Правила и условия

Съкратени правила и условия:

Участието е ограничено до лица, постоянни жители на Австралия, Австрия, Аржентина, Белгия, България, Виетнам, Германия, Гърция, Дания, Египет, Естония, Израел, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Канада (без Квебек), Катар, Колумбия, Коста Рика, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мароко, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Обединеното кралство, Оман, Перу, Полша, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Сингапур, Словакия, Словения, Сърбия, Тайван, Тайланд, Украйна, Унгария, Уругвай, Филипините, Финландия, Франция, Хонконг, Хърватия, Чешка република, Чили, Швейцария, Швеция, Южна Африка, Южна Корея и Япония, навършили 18 години. Не е валидно на места, където е забранено от закона. Срокът за включване е от 4 октомври 2019 г. до 25 октомври 2019 г. За да се включите: Публикувайте в Instagram или на страницата на Booking.com във Facebook и ни кажете с до 300 думи в кое място на настаняване сте отседнали по време на пътуване чрез Booking.com между 28 септември 2018 г. и 3 ноември 2019 г., позицията/длъжността на вашия герой в областта гостоприемството (Booking Hero) и какво е направил, за да надмине очакванията. Трябва да включите #BookingHero и #Contest, а ако използвате Instagram – да приложите маркера @BookingCom и профилът ви да бъде обществен. Награди: една (1) награда за първо място: кредит в Booking.com в размер на 25 000 евро за победителя, спечелил първо място, и кредит в Booking.com в размер на 25 000 евро за неговия Booking Hero; и две (2) награди за второ място: Всеки, който спечели награда за второ място, получава кредит в Booking.com в размер на 5000 евро за себе си и кредит в Booking.com в размер на 5000 евро за своя Booking Hero. Кредитът в Booking.com може да се използва за плащане на престой във всяко място за настаняване – партньор на Booking.com, което приема кредити в портфейла на Booking.com. За пълните условия и подробности за наградите посетете https://hero.booking.com. Организатор: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Нидерландия. Спечелването на награда зависи от изпълнението на всички изисквания, посочени тук по усмотрение на спонсора.

Пълни правила и условия:

 1. Кой отговаря на условията:
  1. В My Booking Hero 2019 (Кампанията или Състезанието) могат да участват само лица, постоянни жители на следните държави: Австралия, Австрия, Аржентина, Белгия, България, Виетнам, Германия, Гърция, Дания, Египет, Естония, Израел, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Канада (без Квебек), Катар, Колумбия, Коста Рика, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мароко, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Оман, Перу, Полша, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Сингапур, Словакия, Словения, Сърбия, Тайван, Тайланд, Украйна, Унгария, Уругвай, Филипини, Финландия, Франция, Хонконг, Хърватия, Чешка република, Чили, Швейцария, Швеция, Южна Африка, Южна Корея и Япония, които са навършили 18 години, направили са резервация за място на настаняване чрез Booking.com и са отседнали на съответното място между 28 септември 2018 г. и 3 ноември 2019 г. (отговарящите на условията Състезатели или Участници). Участниците трябва да могат да предоставят номера на потвърждение на резервацията чрез Booking.com, свързан с тяхното име, дата на престой и съответното място на настаняване, за да докажат престоя си, във всеки един момент, по усмотрение на Организатора.
  2. Състезателите трябва да се уверят, че участието им (включително приемането на награда) е законно съгласно законите на държавата, в която живеят. Кампанията не е валидна на места, където е забранена от закона. Организаторът не прави никакви изрични или подразбиращи се заявления по отношение на законността на участието на дадено лице или на друг аспект от която и да е Кампания.
  3. Служителите на Booking.com (Организатора) и преките членове на семействата им, както и всички, които са свързани по някакъв друг начин с Организатора, нямат право да се включват в Състезанието.
  4. Състезателите трябва да имат активен и валиден личен профил във Facebook или Instagram и да спазват всички Общи условия на Facebook и/или Instagram.
  5. Лицата, които не са постоянни жители на гореспоменатите територии, нямат право да се включват в Състезанието. Участието в Състезанието не е валидно на места, където това е забранено или ограничено по друг начин от закона. Носите отговорност да спазвате всички приложими местни, щатски и федерални закони и разпоредби и да определите дали имате право да участвате в Състезанието.
