropitné, náklady na parkování, poplatky za nadměrná zavazadla, výlety navíc, vstup do turistických atrakcí a další výdaje osobní povahy (včetně útraty peněz), které nejsou výslovně uvedené v podmínkách. Za tyto výdaje nenese odpovědnost ani pořadatel soutěže ani poskytovatel výhry.
  13. Jako podmínka předání výhry může být po výherci požadován podpis právní dohody zahrnující zproštění se práv, dohodu o zachování mlčenlivosti, přidělená práva a odmítnutí odpovědnosti.
  14. Cestovní a jiná pojištění jsou odpovědností výherce a Booking Hero.
  15. Výherce musí informovat pořadatele o jakýchkoliv speciálních požadavcích, například v případě osob na invalidním vozíku nebo jiných omezeních.
  16. Všechna zdravotní omezení je třeba uvést před rezervací pobytu. Může být požadováno potvrzení lékaře.
  17. Pořadatel hradí pobyt ve standardních pokojích, a to včetně daní.
  18. Výherce je odpovědný pouze za výdaje navíc během pobytu v hotelu, včetně stravování, nápojů, nocí navíc a služeb, vše včetně daní. Při check-inu bude vyžadována platná kreditní nebo debetní karta, která bude použita pro uhrazení vedlejších výdajů, včetně telefonních hovorů a služeb.
 12. Pořadatel odmítne příspěvky, které podle jeho uvážení:
  1. jsou urážlivé nebo by mohly negativně ovlivnit dobré jméno a pověst pořadatele nebo partnera;
  2. obsahují značky, loga nebo jiný materiál, na který se vztahují autorská práva, která účastník nevlastní a který byl použit bez předešlého písemného souhlasu jejich majitele (včetně známých jmen, jmen společností apod.);
  3. porušují práva účastníků;
  4. pomlouvají, zkreslují nebo urážejí jiné osoby nebo společnosti, včetně (avšak ne pouze) pořadatele (a jeho partnerů);
  5. obhajují jakýkoliv politický názor.
 13. Jestliže se ubytování nebo člen jeho personálu ze soutěže odhlásí nebo neposkytne souhlas, pořadatel vymaže všechny příspěvky vztahující se k tomuto ubytování nebo členu personálu tohoto ubytování. Účastníci souhlasí s tím, že smažou svůj příspěvek na Instagramu nebo tweet do 1 hodiny od kontaktování pořadatelem v případě, že ubytování nebo člen personálu tohoto ubytování vystoupí ze soutěže nebo neposkytne souhlas. Účastník bere na vědomí, že Booking Hero lze veřejně nominovat pouze se souhlasem této osoby.
 14. Cena bude výhercům přičtena na účet dne 31. ledna 2019. Pokud výherce nemá účet u Booking.com, musí si ho založit. Booking.com nabízí svým členům službu dvoufázového ověření, kterou výhercům důrazně doporučuje.
 15. Výhru nelze převést ani směnit za hotovost, a to ani jako celek ani její část. V případě nepředvídatelných okolností si pořadatel vyhrazuje právo nahradit výhru jiným prostředkem stejné, nebo vyšší hodnoty.
 16. Křestní jméno a informace o tom, ze které země výherci jsou a jejich příspěvky je možné si vyžádat na emailové adrese bookinghero@booking.com, a to od 31. ledna 2019 po dobu 4 týdnů.
 17. Vstupem do soutěže výherci souhlasí s přiměřenou účastí v reklamě, kterou zajistí pořadatel nebo jím pověřená agentura. Pro potvrzení výhry musí účastník i Booking Hero souhlasit se všemi podmínkami a být dostupný k účasti v reklamě.
 18. Vstupem do soutěže všichni účastníci udělují pořadateli (nebo jím pověřenému subjektu) výhradní právo natáčet a nahrávat filmový a zvukový záznam a pořizovat fotografie všech aktivit spojených se soutěží a případných ocenění. Veškerý, pořadatelem (nebo jím pověřeným subjektem) nafilmovaný, nahraný a zaznamenaný materiál bude v textu dále zmiňován jako „záznam“. Všichni soutěžící svojí účastí dávají pořadateli neodvolatelně a bezpodmínečně plné právo (včetně práv současných a budoucích) na duševní vlastnictví všech záznamů, a to na neomezenou dobu a po celém světě, včetně možných prodloužení a obnovení práv, které mohou být v některých zemích potřeba. Všichni účastníci se neodvolatelně a bezpodmínečně vzdávají veškerých práv týkajících se záznamu, která mají nebo na které by mohli v budoucnosti mít nárok, a to ve prospěch pořadatele, poboček Booking.com a jejich asociací a následníků.