  6. Постоянното жителство се определя от следните фактори: (а) за притежателите на паспорт постоянното жителство се определя от държавата, издала паспорта на състезателя, а ако той има повече от един паспорт, то се определя измежду съответните държави от тази, в която състезателят е пребивавал най-скоро; (б) за лицата, които не притежават паспорт – от държавата, в която състезателят има законово право да получи паспорт, а ако има повече от една такава държава, тази, от която състезателят ще сдобие с паспорт, за да пътува като Финалист, ако бъде определен за такъв.
 2. Период на кампанията:
  1. Периодът на кампанията започва в 00:01 ч. GMT на 4 ноември 2019 г. и приключва в 23:59 ч. GMT на 25 ноември 2019 г. (Период на кампанията).
 3. Как да се включите:
  1. През Периода на кампанията влезте в профила си във Facebook или Instagram (или си създайте такъв безплатно). Включването в Състезанието може да стане само чрез публикуване в профила ви във Facebook или Instagram, както е посочено по-долу (Публикацията).
  2. За Facebook: Изпълнете инструкциите по-долу за публикуване на страницата на Booking.com във Facebook на адрес: www.facebook.com/bookingcom/. Трябва да включите #BookingHero и #Contest в публикацията си.
  3. За Instagram: Изпълнете инструкциите по-долу за публикуване на страницата на профила си в Instagram. Трябва да включите #BookingHero и #Contest в публикацията си и да използвате маркера @BookingCom. Профилът ви в Instagram трябва да е обществен за Периода на кампанията и датите за Известяване/награждаване, така че Организаторът да може да прочете публикацията ви и да се свърже с вас, ако е необходимо.
  4. Публикацията ви трябва да включва: (i) името на мястото на настаняване, в което сте отседнали по време на пътуването си чрез Booking.com, (ii) позицията/длъжността на служителя, когото номинирате за свой Booking Hero, и (iii) какво е направил той, за да надмине очакванията или да спаси пътуването ви. ВАЖНО: Не споделяйте публично името на съответния Booking Hero. Ако го направите, Организаторът си запазва правото да изтрие публикацията ви във Facebook или, ако сте публикували в Instagram, вие ще изтриете въпросната публикация в рамките на един час, след като Организаторът се свърже с вас, за да ви сигнализира за проблема.
  5. Ваша отговорност е да получите съгласие от номинирания от вас Booking Hero, за да участвате в Кампанията.
  6. Всички публикации трябва да бъдат направени до 23:59 ч. GMT на 25 ноември 2019 г. Публикациите, направени след крайните дата и час, няма да отговарят на условията за участие в Състезанието.
 4. Указания и ограничения за създаването на Публикациите:
  1. По една публикация на човек независимо от използвания начин.
  2. Есето не трябва да надхвърля 300 думи.
  3. Booking Hero може да се номинира повече от един път.
  4. Номинираният Booking Hero трябва да е служител на съответното място на настаняване в момента на публикацията и на награждаването, за да бъде валидна публикацията, и ако той бъде избран за победител, за да бъде връчена наградата.
  5. Публикациите могат да бъдат написани на официалния език в държавата, в която живее Състезателят.
  6. Всички публикации трябва да бъдат направени директно от лицето, което се включва в Кампанията.
  7. Няма да се допускат групови публикации от професионални или потребителски групи или трети лица. Непълните или нечетливи публикации, както и тези, които не отговарят напълно на изискванията в настоящите Правила и условия, ще бъдат дисквалифицирани и няма да се зачитат.
  8. В случай че място на настаняване или служител, работещ на това място, са се отказали от участие в Кампанията или не са дали съгласието си, Организаторът ще изтрие всички публикации във Facebook, свързани със съответното място на настаняване или служител. Състезателите приемат, че ако публикуват в Instagram за място на настаняване или служител, работещ на това място, и някой от тях не е дал съгласието си или се е отказал от участие в Кампанията, те ще изтрият съответната публикация в рамките на един час, след като Организаторът се свърже с тях, за да сигнализира за проблема. Състезателите разбират и приемат, че трябва да получат съгласието на съответното лице, за да го номинират обществено като Booking Hero.
  9. Организаторът ще отхвърля публикациите, които според обоснованото мнение на Организатора нарушават настоящите Правила и условия, Общите условия и/или Правилата на общността на Facebook или Instagram; или нарушават закон, декрет или друга разпоредба в юрисдикцията, в която Състезателят е направил Публикацията.
  10. Публикацията трябва да бъде оригинално произведение на Състезателя. Видоизменянето, подобряването или преправянето на съществуващо произведение на трето лице не се окачествява като оригинална творба на Състезателя.
  11. Публикациите не трябва да нарушават авторски права, нито други права на трети страни, включително, без изброяването да е изчерпателно, права на поверителност, публичност, търговска марка или други права на интелектуална собственост. Организаторът си запазва правото да разреши само публикации, съдържащи материали, които не са в нарушение на авторски права или търговски марки на трети страни.
  12. Публикациите не трябва да съдържат кадри на трети лица без тяхното разрешение.
  13. Публикациите не трябва да съдържат материали, които описват/популяризират опасно поведение или дейност, които може да доведат до нараняване на читателя или на други хора.
  14. Публикациите не трябва да представят Организатора, нито други лица или организации по пренебрежителен начин; Публикациите не трябва да съдържат обидни думи, изказвания или съдържание (включително думи или символи, които масово се смятат за обидни за определена раса, етнически произход, религия, сексуална ориентация или социалноикономическа група); Публикациите не трябва по никакъв начин да нарушават приложимите федерални, щатски, държавни, областни или местни закони и разпоредби; не трябва да включват незаконно съдържание; и трябва да са подходящи за представяне в обществен форум.
  15. Публикациите не трябва да популяризират политическа програма.
 5. Критерии за определяне на победителите:
  1. На 26 ноември 2019 г. или около тази дата в офисите на Организатора ще бъдат разгледани всички публикации и Организаторът (по свое усмотрение) ще подбере някои от тези, които отговарят на условията и са получени преди края на Периода на кампанията, въз основа на следните критерии за отсъждане (Критериите), които ще имат еднаква тежест при определяне на крайния резултат:
   1. Състезателят демонстрирал ли е как съответният Booking Hero е надминал очакванията, за да покаже високо ниво на гостоприемство?
   2. Ще бъде ли преживяването незабравимо както за Състезателя, така и за съответния Booking Hero?
   3. Публикацията интересна, ангажираща и с високо качество ли е?
  2. Организаторът ще уведоми подбраните състезатели със съобщение в използвания за включване в Кампанията профил в социална мрежа, за да поиска имейл адрес. Кореспонденцията чрез този имейл адрес ще се използва за събиране на допълнителна информация за състезателя и неговия Booking Hero, включително за да се потвърди, че състезателят и неговият Booking Hero са отговарящи на условия участници.
  3. Кореспонденция ще се води и с номинирания Booking Hero, който трябва да продължава да работи в съответното място за настаняване, за да е валидна Публикацията. Ако подбран състезател или неговият Booking Hero не отговорят в рамките на 48 часа след първия контакт, ако използваният профил е частен и не може да приема съобщения, ако състезателят откаже наградата или не може да предостави валидно доказателство за пътуването си чрез Booking.com, споменато в публикацията, и/или съответният Booking Hero не е служител в мястото за настаняване, посочено в публикацията, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Състезателя и неговия Booking Hero по свое усмотрение.
  4. От окончателния списък с подбрани състезатели, които отговарят на условията, (Полуфиналистите), Организаторът и квалифицирана независима страна ще оценят отново публикациите на базата на горепосочените Критерии за отсъждане, за да определят водещите три публикации (Финалистите).
  5. Представителите на Организатора ще оценят повторно всяка Публикация на Финалист въз основа на събраната допълнителна информация, за да присъдят една (1) награда за първо място и две (2) награди за второ място.
  6. Решенията на Организатора са окончателни и няма да се води кореспонденция.
  7. Даден Състезател не се счита за Финалист или Победител за каквато и да е награда дори ако това е посочено в известие, освен ако и докато (i) не бъде потвърдено, че Състезателят отговаря на условията, (ii) не бъдат изпълнени всички определени от Организатора изисквания, за да се претендира за награда, и (iii) Състезателят не бъде уведомен, че процедурата по приемане и потвърждаване е завършена.
 6. Награди и приблизителни стойности:
  1. Награди под формата на кредит в Booking.com:
   Една (1) награда за първо място , включваща кредит в Booking.com в размер на 50 000 евро, който ще бъде предоставен, както следва: 25 000 евро за състезателя и 25 000 евро за номинирания от него Booking Hero.
   Две (2) награди за второ място, всяка от които включва кредит в Booking.com в размер на 10 000 евро, който ще бъде предоставен, както следва: 5000 евро за състезателя и 5000 евро за номинирания от него Booking Hero.
   Общата стойност на всички награди под формата на кредит в Booking.com, предлагани в тази Кампания, е 70 000 евро.
  2. Награди с пътуване за Финалистите:
   Възможно е Финалистите да бъдат превозени със самолет до място за снимане на филм в момент, определен по време на комуникацията с Организатора. Състезателите трябва да имат желание и възможност да пътуват за период от 4 дни между 26 ноември 2019 г. и 31 януари 2020 г., а съответният Booking Hero трябва да има желание и възможност за два поредни дни по време на периода за пътуването. Приблизителната стойност на всяко пътуване е 3000 евро.
   Потвърденият победител, двамата подгласници и съответните им герои Booking Hero трябва да имат желание и възможност да пътуват до Амстердам за период от 3 дни между 30 януари 2020 г. и 1 февруари 2020 г. при необходимост. Приблизителната стойност на всяко пътуване е 3000 евро. Общата стойност на всички награди с пътуване чрез Booking.com, предлагани в тази Кампания, е 18 000 евро.
   Общата стойност на всички награди с пътуване чрез Booking.com, предлагани в тази Кампания, е 18 000 евро.
 7. Информация и ограничения за наградите/пътуванията:
  1. Организаторът има право да откаже да присъди награда или да поиска връщането ѝ в случай на измама, нечестно отношение или неправоспособност на състезателя съгласно настоящите Правила и условия.
  2. Само потвърдените от Организатора победители и техните герои Booking Hero ще получат посочените тук награди.
  3. Изпращането на Публикация не гарантира получаването на награда.
  4. Кредитът в Booking.com може да се използва за плащане на престой във всяко място за настаняване – партньор на Booking.com, което приема кредити в портфейла на Booking.com и отговаря на Правилата и условията на Booking.com.
  5. Кредитът в Booking.com ще бъде внесен в профилите на победителите на 3 февруари 2020 г. Ако даден победител няма профил в Booking.com, трябва да си създаде такъв. Booking.com предлага услуга за удостоверяване в две стъпки за притежателите на профил и настоятелно препоръчва победителите да се възползват от нея.
  6. Кредитите ще бъдат валидни за период от пет години от датата, на която са били внесени от Организатора директно в профила в Booking.com на победителя.
  7. Победителите нямат право да продават кредитите си в портфейла на Booking.com. Ако Booking.com научи, че победителят продава кредитите си, Booking.com си запазва правото да ги деактивира.
  8. Организаторът в никакъв случай не е длъжен да присъжда повече награди от посочения в настоящите Правила и условия брой.
  9. Наградите не могат да се прехвърлят и не се предлагат парични или други алтернативи на наградите или части от тях. В случай на непредвидени обстоятелства Организаторът си запазва правото да замени наградата с алтернативна на същата или по-голяма стойност.
  10. Победителите носят цялата отговорност за определянето на размера и плащането на приложимите федерални, областни, щатски и местни данъци във връзка с получената награда, ако има такива, включително данъци върху дохода или удръжки. В случай че Организаторът е длъжен или има разумна вероятност да бъде задължен да плати данъчни удръжки във връзка с наградата, Организаторът има право да приспадне съответния данък от наградата.
  11. Местата в самолета зависят от наличността.
  12. Възможно е полетите да са нощни, затова може да се изисква получателите да заминат от или пристигнат в държавата си на пребиваване преди или след посочените дати на пътуването.
  13. Билетите са с невъзвръщаема стойност и не могат да се прехвърлят; възможно е да са в сила ограничения и дати, през които наградата не може да се използва. Всички пътувания трябва да бъдат резервирани по усмотрение на Организаторите. Не се разрешава замяна или прехвърляне на наградите с пътуване.
  14. Всички пътуващи трябва да спазват публикуваните от авиокомпанията Условия на превозвач.
  15. След като билетите бъдат издадени, те са валидни само за показаните полети, дати и часове.
  16. Пътуването трябва да се осъществи на посочените дати и няма да се предлагат алтернативи. Не се разрешават промени в имената за местата за полета, след като бъдат потвърдени.
  17. Ако дадена резервация бъде анулирана от победителя, наградата ще бъде изгубена и няма да бъдат издавани алтернативни билети и за избягване на съмнения, няма да бъде предоставяна компенсация и/или да бъде връщана сума.
  18. Организаторът не носи отговорност за изгубени, повредени или откраднати пътни документи. Наградата може да бъде загубена, ако (а) съответните пътни документи (за всякакви пътувания) не могат да бъдат предоставени поради каквато и да е причина в изисквания от Организатора срок, или (б) възникнат усложнения с имиграционните или пътните документи, които не позволяват Победителят да пътува до или от посочената дестинация. Във втория случай Победителят ще носи цялата отговорност да организира и плати пътуването си до мястото, от което идва. Победителите носят цялата отговорност да установят и спазват приложимите меджународни/местни процедури и ограничения за пътуване.
  19. Пътуващият и съответният му гост трябва да пътуват по един и същ маршрут.
  20. Допълнителните услуги по време на полета не са включени в цената (те включват, без изброяването да е изчерпателно, храните и напитките в самолета).
  21. Всеки пътуващ носи отговорност за подходящата застраховка за пътуване и/или анулиране.
  22. Всички пътуващи трябва да притежават изискваните пътни документи и да имат паспорт, валиден поне 6 месеца след датата на пътуването; всички необходими визи или застраховки за пътуване са отговорност на победителя и неговия гост и трябва да отговарят на съответните изисквания. Моля, имайте предвид, че от 1 април 2016 г. всички пътуващи до САЩ по Програмата за безвизово пътуване трябва да имат паспорт с интегриран чип.
  23. За избягване на съмнения, наградата не включва пътуване/транспорт, настаняване, храна, напитки, сувенири, парични подаръци, такси за паркинг, свръхбагаж, допълнителни екскурзии и атракции или други разходи от личен характер (включително джобни пари), които не са изрично посочени в настоящите Правила и условия, и нито Организаторът, нито който и да е доставчик на каквато и да е част от наградата ще носят отговорност за подобни разходи.
  24. Възможно е пътуващите да бъдат задължени да подпишат правен документ за отказ от права, гаранция за поверителност, прехвърляне на права и отказ от отговорност като условие за приемането и получаването на наградата.
  25. Пътните и другите подходящи застраховки ще бъдат отговорност на всички пътуващи.
  26. Пътуващите трябва да уведомят Организатора за всички нужди, свързани с достъп за инвалидна количка или подобни.
  27. Всички здравословни проблеми трябва да бъдат посочени преди резервацията и е възможно да се изисква документ от лекар.
  28. Организаторът ще плати цената за стандартна стая плюс свързаните с нея данъци.
  29. Пътуващите носят цялата отговорност за всички допълнителни такси, начислени в хотела по време на престоя им, включително, без изброяването да е изчерпателно, разходите за храни, напитки, допълнителни нощувки и услуги, както и свързаните с тях данъци; за настаняването в стаята ще се изисква валидна кредитна или дебитна карта, която ще се използва за обезпечаване на всички случайни разходи, като например обаждания от стаята или услуги.
 8. Общ отказ от права и освобождаване от отговорност:
  1. С включването на участниците в тази Кампания се счита, че са приели настоящите Правила и условия и са обвързани от тях.
  2. С включването си в тази Кампания Финалистите/Победителите предоставят на Организатора (или на упълномощено от него лице) изключителното право да филмира, заснема, записва звук и прави снимки на техните дейности във връзка с Кампанията и (ако е приложимо) наградите. Всичко филмирано, заснето или записано от Организатора (или от упълномощено от него лице) ще се нарича „Заснет материал“. Всички състезатели неотменимо и безусловно прехвърлят на Организатора с пълна гаранция на правото на собственост (и чрез настоящото прехвърляне на настоящи и бъдещи права) всички права на интелектуална собственост за всеки Заснет материал в целия свят за пълния неизтекъл период за тези права и всички подновявания, връщания и удължавания на периода, които могат да бъдат предоставени съгласно което и да е приложимо законодателство в света. Всички състезатели неотменимо и безусловно се отказват в полза на Организатора, сътрудниците на Booking.com и техните лицензианти, правоприемници и наследници на правото на собственост от всички морални права върху всеки Заснет материал, които имат сега или може да имат в бъдеще.
  3. Не се поема отговорност за нечетливи, непълни или закъснели публикации.
  4. С включването си в Кампанията състезателите дават разрешението си публикациите им да бъдат използвани от Организатора без допълнителни компенсации – освен присъждането на награда – за рекламни цели и за неограничен период от датата на публикуването. Авторските права върху публикацията остават на състезателя. С включването си в тази Кампания обаче състезателят приема Организаторът да публикува тези публикации на уебсайта си и евентуално да ги използва допълнително на уебсайта си, във Facebook, Twitter, Instagram или други платформи за социални мрежи. Състезателите също така се съгласяват на друга евентуална употреба за популяризиране в избрани от Организатора медии без допълнително заплащане – освен присъждането на награда – за период от една година от датата на публикацията, като се посочва авторът на оригиналната публикация.
  5. Организаторът, неговите партньори, дъщерни дружества, доставчици и рекламни агенции не носят никаква отговорност за рекламни материали, които може да са нечетливи, повредени, променени, дубликати, фалшифицирани или подправени по някакъв начин, за печатни, типографски, механични или други грешки, както и за грешка в известяването за наградата или обявяването ѝ.
  6. Ако сте Финалист в тази Кампания, приемате, че Организаторът може да използва вашето име, изображение и град или държава на пребиваване, за да обяви победителите в Състезанието и за други разумни и сродни рекламни цели.
  7. С приемането на награда (кредит в Booking.com и/или пътуване) победителите приемат да участват във всяка разумна форма на популяризиране, подготвена от Организатора или агенциите му. За да бъдат потвърдени като победители, състезателят и неговият Booking Hero трябва да приемат всички условия и да са на разположение за популяризиране в съответствие с инструкции от Организатора в рамките на разумното.
  8. Ако нещо се обърка и въпреки всички положени от Организатора усилия той не е в състояние да администрира Кампанията по честен и правилен начин, Организаторът и компаниите, с които си сътрудничи, не носят отговорност и имат право да анулират или да променят Кампанията. Това ще бъде направено само при изключителни обстоятелства. Организаторът също така има право да дисквалифицира даден участник, ако той фалшифицира или злоупотребява с процедурата, и участникът няма право на награда, ако действията му са били измамнически или нечестни.
  9. Организаторът не може да поеме отговорност за вреди, загуби или наранявания, понесени от даден състезател при включването му в Кампанията или като резултат от приемането на награда или участието в такава.
  10. Състезателите поемат цялата отговорност за всички наранявания или вреди, които са причинени или за които се твърди, че са причинени от участието в това Състезание или от използването/осребряването на награда. Booking.com и нейните дъщерни дружества, партньори, доставчици, рекламни агенции, доставчици на наградите и всеки от съответните им директори, ръководители, служители и правоприемници, както и Facebook и Instagram (събирателно Освободените от отговорност лица), няма да носят отговорност за искове, възникнали във връзка с участието в това Състезание (включително вреда, която е причинена или за която се твърди, че е причинена по време на създаването на Заснетия материал) или с приемането или използването на дадена награда.
  11. Състезателят освобождава Организатора от отговорност за всички искове, възникнали от използването или разкриването на дадена публикация съгласно настоящите Правила и условия. Организаторът не поема каква и да било отговорност за публикуването на незаконно възпроизведено съдържание.
  12. Нищо в настоящите Правила и условия няма да се тълкува по начин, който ограничава или изключва Освободените от отговорност лица или Състезателя от отговорност за измамническо подвеждащо представяне.
 9. Поверителност:
  1. Организаторът ще използва личните данни, които са му предоставени, за организирането на Кампанията и последващото популяризиране на резултатите, както е посочено в настоящите Правила и условия. Организаторът може да използва личните данни и за целите, посочени в Съобщението за поверителност на Booking.com www.booking.com/content/privacy, като например за вътрешни аналитични цели, откриване и предотвратяване на измами или други правни цели или цели за спазване на изискванията, както е посочено в Съобщението за поверителност на Booking.com. Организаторът е администраторът на данни за цялата лична информация, получена като част от Кампанията. Ако имате въпрос или притеснения относно използването на личните данни от Организатора, моля, свържете се с [bookinghero@booking.com].
  2. Кампанията по никакъв начин не е спонсорирана/популяризирана, подкрепяна или администрирана от или свързана с Facebook или Instagram. В контекста на промоцията вие разбирате, че предоставяте информация на Организатора, а не на Facebook или Instagram. С включването си в Кампанията всички участници приемат да попълнят формуляр за освобождаване от отговорност за Facebook или Instagram. Всички публикации трябва да спазват Общите условия на Facebook и Instagram, които могат да бъдат намерени на адреси www.facebook.com и www.instagram.com.
  3. Организаторът зачита правото на свободно изразяване, но преди включването в Кампанията избраните като победители не трябва да са изказвали, да са публикували или да са станали причина да бъдат публикувани в пресата, радио, телевизия или социална мрежа коментари, които има вероятност да злепоставят или накърнят репутацията на Организатора или неговите продукти и услуги или са в нарушение на правилата на съответната медия. Също така победителите не трябва да правят това, докато се провежда Кампанията. Ако Организаторът по свое собствено усмотрение реши, че победител е нарушил това условие, е възможно правото на победителя да получи награда да бъде отменено и да бъде посочен негов заместник, избран на същия принцип като първоначалния победител.
 10. Приложимо право:
  1. С включването си в Състезанието състезателите изрично се съгласяват и приемат, че за всичко свързано с тълкуването и изпълнението на настоящите Правила и условия, които се уреждат от нидерландското законодателство, ще бъдат предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата в Амстердам, Нидерландия, и изрично се отказват от всяка друга юрисдикция, която може да се отнася за тях по силата на настоящото или бъдещото им местожителство или по силата на друга причина. За допълнителна информация относно приложимото право, спорове и арбитраж посетете www.booking.com/content/terms.
  2. Ако клауза от настоящите Правила и условия е невалидна съгласно законите, правилата или наредбите на конкретна държава, тя ще е в сила само в разрешената степен.
 11. БЕЗ ЗАКОНОВА ПРОЦЕДУРА: Само за жители на Германия: Всички права за завеждане на дело се изключват [превод на немски: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen].
 12. Само за жители на ЕС:
  1. Организаторът носи цялата отговорност за умишлени действия или груба небрежност, както и за вреди, породени от телесни повреди или наранявания, застрашаващи живота или здравето, причинени от Организатора като пряк резултат или последствие от това Състезание.
  2. В случай на лека небрежност Организаторът носи отговорност само за нарушения на съществено договорно задължение („Основното задължение“). Основното задължение в смисъла на тази клауза е задължение, чието изпълнение всъщност прави възможно място осъществяването на този договор и на чието изпълнение договорният партньор обикновено може да разчита.
  3. Организаторът не носи отговорност за липса на търговски успехи, пропуснати печалби, непредвидими и косвени вреди.
  4. Сумата за общата отговорност не надхвърля 70 000 евро.
  5. Ограничаването на отговорността е в сила mutatis mutandis в полза на служителите, представителите и упълномощените лица на Организатора.
  6. Ако е приложимо, потенциалната отговорност от страна на Организатора за всички гаранции и за искове въз основа на приложимия закон за отговорността за вреди, причинени от стока, не се засяга.
 13. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ: Ако има противоречие между версията на английски език на настоящите Правила и условия и даден превод, предимство има версията на английски език. Невалидността или неприложимостта на дадена клауза по никакъв начин не засяга валидността или приложимостта на другите клаузи в настоящите Правила и условия.
 14. Кои са победителите? Първите имена, регионите на пребиваване и спечелилите публикации на победителите могат да бъдат получени чрез изпращане на имейл до bookinghero@booking.com – адресът ще е достъпен след 3 февруари 2020 г. за 4 седмици.
 15. ИЗВЕСТИЯ ЗА КОНКРЕТНИ ДЪРЖАВИ: Ако клауза от настоящите Правила и условия е невалидна съгласно законите, правилата или наредбите на конкретна държава, тя ще е в сила само в разрешената степен. В допълнение към разкритите в настоящите Правила и условия данъчни задължения Финалистите/Победителите трябва да спазват задължението за деклариране на доходите и ако е приложимо, за плащане на дължимите данъци съгласно законите, правилата и разпоредбите на държавата на пребиваване на Финалиста/Победителя. С включването си в Състезанието Състезателите изрично се съгласяват и приемат, че за всичко свързано с тълкуването и изпълнението на настоящите Правила и условия, изрично приемат за тях да са в сила законите на съдилищата в Амстердам, Нидерландия, и изрично се отказват от всяка друга юрисдикция, която може да се отнася за тях по силата на настоящото или бъдещото им местожителство или по силата на друга причина.

Ако участвате като Състезател в Състезанието, потвърждавате и приемате, че сте прочели внимателно пълните Правила и условия, и разбирате, че сте обвързани от всички условия в този документ.

Организатор: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Нидерландия