 19. Počínaje vstupem do soutěže dávají soutěžící pořadateli na dobu neomezenou souhlas s použitím svých příspěvků pro účely propagace, a to bez nároku na další odměnu nad rámec výhry. Autorská práva na samotný příspěvek zůstanou i nadále účastníkovi. Vstupem do soutěže však účastník dává pořadateli souhlas se zveřejněním příspěvku na svých webových stránkách, Facebooku, Twitteru, Instagramu a dalších sociálních sítích. Účastník dává souhlas také s dalším užitím v rámci propagace v médiích, a to podle uvážení pořadatele a bez nároku na další odměnu nad rámec výhry po dobu 1 roku od data vstoupení do soutěže.
 20. Jako výherce soutěže dáváte pořadateli souhlas, aby zveřejnil vaše křestní jméno, fotku a město nebo zemi vašeho bydliště při vyhlášení výsledků soutěže a pro další přiměřené a související propagační účely.
 21. Účast v soutěži se považuje za souhlas účastníka s jejími podmínkami a pravidly.
 22. Jestliže dojde k problémům a přes veškeré úsilí pořadatele nebude možné vést soutěž pořádně a podle pravidel, pořadatel a jeho přidružené společnosti si vyhrazují právo soutěž změnit nebo zrušit. Toto se může stát pouze ve výjimečné situaci. Pořadatel má také právo diskvalifikovat účastníka, pokud manipuluje nebo zneužívá proces vstupu do soutěže, a neudělit cenu v případě podvodného nebo nečestného jednání.
 23. Pořadatel není odpovědný za nejasné, neúplné a pozdní příspěvky.
 24. Pořadatel použije poskytnuté osobní údaje pro účely soutěže a jejího vyhlášení, tak jak je uvedeno v pravidlech a podmínkách. Pořadatel může osobní údaje použít pro další účely, tak jak je uvedeno v prohlášení o ochraně soukromí společnosti Booking.com na adrese www.booking.com/content/privacy, a to například pro analytické účely, odhalování a prevenci podvodného jednání a další právní účely. Pořadatel kontroluje veškeré osobní údaje přijaté v rámci soutěže. Veškeré otázky a nejasnosti ohledně použití osobních údajů pořadatelem směřujte na emailovou adresu bookinghero@booking.com
 25. Všechny příspěvky musí být vloženy přímo osobou vstupující do soutěže.
 26. Hromadné příspěvky od obchodních a spotřebitelských skupin nebo třetích stran se neakceptují. Nekompletní a nejasné příspěvky, které v plné míře nevyhovují podmínkám a pravidlům budou diskvalifikovány a vyřazeny ze soutěže.
 27. Tato soutěž není v žádném případě sponzorována, podporována, spravována nebo spojena s Facebookem nebo Instagramem. Vezměte na vědomí, že informace poskytujete pořadateli a ne Facebooku nebo Instagramu. Vstupem do soutěže všichni účastníci souhlasí s kompletním zbavením odpovědnosti Facebooku nebo Instagramu. Na všechny příspěvky se vztahují podmínky Facebooku a Instagramu, které lze najít na webových stránkách www.facebook.com a www.instagram.com.
 28. Pořadatel respektuje svobodu slova, ale v případě výherců nerespektuje možnost, že by v minulosti prohlásili, zveřejnili nebo přispěli ke zveřejnění jakýchkoliv komentářů, které by mohly diskreditovat a poškodit dobré jméno pořadatele, jeho produktů a služeb, nebo které by byly v rozporu s pravidly daného média. Výherci tak nesmí činit ani v době konání soutěže. Pokud pořadatel v naprosté diskrétnosti uváží, že tak výherce učinil, může být výhra zrušena. V takovém případě bude vybrán náhradní výherce podle stejných pravidel jako ten původní.
 29. Pořadatel může odmítnout udělit cenu nebo její náhradu v případě podvodného, urážlivého nebo neoprávněného jednání účastníka podle uvedených podmínek.
 30. Výhercům je zakázáno prodávat svůj kredit na Booking.com. Pokud Booking.com zjistí, že výherce svůj kredit prodává, vyhrazuje si právo tento kredit zablokovat.
 31. Pořadatel na sebe nebere odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty nebo zranění účastníka soutěže, a to ani v případě že se jedná o důsledek užívání výhry.
 32. Rozhodnutí pořadatele je definitivní a nehodlá vstupovat do jakýchkoliv vyjednávání.
 33. Pravidla a podmínky se řídí anglickým právem a podléhají výhradně soudní pravomoci Anglie a Walesu.

Pořadatel: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemí